The past and the future, the planet, ourselves, new trends in anglophone fiction

 cursos d'estiu

Lloc
Sala d'actes de l'edifici Ca n'Oleo. Carrer de l'Almudaina 4. Palma
Places
35 alumnes
Dates
Del 5 al 9 de juliol de 2021
Horari
de 9 a 13.30 hores
Durada
25 hores (20 hores presencials i 5 hores de treball de l’alumne)
ECTS
1
Destinataris
 • Alumnat d’Estudis Anglesos i Filologia Anglesa.
 • Professorat i estudiants de màster i doctorat de caire filològic, estudis culturals, sociologia, mitjans de comunicació, comunicació audiovisual, educació (amb coneixement de llengua anglesa)
 • Professorat d’ensenyament secundari (amb coneixement de llengua anglesa)
 • Públic general, amb coneixement de llengua anglesa, interessat a reflexionar sobre aspectes de la cultura contemporània.
Preu
48 euros: Membres de la comunitat universitària UIB, estudiants, desocupats i jubilats. 69 euros: Altres col·lectius.

 Matrícula

 

Matrícula oberta.             SUMMER SCHOOL SCHEDULE                    Programa per descarregar

 

Coordinació

 • Dr. José Igor Prieto Arranz, professor titular d’universitat
 • Dra. Katarzyna Paszkiewicz, professora contractada doctora interina

Introducció

És innegable que els països anglòfons exerceixen una influència cultural notable sobre la resta del món i sovint són introductors de tendències que, de cada vegada amb més rapidesa, es converteixen en trets definitoris de la cultura mundial. Si hi afegim el fet que el nou panorama econòmic, el nou ordre polític mundial, els moviments migratoris, l’amenaça constant del terrorisme globalitzat i els perills de cada vegada més visibles del canvi climàtic tenen un efecte sobre la construcció d’identitats i els processos de creació cultural, és oportú—ara que encetam la tercera dècada del segle XXI—mirar cap al passat més recent i tractar d’identificar les característiques més importants dels productes culturals de les dues primeres dècades del nou mil·lenni.

Així, aquest curs ofereix una visió panoràmica de la ficció literària i audiovisual produïda des dels països anglòfons, tot i que és consumida, en un món essencialment globalitzat, per audiències d’arreu del món i que, com un gran mirall del món contemporani, reflecteix les grans preocupacions de l’ésser humà del segle XXI.

El curs és una iniciativa del grup de recerca BRICCS (British and Comparative Cultural Studies) de la UIB, en col·laboració amb la xarxa de recerca 21st-Century Anglophone Literatures: Narrative and Performative Spaces (RED2018-102678-T).

Objectius

 • Presentar els grans trets definitoris de la nova producció literària, teatral, fílmica i televisiva anglòfona.
 • Estendre la mirada més enllà del Regne Unit i dels Estats Units, i presentar també la producció cultural de països com ara la República d’Irlanda i Canadà. Analitzar fins a quin punt aquestes produccions són representatives de tradicions culturals pròpies o si, per contra, s’emmarquen en l’àmbit de tendències més globals.
 • Esbrinar la relació existent entre els productes culturals analitzats i el que possiblement és una manera nova de percebre el món.
 • Introduir el públic general en els enfocaments teòrics més actuals, no només de l’àmbit dels estudis literaris i fílmics, sinó també dels estudis culturals, de gènere i de la sociologia, entre d’altres. Es posarà un èmfasi especial en la teoria postcolonial, els estudis queer, el gir històric i el gir afectiu en els estudis literaris i culturals, la traducció, l’ecocrítica i els estudis sobre cli-fi (clima ficció).  

Programa

Lliçó inaugural: «Unsettling Strangers: Contemporary Writing as (Neo)Cosmopolitan Dialogue» (Isabel Carrera Suárez, Universitat d’Oviedo)

«Activist Poetics: Resisting the Irish Asylum System in Literature and the Arts» (Aida Rosende Pérez, UIB)

«The Contemporary Short Story in Britain: Borders, Intersections and Identity» (Laura Lojo, USC)

«The Historical Turn in 21st-Century British Fiction: The New Historical Novel and its Intersections with Other Genres» (José Igor Prieto Arranz, UIB)

«‘Framing the Frame’: Spectral Lives, Grievability and New Trajectories of Affect in Contemporary British Theatre» (Mireia Aragay Sastre, UB)

«Texts within Texts: Translation and Linguistic Mediation as Creative Elements in Contemporary Anglophone Literature» (Fruela Fernández Iglesias, UIB)

«Queer Ecological Transitions in LGTBQ+ Road Movies: New Approaches to ‘Coming Out’ in the Anglophone Audiovisual Fiction» (Rubén Jarazo Álvarez, UIB)

«Narrating the Apocalypse: 21st-century Cli-Fi in US Film and Literature» (Katarzyna Paszkiewicz i Andrea Ruthven, UIB)

«21st-Century Speculative Fiction and Eco-Futurism: A Literary Approach to British and American Texts» (Rosa Moreno, UIB)

Taller: «Self-Exploration and Imaginative Biotopes in Climate Fiction: The Climate Problems of Today and our Hopes for the Future» (Jane M. Ekstam, Østfold University College, Halden)

Professorat

Lliçó inaugural: Dra. Isabel Carrera Suárez, catedràtica de Filologia Anglesa, Universitat d’Oviedo.

Professorat de la UIB: Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Àrea de Filologia Anglesa: Dr. Fruela Fernández Iglesias, professor contractat doctor interí; Dr. Rubén Jarazo Álvarez, professor contractat doctor; Sra. Rosa María Moreno Redondo, professora associada; Dra. Katarzyna Paszkiewicz, professora contractada doctora interina; José Igor Prieto Arranz, professor titular d’universitat; Dra. Aida Rosende Pérez, professora contractada doctora interina; Dra. Andrea Ruthven, professora ajudant doctora.

Professorat extern a la UIB: Dra. Mireia Aragay Sastre, catedràtica d’universitat, Universitat de Barcelona; Dra. Isabel Carrera Suárez, catedràtica d’universitat, Universitat d’Oviedo; Dra. Jane Ekstam, catedràtica d’universitat, Østfold University College, Halden, Noruega; Dra. Laura María Lojo Rodríguez, professora titular d’universitat, Universitat de Santiago de Compostel·la.

Metodologia

A més de la lliçó inaugural, que servirà per introduir una gran part dels temes i conceptes que es presentaran més detalladament al llarg del curs, i d’un taller eminentment pràctic, impartit per Jane M. Ekstam, la resta de sessions seran metodològicament híbrides i combinaran una part més teòrica (en què els ponents exposaran els continguts principals de les seves sessions) amb una altra d’eminentment pràctica (en què el públic assistent podrà analitzar i comentar extractes representatius d’una gran varietat de productes culturals).

Per obtenir una avaluació positiva i els certificats de reconeixement corresponents caldrà:

 • Haver assistit, com a mínim, al 80 per cent del total d’hores del curs.
 • Haver lliurat un treball (response paper) basat en els continguts del curs, dels quals s’han de seleccionar els d’una sessió específica. El treball ha d’incloure un resum de la sessió i reflexions que hagi suscitat la lliçó/el taller. Els treballs poden redactar-se en anglès, català o castellà. Se’n donaran més detalls en començar el curs.

Llengua vehicular

Anglès 

Matrícula

Recordau que, si us desplaçau a Mallorca per fer el curs, abans de tancar el bitllet heu de verificar que l'activitat es durà a terme