Escoltar

 

I Universitat d'Estiu de Docència en LíniaI Universitat d'Estiu de Docència en Línia 
La I Universitat d'Estiu de Docència en Línia ofereix un total de setze cursos, emmarcats en quatre temàtiques

XXI Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere en Línia.  Allò que és personal és polític: de Beijing als nous reptes del segle XXIXXI Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere en Línia
Allò que és personal és polític: de Beijing als nous reptes del segle XXI

 Cursos de preparaciño al grauCursos de preparació per al grau
Els deu cursos de Preparació per al Grau estan destinats especialment a alumnes de nou ingrés perquè reforcin els coneixements d’algunes matèries, així com la seva adaptació al context universitari

 

  

Programa per descarregar