XXII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gčnere

Les violències masclistes. Defensem els drets humans

 

 

Lloc
per la situació sanitària, es farà en línia.
Places
Mallorca: 45; Menorca: 20; Eivissa i Formentera: 25. Persones de fora de les Illes Balears: 10.
Dates
Del 6 al 9 de juliol de 2021
Horari
especificat en el programa.
Durada
25 hores
ECTS
1
Destinataris
Estudiants de grau i màster de diferents disciplines i totes les persones interessades en temes de gènere, igualtat i evolució de la societat
Preu
Curs gratuït, per rigorós ordre d'inscripció. Us agrairem que en cas de no poder assistir, ens ho comuniqueu abans de començar el curs (queden poques places).

Llista d'espera Matrícula

 

Curs complet. Oberta llista d'espera                                                     Programa per descarregar

(edició 2021)

A la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones (CEDAW) es destaca el dret de les dones a viure sense violència. La violència contra les dones i nines és una violació greu dels drets humans. Tant de manera immediata com a llarg termini determina conseqüències negatives i variades que afecten el seu benestar i la seva participació activa i plena en la societat. Com ens recorda ONU Dones, s’ha aconseguit incloure l’erradicació de la violència de gènere a les agendes internacionals, però ens queden desafiaments en l’aplicació i el compliment dels marcs normatius vigents contra les violències masclistes. Revisar algunes d’aquestes circumstàncies ens donarà llum per posar el focus d’atenció

Llengües vehiculars

Català i castellà

Direcció

 • Esperança Bosch Fiol, Departament de Psicologia, UIB
 • Victòria A. Ferrer Pérez, Departament dePsicologia, UIB

Coordinació

 • Virginia Ferreiro Basurto, Departament de Psicologia, UIB
 • Enrique Urbano Ángel, col·laborador del Grup d’Estudis de Gènere, UIB 

Avaluació

Per obtenir el certificat d’assistència s’hauran de visionar les 6 conferències (12 hores).
Per obtenir una avaluació positiva i els certificats de reconeixement corresponents caldrà:
1. Haver assistit, com a mínim, al 80 per cent del total d'hores del curs.
2. Haver lliurat un informe o un treball basat en els continguts del curs, que s’imparteixen mitjançant conferències o tallers, dels quals se n’han de seleccionar dues sessions i s’han de respondre els punts següents:

 • Títol de la conferència / del taller i persona/es responsables
 • Resum/síntesi sobre la intervenció
 • Aspectes de la formació que us han cridat més l'atenció
 • Conclusions/reflexions que us hagi generat la conferència / el taller

Per obtenir 1 ECTS cal tenir en compte:
— Heu de desenvolupar l’informe o el treball individualment
— L’heu de lliurar a l’adreça electrònica: <victoria.ferrer@uib.es>
— Ha de tenir una extensió màxima de quatre pàgines
— La data màxima per lliurar-lo és el dia 18 de juliol de 2021

Les persones interessades a obtenir l'homologació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional podeu gestionar l'homologació com a Itinerari d'autoformació així com contempla el BOIB núm. 85, de 13 de juliol de 2017, resolució 7403 de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat.

Segons la resolució, cal presentar el certificat del curs juntament amb annex 2 (on s'haurà d'incloure una memòria explicativa i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa)  i presentar-lo al Registre de la Conselleria. Si teniu algún dubte, podeu contactar amb: <sac@uib.cat>.

Metodologia

El curs ofereix sis conferències marc i quatre activitats alternatives que es duran a terme de forma virtual, combinant continguts virtuals presencials (síncrons) amb continguts virtuals no presencials (asíncrons):

Continguts virtuals presencials (síncrons):

 • Tres conferències (consultau-ne l’horari i el dia de connexió al programa de continguts).
 • Connexions a través de l’aula virtual del curs, amb plataforma Zoom.
 • No s’enregistraran.

Continguts virtuals no presencials (asíncrons):

 • Tres conferències enregistrades.
 • Quatre activitats enregistrades.
 • Presentació del contingut: enregistraments, presentacions de diapositives, recursos i materials d’interès i consulta.

- Contingut disponible durant tot el curs.

A la vegada, l’alumnat disposa d’espais de comunicació per compartir reflexions i opinions i ha de respondre a les possibles peticions de participació a les activitats.


Programa de continguts

1. CONTINGUTS VIRTUALS PRESENCIALS, en directe (síncrons)

Dimarts, 6 de juliol, de 17.30 a 19.30 hores
17.30 h. Inauguració del curs a càrrec de:

 • Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears
 • Senyor Jaume Carot, Rector de la Universitat de les Illes Balears
 • Senyora Magdalena Brotons, Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta
 • Senyora Maria Duran Febrer, directora de l’Institut Balear de la Dona
 • Senyora Esperança Bosch, codirectora de la XXII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere

18 h. Conferència inaugural: «Estat de la qüestió: la macroenquesta de violència contra les dones», a càrrec de Maria Victòria Rosell Aguilar, magistrada i actual delegada del Govern contra la Violència de Gènere.
Presentació: Esperança Bosch, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Dijous, 8 de juliol, de 17.30 a 19.30 hores
Conferència marc: «La violència de gènere i els seus aspectes jurídics», a càrrec de Joaquim Bosch, llicenciat en Dret (Universitat de València). Especialista en Dret Civil Català i en Dret Civil Valencià. Va ser professor al Departament de Filosofia del Dret de la Universitat de València i, durant aquesta etapa, va ser també vicerector d'Estudiants de la Universitat de València i tinent de batlle de l'Ajuntament de Cullera. Des de 2005 és magistrat al Jutjat d'Instrucció Número 1 de Montcada (València). Ha estat portaveu nacional (2012-2016) i és membre de Jutges per a la Democràcia.
Presentació: Esperança Bosch Fiol, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Divendres, 9 de juliol, d’11 a 13.30 hores
Conferència de clausura: «Desmontando bulos sobre las violencias contra las mujeres», a càrrec de Carmen Delgado Álvarez, catedràtica de Psicometria de la Universitat Pontifícia de Salamanca. És doctora en Psicologia amb la qualificació d’excel·lent cum laude i premi extraordinari de doctorat amb la tesi «Sesgo de género en la medición del neuroticismo. Un estudio de la escala de neuroticismo del Eysenck Personality Inventory». Codirigí el postgrau en Gènere i Comunicació de la Facultat de Comunicació de l’UPSA des de 2006 fins a 2008. Des d’octubre de 2006 dirigeix el postgrau Intervenció Multidisciplinària en Violència de Gènere a la Facultat de Psicologia de l’UPSA. I des de 2015 fins a 2017 fou Secretària General de l’UPSA.
Presentació: Esperança Bosch Fiol, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

2. CONTINGUTS VIRTUALS NO PRESENCIALS (asíncrons)

CONFERÈNCIES

Conferència 1: «Què aporta la Psicologia a la investigació sobre la violència contra les dones», a càrrec de Jesús López Megías, catedràtic del Departament de Psicologia Experimental de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Granada, departament que dirigeix des de 2016. Es va formar a la Universitat de Granada, on va desenvolupar la seva tesi doctoral sobre les relacions entre l'atenció i l'aprenentatge associatiu (condicionament clàssic). Posteriorment, va realitzar recerques sobre aprenentatge causal en humans i en l'àmbit dels estudis sobre emoció i cognició. Els darrers anys, els seus treballs es focalitzen en diferents aspectes de la violència contra les dones, sobretot en l'anàlisi del paper que tenen diferents variables actitudinals i situacionals en la seva percepció social. Imparteix docència de grau i postgrau en assignatures relacionades amb aprenentatge, motivació, emoció i violència de gènere.

Conferència 2: «Tractament de la violència contra les dones als mitjans de comunicació», a càrrec de Sonia Núñez Puente, catedràtica del Departament de Ciències de la Comunicació i Sociologia, de l'àrea de Periodisme, de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Rey Juan Carlos. Grup d'investigació d'alt rendiment en Comunicació, Societat i Cultura de la Universitat Rey Juan Carlos. Llicenciada en Filologia Hispànica i Filologia Anglesa i doctora en Filologia. Ha estat investigadora del Programa Ramón y Cajal i investigadora Leverhulme Research Fellow a la Universitat d'Aberdeen (Escòcia).

Conferència 3: «Prevenir les violències masclistes des de les aules», a càrrec de Marta Franco, Maria Homar i Xisca Fornés, membres de la plataforma Feminisme a l’Escola.

ACTIVITATS

Activitat 1. Recursos davant situacions de violència de gènere a la CAIB.
Objectiu: donar a conèixer els diferents recursos, serveis i cobertures davant situacions de violència de gènere disponibles a la CAIB.
Hi participarà: Institut Balear de la Dona.

Activitat 2. Cinefòrum
Objectiu: debat sobre un visionat multimèdia entorn de les violències masclistes.
Hi participarà: Enrique Urbano Ángel

Activitat 3. «Assetjament de carrer a debat»
Objectiu: reflexionar entorn de les situacions d’assetjament de carrer als nostres territoris.
Hi participaran: Miriam Martínez, Miriam Miranda, Laura Pomar, i Lara Romero

Activitat 4. Presentació de Venus sense Cànon
Objectiu: donar a conèixer les experiències dutes a terme des del Col·lectiu Venus sense Cànon entorn de la lluita contra les violències masclistes, recollides al catàleg Relat gràfic d’una experiència transformadora i feminista (2018-2019)
Hi participarà: Elisa Rosselló Forteza.

 Matrícula per llista d'espera