El lideratge infermer d'impacte: habilitats i recursos

 

Lloc
Sala d'actes de la Seu de Menorca. Can Salort. Santa Rita, 11. Alaior
Places
30 alumnes
Dates
Atenció! Curs posposat al primer semestre 2021-22 per mesures sanitàries contra la COVID-19.
Horari
de 9 a 14 hores
Durada
25 hores (20 hores presencials i 5 hores de treball de l’alumne).
ECTS
1
Destinataris
Infermeres, especialment a aquelles professionals que tenen interès a aprofundir en els temes del curs i a les que ja exerceixen càrrecs de gestió. També s’adreça a infermeres que cursin programes de màster o doctorat a la UIB.
Preu
48 euros: Membres de la comunitat universitària UIB, estudiants, desocupats i jubilats. 69 euros: Altres col·lectius.

 Matrícula

 

Matrícula oberta                                                          Programa per descarregar

 

Coordinació

Noemí Sansó i Rosa Maria Alberdi, Departament d’Infermeria i Fisioteràpia

Introducció

Des de 2015, amb la publicació, per part del Parlament britànic, de l’informe «Triple Impacto», s’ha posat de manifest que, quan les infermereres intervenen de manera directa en els processos de presa de decisions sobre la salut i el sistema sanitari, s’aconsegueix un triple objectiu: augmenta la qualitat de l’atenció que es dispensa, millora l’economia de la comunitat i disminueixen les desigualtats de gènere.

L’evidència que recull aquest informe ha motivat campanyes i moviments en l’àmbit internacional, les més importants dels quals han estat la Nursing Now i el Repte Nightingale, promoguts pel Consell Internacional d’Infermeres, i la declaració, per part de l’Organització Mundial de la Salut, de l’any 2020 com a Any de la Infermera i la Comare. Tots aquests esdeveniments tenen, com un dels objectius més importants, promoure el lideratge infermer incloent les infermeres en els àmbits de presa de decisions i augmentar la seva formació en competències de lideratge, especialment entre les infermeres de menys de trenta-cinc anys.

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia s’ha compromès des del principi amb la campanya Nursing Now i amb el Repte Nightingale, i és una de les institucions promotores (juntament amb la Conselleria de Sanitat i el Col·legi d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears) del Comitè Nursing Now Balears, que treballa des del primer trimestre de 2019 i que ja ha presentat el seu document d’objectius.

Entre aquests objectius hi ha el de promoure activitats —com el curs d’estiu que proposam—, destinades a desenvolupar les competències en lideratge de les infermeres de les Illes Balears. La primera edició d’aquest curs es va impartir l’any 2020, i tingué una avaluació excel·lent per part de les persones assistents

A causa de la pandèmia COVID-19, la campanya Nursing Now s’ha perllongat fins al juliol de 2021 i sembla adient promoure una altra edició d’aquest curs, que serà a Menorca, en resposta a una petició específica del professorat de la Facultat, que en el seu moment no es va poder atendre.

Objectius

 • Reflexionar sobre les competències clau pel lideratge de les cures
 • Conèixer, mitjançant una autoavaluació individual, el nivell de desenvolupament de cada una de les competències pel lideratge
 • Elaborar un pla personalitzat de millora amb relació a les competències pel lideratge
 • Aprofundir en l’efectivitat comunicativa emotiva
 • Augmentar l’habilitat per influir en el públic i mobilitzar-lo
 • Aprendre a utilitzar les eines, tècniques i recursos disponibles per crear presentacions d’impacte
 • Conèixer el context dels mitjans de comunicació generals i, en especial, aquells especialitzats en salut i les oportunitats que presenten

Programa

 1. El lideratge infermer en el sistema sanitari i social: raons específiques
 2. El context actual: Campanya Nursing Now i Repte Nightingale. Objectius i agents a les Illes Balears
 3. Competències pel lideratge. Enfocaments varis
 4. Importància de conèixer les pròpies competències per al lideratge. Autoavaluació i pla personalitzat de millora
 5. El maneig de la veu en el lideratge
 6. El convenciment i la passió com a transmissors de l’autenticitat del missatge
 7. Presentacions d’impacte
 8. Imatge i marca personal
 9. Els mitjans de comunicació i el lideratge de les cures

Avaluació

L’alumnat ha d’assistir, com a mínim, al 80 per cent del total d’hores del curs. En acabar, en farà una avaluació centrada en les seves capacitats de lideratge (fortaleses i febleses) i en la proposta d'un pla de millora. A partir de l'exposició del treball i de la qualitat del contingut, es determinarà una qualificació d'«Apte» o «No Apte».

Professorat

Professores del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, expertes en comunicació i lideratge:

 • Dra. Rosa Maria Alberdi Castell
 • Dra. Noemí Sansó Martínez

Professorat expert extern:

 • Cristina Francioli, entrenadora de comunicació especialitzada en tècniques de comunicació efectiva, veu, millora de la dicció (castellà/català) i vers. Llicenciada en Art Dramàtic, especialitat textual. Màster en Direcció d'Escena.
 • Galo Quintanilla. Llicenciat en Periodisme i en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, i Màster en Màrqueting i Vendes per l’ESADE Bussines and Law School.
 • Mery Viña García-Bericua, infermera, coordinadora del Comitè Nursing Now Balears.
 • Bàrbara Duque González. Infermera. Directora infermera. Àrea de Salut de Menorca.
 • Alba Jiménez Mateo. Infermera. Unitat de Qualitat. Àrea de Salut de Menorca.
 • Isabel Aragón López. Comare. Supervisora de la Unitat Maternoinfantil de l’Hospital Mateu Orfila. Àrea de Salut de Menorca.

Metodologia

El curs constarà d’una part presencial de 20 hores, distribuïdes en 4 sessions de 5 hores, a més de 5 hores de treball no presencial, que es desenvoluparà de manera paral·lela a la part presencial.

Llengua vehicular

Català i castellà

Matrícula

 Aclariment sobre el terme infermeres: en aquest document, seguint usos internacionals, s’hi empra el terme «infermera» per designar els professionals d’ambdós sexes.