Escoltar

Dret penal i violència de gènere

 

Dates i horaris
1a edició: del 9 al 27 de juliol de 2020 / 2a edició: del 13 al 30 de juliol de 2020  /  3a i darrera edició: del 3 al 24 de setembre de 2020.
Hores
25 hores no presencials
Nombre d'alumnes
40 alumnes
Crèdits ECTS
en tràmit
Preu
Membres de la comunitat universitària, estudiants, desocupats i jubilats: 38 euros. Altres col·lectius: 50 euros
Matrícula
Oberta per a la tercera edició: a partir del 13 de juliol (1a i 2a edició completes)
Llengües vehiculars
castellà i català

Programa 1a edició per descarregar

Programa 2a edició per descarregar

Programa 3a edició per descarregar

Destinataris

El curs vol oferir una formació complementària de qualitat a estudiants i professionals en matèria de violència de gènere i Dret penal.

Objectius

S’ha plantejat el curs amb una doble finalitat:

1.     D’una banda, crear un fòrum de reflexió i debat sobre el fenomen de la violència de gènere, sobre la base de l’estudi detallat dels diferents preceptes del Codi Penal en els quals aquesta es castiga. D’aquesta manera, partint de l’anàlisi del concepte propi de violència de gènere i dels diferents àmbits en els quals es manifesta, es pretén crear un espai crític en el qual els estudiants identifiquin la realitat social que hi ha darrere aquest tipus de violència i, així, determinin si s’adapta al marc juridicopenal vigent.

2.     D’altra banda, generar un espai per a la participació proactiva dels estudiants. Això suposa que els estudiants descobreixin per si mateixos (encara que guiats per un professor) les raons per les quals s’ha incrementat l’activitat judicial davant aquesta mena de conductes i, així i tot, no s’ha aconseguit erradicar, per descomptat, ni reduir de manera molt significativa els delictes de violència de gènere. I també que, a través d’un acostament a la pràctica dels tribunals, analitzin els criteris que utilitza la jurisprudència per delimitar les diverses conductes constitutives de violència contra la dona, i si es corresponen, o no, amb la manera en què aquests comportaments es manifesten en la realitat social subjacent.

Metodologia i avaluació

Activa i continuada, a distància, tutoritzada, i a través d’exercicis per correu electrònic. Materials docents.

Tot el curs es realitzarà per correu electrònic amb el professorat. Els alumnes hauran de disposar d'un correu amb capacitat per rebre els missatges que el curs requereix, tipus Gmail. El curs es dividirà en cinc blocs, i en cada bloc hi haurà un exercici. La superació dels cinc exercicis permetrà obtenir el corresponent certificat d’aprofitament.

Calendari (1a edició)

1r. Presentació i tramesa, mitjançant el primer correu, dels materials docents, dividits en cinc blocs. 9 de juliol.

2n. Remissió d'exercicis els dies 9 (bloc I), 13 (bloc II), 16 (bloc III), 20 (bloc IV) i 23 de juliol (bloc V). Aquests exercicis serviran per avaluar la comprensió dels materials i acreditar-ne la lectura detinguda. En les 72 hores següents a la recepció, els exercicis s’han de ser resoldre i enviar a l’adreça: <eduardo.ramon@uib.es>.

3r. Els dies 13, 16, 20, 23 i 26 de juliol enviarem un comentari o proposta de solució dels referits exercicis, amb indicació individual de la qualificació obtinguda (apte/no apte). Els qui obtinguin cinc aptes tindran el certificat d'aprofitament del curs.

Calendari (2a edició)

1r. Presentació i tramesa, mitjançant el primer correu, dels materials docents, dividits en cinc blocs. 13 de juliol.

2n. Remissió d'exercicis els dies 13 (bloc I), 16 (bloc II), 20 (bloc III), 23 (bloc IV) i 27 de juliol (bloc V). Aquests exercicis serviran per avaluar la comprensió dels materials i acreditar-ne la lectura detinguda. En les 72 hores següents a la recepció, els exercicis s’han de ser resoldre i enviar a l’adreça: <eduardo.ramon@uib.es>.

3r. Els dies 16, 20, 23, 27 i 30 de juliol enviarem un comentari o proposta de solució dels referits exercicis, amb indicació individual de la qualificació obtinguda (apte/no apte). Els qui obtinguin cinc aptes tindran el certificat d'aprofitament del curs

Calendari (3a edició)

1r. Presentació i tramesa, mitjançant el primer correu, dels materials docents, dividits en cinc blocs. 3 de setembre.

2n. Remissió d'exercicis els dies 7(bloc I), 10 (bloc II), 14 (bloc III), 17 (bloc IV) i 21 de setembre (bloc V). Aquests exercicis serviran per avaluar la comprensió dels materials i acreditar-ne la lectura detinguda. En les 72 hores següents a la recepció, els exercicis s’han de ser resoldre i enviar a l’adreça: <eduardo.ramon@uib.es>.

3r. Els dies 10, 14, 17, 21 i 25 de setembre enviarem un comentari o proposta de solució dels referits exercicis, amb indicació individual de la qualificació obtinguda (apte/no apte). Els qui obtinguin cinc aptes tindran el certificat d'aprofitament del curs.

Continguts

El contingut del curs se centrarà en l’anàlisi de la introducció de la perspectiva de gènere en el Dret penal a través de l’estudi detallat de diferents tipus penals relacionats amb la violència de gènere i de diverses, i molt conegudes, sentències dels nostres tribunals.

Bloc I. La introducció de la perspectiva de gènere en el Dret penal. Circumstàncies agreujants

Patricia Faraldo Cabana. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de la Corunya.

Bloc II. El cas de La Manada a Pamplona

Patricia Faraldo Cabana. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de la Corunya.

Eduard Ramon Ribas. Catedràtic de Dret Penal de la UIB.

Bloc III. El cas de La Manada a Pozoblanco

Eduard Ramon Ribas. Catedràtic de Dret Penal de la UIB.

Bloc IV. El concepte de relació d’anàloga afectivitat

Isabel Montserrat Sánchez-Escribano. Professora contractada doctora de la UIB.

Bloc V. L’anomenat cas Arandina i qüestions processals

Raquel Solano Marino. Fiscal degana de la Secció Territorial de Manacor

Eduard Ramon Ribas. Catedràtic de Dret Penal de la UIB.

Professorat

  • Patricia Faraldo Cabana. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de la Corunya
  • Eduard Ramon Ribas. Catedràtic de Dret Penal de la UIB
  • Isabel Montserrat Sánchez-Escribano. Professora contractada doctora de la UIB
  • Raquel Solano Marino. Fiscal degana de la Secció Territorial de Manacor

Coordinació

Eduard Ramon Ribas. Catedràtic de Dret Penal de la UIB

Preu

38 euros:

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants matriculats a titulacions oficials universitàries d'altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar una còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats a universitats estrangeres heu d'enviar la documentació en català, castellà o anglès per verificar que hi estau matriculats.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar un certificat que estau desocupats un mes abans que comenci el curs.

— Jubilats: heu de presentar una còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 50 euros

El cost real per persona d'aquest curs és de 110 euros.