Escoltar

XXIXè Curs Internacional de Direcció Coral a les Illes Balears

Lloc
Universitat de les Illes Balears. Edifici Sa Riera. Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma
Places
40
Dates
Per causa de la Covid-19 consideram oportú anul·lar el curs
Horari

Dia 25 de juliol: de les 18 a les 20.30 hores: presentació del curs i cant comú

Del 26 al 30 de juliol, de les 10 a les 14 i de les 16.30 a las 20.30 hores.

El curs finalitzarà amb un concert l’horabaixa/vespre del dijous 30 de juliol amb la participació de totes les especialitats.

Durada
43 hores presencials

 Matrícula

Obert el termini de matrícula

(edició 2020)

 

El director de cor és el referent d'un col·lectiu i la seva formació és bàsica i necessària perquè aquesta activitat no es converteixi en un passatemps. Cercar fer música de qualitat significa tenir un domini de l'obra que tenim davant, de les seves dificultats tècniques tant per al director com per al cor, dels recursos que podem utilitzar ... Cal buscar una formació completa que inclogui cada vegada més tots aquests aspectes i poder-los transmetre amb més seguretat al col·lectiu que tenim davant.

La participació en el cant col·lectiu posa en marxa processos cognitius per a l'aprenentatge del repertori, la comprensió dels diversos estils així com per a l'ocupació del llenguatge musical; i a el mateix temps gaudir escoltant i fent música.

Professorat

Joan Company

Josu Elberdin

Marco Antonio García de Paz    

Elena Rosso Valiña

Destinataris

 • Estudiants de Grau de Mestre.
 • Mestres d'Educació Infantil, primària, secundària, pedagogia musical i direcció coral.
 • Directors de corals (infantils, juvenils, adultes, veus iguals …)
 • Cantaires de corals que vulguin participar en el cor pilot que tenguin un nivell musical mitjà, tant d’experiencia coral com d’educació vocal (caldrà que duguin les obres preparades).
 • Cantaires interessats en assistir al cant comú que es farà els horabaixes i que participaran en el concert final.
 • Nins i nines d’agrupacions infantils que vulguin participar al Taller de Corals Infantils.

Objectius

 1. Conèixer el llenguatge gestual del director.
 2. Adquirir la tècnica de direcció necessària per conduir una obra de dificultat inicial-mitjana i que serveixi de comunicació amb el grup.
 3. Aprendre a estudiar i analitzar una obra coral.
 4. Conèixer la dinàmica per crear, organitzar i gestionar un cor.
 5. Desenvolupar l'audició polifònica.
 6. Aconseguir seguretat en el pols i el frasseig
 7. Adquirir els recursos necessaris per a desenvolupar una bona dinàmica d'assaig.
 8. Practicar la direcció coral davant de diferents col·lectius corals que responen a les diferents dificultats de repertori que ofereix el curs.
 9. Donar les eines per saber preparar un concert, repertori, logística i la continuïtat del mateix.

Programa / Continguts

 1.  Repertori vocal aplicat a l'Educació Primària i Secundària.
 2. Direcció vocal aplicada a l'aula.
 3. Direcció de cors infantils - juvenils.
 4. Direcció de cors adults de veus mixtes.
 5. Anàlisi i muntatge de les diverses obres de repertori proposades. La importància de l'elecció del repertori per a un bon desenvolupament vocal i coral del cor.
 6. Elecció i elaboració d'un programa de concert.
 7. El cant comú com a ocasió de conèixer nous repertoris corals dirigits pels professors del curs.

Repertori

Repertori Corals infantils i juvenils

Repertori Corals d'adults

Metodologia

D'una manera pràctica es treballaran els conceptes bàsics de la direcció coral: la tècnica del gest i la seva importància, l’educació vocal i el só coral, l’anàlisi de la partitura i la seva aplicació a l’assaig, criteris de selecció de repertori, ….

Cada alumne se centrarà en un repertori en concret que donarà resposta a les diverses necessitats i dificultats que puguin tenir com a director amb el seu cor o com a mestre amb el grup-classe o com a futur director.

Avaluació

 Es valorarà:

 1. Grau de preparació de les obres abans de l’inici del curs
 2. Predisposició en realitzar les pràctiques de direcció.
 3. Participació en el cant comú
 4. Adaptació i transferència dels continguts a l’agrupació coral.
 5. Entregar degudament emplenat el full d’opinió de l’alumne

Cor pilot a veus mixtes

S’ofereix la possibilitat a cantaires amb experiència coral i vocal poder participar en el curs com a cor pilot, que serà l’instrument de treball dels alumnes actius inscrits a la modalitat de Corals a veus mixtes.

L’horari serà de les 16.30 a les 20.30 hores.

Aquests inscrits es comprometran a dur les obres preparades.

Aquesta modalitat tindrà la matrícula gratuïta i podrà beneficiar-se d’assistir com a oient a les clases del matins.

Places molt limitades per rigorós ordre d’inscripció.

Taller Corals Infantils (nins i nines de 8 a 15 anys)

Emmarcat en el curs, s’ofereix un taller per a cantaires de corals infantils.

Es durà a terme del 27 al 30 de juliol, de les 10 a les 14 hores. El dijous 30 es durà a terme el concert de fi de curs amb tots els inscrits.

Duran a terme activitats musicals de cant coral, coreografies, i activitats lúdiques amb monitors titulats.

S’oferirà la possibilitat de romandre al centre de les 8 a les 10 i de les 14 a les 15 hores amb servei de guarderia amb monitors.

Places molt limitades per rigorós ordre d’inscripció

Especialitats

Coral infantil i juvenil (veus iguals)

Nivell inicial

Nivell mitjà /avançat

Coral juvenil i d’adults (veus mixtes)

Nivell inicial

Nivell mitjà /avançat

 

El nombre de places per especialitat és limitat

Modalitats d’inscripció

 • Actiu 
 • Oient 
 • Cant comú (horabaixa)  
 • Cor pilot d’adults (horabaixa) 
 • Taller corals infantils (matins):
 • De 10 a 14 hores: taller  
 • De 8 a 15 hores: servei amb monitors de 8 a 10 i de 14 a 15 hores

Certificats

S’han tramitat crèdits ECTS i l’homologació de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears.

Per obtenir-los caldrà:

— Assistir com a mínim a un 80% del total d’hores del curs

— Obtenir una avaluació positiva per part del professorat

— Entregar el full d’opinió de l’alumne degudament emplenat.

Inscripcions

Preus reduïts abans del 4 de juny de 2020:

Modalitat

Preus generals

Preus especials*

Actius:

corals veus iguals. Nivell inicial
corals veus iguals. Nivell mitjà/avançat
corals veus mixtes. Nivell inicial
corals veus mixtes. Nivell mitjà/avançat

198 euros

140 euros

Oients

90 euros

65 euros

Cant comú

45 euros

25 euros

Cor pilot veus mixtes

Gratuït

Taller Corals Infantil:

— De 10 a 14 hores

— De 8 a 15 hores

 

50 euros

100 euros

 

35 euros

70 euros

 

Preus del 5 de juny al 26 de juny de 2020:

Modalitat

Preus generals        

Preus especials*

Actius

250 euros

180 euros

Oients

120 euros

85 euros

Cant comú

60 euros

35 euros

Cor pilot veus mixtes

Gratuït

Taller Corals Infantil:

— De 10 a 14 hores

— De 8 a 15 hores

 

65 euros

130 euros

 

45 euros

95 euros

 

* Preus aplicables a:

• UIB: PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat, Amics i Amigues de la UIB, estudiants, qualsevol estudiant, sigui o no universitari

• Desocupats: han de presentar un certificat que estan desocupats un mes abans de començar el curs

• Cantaires matriculats a les corals de la UIB

 

El SAC podrà anul·lar una modalitat o un nivell si no té el nombre mínim d’alumnes necessari.

Places limitades segons rigorós odre d’inscripció.

 Matrícula

Més informació o consultes: sac@uib.cat

Direcció

Joan Company Florit

Coordinació

Lidia Fernández

Catalina Morey Suau

Informació d’interès

Per facilitar l’estada dels alumnes no residents a Mallorca, us facilitam contactes d’allotjaments econòmics propers a l’edifici on es durà a terme el curs:

 • Hotel Abelay**. https://www.hotelabelay.es/es/home.html
 • Fleming Hostel Albergue Juvenil. https://fleminghostel.com/
 • Hotel AMIC Colon. https://www.hotelcolonpalma.com/es/
 • Hotel Regina. C/ de Sant Miquel, 77. Palma
 • Hostel Brick. https://brickpalma.com/
 • Hostel Central Palma. https://www.centralpalma.com/
 • Residència universitària: www.residenciauib.es