Escoltar

Python per a l'anÓlisi i visualitzaciˇ de dades

Curs complet

Inauguració del curs: sessió especial a càrrec d’un expert de l’anàlisi de dades del món de l’empresa.

 En aquest curs aprendrem a manipular diferents tipus de dades amb el llenguatge de programació Python per analitzar-les i visualitzar-les. Típicament, el procés de la manipulació de la informació consisteix a realitzar processos d’extracció, de càrrega i transformació de dades a les nostres aplicacions per destacar-ne i aprendre’n les particularitats. Tot això ho farem mitjançant eines punteres i gratuïtes. Especialment, treballarem una competència molt demanda que consisteix en la manipulació d’informació geoposicionada.

Python és un dels llenguatges de programació més populars. Gràcies a la seva gran versatilitat i sintaxi, és emprat per gran part de la comunitat científica. Ofereix funcionalitats, com la ràpida creació de prototipus o la instal·lació senzilla de llibreries, les quals permeten que sigui molt pràctic en l’àmbit de la recerca.

Dates i horari

De l’1 al 5 de juliol de 2019, de 9 a 14 hores.

Durada

25 hores (20 hores d’activitats presencials i 5 hores de la sessió inaugural). 

Lloc

Aula d’Informàtica, laboratori 07, de l’edifici Anselm Turmeda, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma.

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica , grau de Física , grau de Biologia, grau de Estudis Anglesos, grau d'Història, grau d'Història de l'Art, grau de Filosofia, grau de Geografia, grau de Llengua i Literatura Catalanes, grau de Llengua i Literatura Espanyoles i grau de Treball Social)

Objectius

 Entendre l’estructura del llenguatge i la seva filosofia de codi obert i compartit.

 Iniciar-se en l’ús de les principals llibreries d’anàlisi de dades: Jupyter, Pandas, i Geopandas.

 Adquirir la capacitat de realitzar tot el cicle d’un projecte: des de la càrrega de dades fins a l’extracció de conclusions.

Continguts teòrics i pràctics

El curs tindrà una vessant eminentment pràctica, encara que serà indispensable l’explicació de certs continguts en forma de lliçó magistral.

 Introducció al llenguatge: característiques principals i filosofia d’ús.

— Tutorials i desenvolupament de petits projectes usant diferents llibreries per conèixer les possibilitats que ens ofereixen:

· Pandas, per a anàlisis de conjunts de dades

 Matplotlib, per a representacions gràfiques, Folium i Qgis per representar mapes

· Scipy, per a l’aplicació d’aprenentatge automàtic (machine learning).

· Geopandas, per a anàlisis de informació geoespacial.

 Ús bàsic del software QGis.

 Descobrir les possibilitats que ens ofereix l’entorn de desenvolupament Jupyter.

Metodologia

El curs tindrà una durada de 25 hores, 20 hores de les quals són d’activitats presencials i 5 hores de la sessió inaugural.

Aquest curs es pot oferir a les diferents seus universitàries per videoconferència.

• Sessions per videoconferència: necessàries si hi ha alumnes a les diferents seus de la Universitat.

Les sessions es divideixen en:

 Classes teòriques amb el suport de mitjans audiovisuals.

 Classes pràctiques en què els estudiants desenvoluparan els conceptes apressos mitjançant una sèrie d’exercicis proposats.

Coordinació

 Isaac Lera Castro (DMI) - isaac.lera@uib.es tel. 971 17 20 05.

 Gabriel Moyà Alcover (DMI) - gabriel.moya@uib.es tel. 971 17 29 43.

Professorat

Isaac Lera Castro, professor contractat doctor interí, Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

Gabriel Moyà Alcover, professor contractat doctor interí, Departament Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

*Professor UIB (pendent de confirmació).

Juan Huguet, IBM

Preu

 

Aprofitau el 20% de descompte fins al 31 de maig de 2019 a les 14 h

48 euros: (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 38 euros)

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants matriculats a titulacions oficials universitàries d'altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar una còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats a universitats estrangeres heu d'enviar la documentació en català, castellà o anglès per verificar que hi estau matriculats.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar un certificat que estau desocupats un mes abans que comenci el curs.

— Jubilats: heu de presentar una còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 69 euros (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 55 euros)

El cost real per persona d'aquest curs és de 174 euros.

Destinataris

Aquest curs s’adreça a estudiants, científics i al públic en general que té una certa soltesa amb eines informàtiques i pocs coneixements de programació, i que vol comprendre la funcionalitat de Python i les seves llibreries més usades en l'anàlisi i visualització de dades.

Eines i llibreries: Pandas, GeoPandas, Folium, QGis.

Avaluació

1. S’ofereix un certificat d’assistència en els casos en què l’alumne no vulgui presentar treball i hagi assistit al 80 per cent, com a mínim, de les hores presencials.

2. El certificat d’aprofitament s’obtindrà en cas que l’alumne presenti els treballs proposats i hagi assistit al 80 per cent de les hores presencials.

3. El dossier de treballs serà la prova d’avaluació per sol·licitar crèdits ECTS i/o hores de formació permanent. Serà necessari que els projectes funcionin per aprovar aquesta avaluació.

4. Cada activitat estarà avaluada amb un projecte. Tots els projectes tindran el mateix pes en l’avaluació.

Nombre de places:  30 persones

Llengua vehicular del curs: català.

Matrícula

Fins al 24 de juny de 2019

Llista d'espera