Escoltar

Docents creadors: les arts en joc i el joc de les arts

Lliçó inaugural: «Propostes artístiques: temps, espai i veu a l'aula» a càrrec de la doctora Maravillas Díaz Gómez, professora titular jubilada de la Universitat del País Basc.

 El curs, de 25 hores de durada, s’adreça a totes les persones interessades en l'exploració, experimentació i la creació, activitats en què el so, el llenguatge visual, la música o la narrativa formen part d'un joc integrador. S'estructura en tallers que tenen un caràcter marcadament pràctic amb la finalitat que els participants siguin els protagonistes de les accions creatives individuals i col·lectives que es duguin a terme i de les produccions artístiques docents resultants. L'objectiu final dels tallers és oferir un ventall de possibilitats el producte del qual és conseqüència d'un pensament, una acció i una manera de sentir interior, i no una finalitat en si mateix.

Dates i horari

10 i 11 de juliol de 2019. De 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

Durada

25 hores (17,5 hores presencials i 7,5 de no presencials).

Lloc

Dimecres 10/7 al matí. Aula 7 de l'edifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.

Del 10/7 horabaixa en endavant. Laboratori de música. Edifici Guillem Cifre de Colonya, bloc C segon pis. Campus universitari.

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química grau de Bioquímica,  grau de Física i grau de Biologia)

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

16

Objectius

A grans trets, es presenta un curs que parteix d'un enfocament pedagògic transdisciplinari, centrat en el desenvolupament de la creativitat a través de la creació artística.

Altres objectius són:

• Fomentar el pensament creatiu.

• Potenciar el treball artístic des de la pràctica col·laborativa.

• Introduir els llenguatges contemporanis com a formes de representació, pensament i acció.

• Crear produccions artístiques a través de l'experimentació i exploració sonora.

• Generar narratives sonores utilitzant la veu i el cos.

• Fer una introducció a l’aprenentatge basat en la creació artística col·laborativa (ABCAC).

Continguts

• Propostes artístiques: temps, espai i veu a l'aula.

• Aprenentatge basat en la creació artística col·laborativa (ABCAC).

• El cos com a mitjà per a la creació.

• Partitures gràfiques: vers un concepte multidisciplinari de les arts.

Programa

Dimecres, 10 de juliol
9 a 9.30 h Inauguració i recepció dels participants
9.30 a 11.30 h Ponència inaugural a càrrec de la doctora Maravillas Díaz.

Col·loqui: «Propostes artístiques: temps, espai i veu a l'aula». El modera la doctora Noemy Berbel
11.30 a 12 h Descans
12 a 14 h Crear o no crear: aquesta és la qüestió. Hi intervenen: Noemy Berbel, Magdalena Jaume, M. Elena Riaño i Adolf Murillo
Tallers a càrrec de M. Elena Riaño i Adolf Murillo
16 a 18 h Narratives des del cos: ruta A (sigues so) i ruta B (flueix amb tot el teu ser)
18 a 18.30 h Descans
18.30 a 20 h Punts de trobada entre les rutes A i B


Dijous, 11 de juliol 
Tallers a càrrec de M. Elena Riaño i Adolf Murillo
9.30 a 11.30 h Creació sonora i multidisciplinària a través de la grafia contemporània
11.30 a 12 h Descans
12 a 14 h Ruta C (traços en curt)
16 h. a 18 h Ruta D (traços en línia)
18 h. a 19 h Punts de trobada entre les rutes C i D
19 h a 20 h Reflexió i col·loqui final a càrrec de Maravillas Díaz

Metodologia

Es planteja una forma de treball en la qual els professionals docents puguin submergir-se conjuntament en projectes artístics globals, explorant camins i estratègies en les quals tots seran cocreadors. La música i l'experimentació sonora es convertiran, així, en un acte participatiu, social, constructiu, capaç de desplegar un potencial educatiu mitjançant els nexes i interaccions produïdes entre les persones, els llenguatges i les possibilitats que la tecnologia ens ofereix.
El curs s'estructura en quatre tallers i tot el conjunt segueix una seqüència didàctica entorn de tres escenaris didàctics:

Escenari 1. Primeres pràctiques perquè els participants experimentin i es familiaritzin amb dinàmiques grupals, vèncer de resistències i generar idees disruptives.

Escenari 2. Itineraris, rutes creatives. Es treballarà a partir de diferents llenguatges artístics que funcionaran com a detonants per elaborar les propostes creadores. 
Escenari 3. Presentació de resultats. Reflexió i avaluació de les produccions artístiques realitzades i sobre com podem traslladar aquesta manera de treballar a les aules.

Coordinació

Noemy Berbel Gómez, grup de recerca en Art i Educació (GRAiE),
Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) UIB.


Professorat

 Doctora Noemy Berbel Gómez, professora contractada doctora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

 Doctora Magdalena Jaume Adrover, professora contractada doctora interina del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

 Doctora Maravillas Díaz Gómez, professora titular d’universitat jubilada, Universitat del País Basc.

 Doctora M. Elena Riaño Galà, professora contractada doctora, Departament d'Educació, Universitat de Cantàbria.

 Doctor Adolf Murillo Ribes, assessor en formació del professorat a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, i professor associat del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal, a la Universitat de València.

Preu

 

Aprofitau el 20% de descompte fins al 31 de maig de 2019 a les 14 h

48 euros: (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 38 euros)

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants matriculats a titulacions oficials universitàries d'altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar una còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats a universitats estrangeres heu d'enviar la documentació en català, castellà o anglès per verificar que hi estau matriculats.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar un certificat que estau desocupats un mes abans que comenci el curs.

— Jubilats: heu de presentar una còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 69 euros (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 55 euros)

El cost real per persona d'aquest curs és de 209 euros.

Destinataris

Professorat de Música, mestres/as i educadors en general, estudiants universitaris i tots aquells interessats a desenvolupar propostes d'aula creatives i integradores.

Avaluació

Es valorarà la creació sonora/multidisciplinària elaborada de forma grupal, així com un qüestionari reflexiu a partir de la participació en el curs.


Nombre d'alumnes: 45.

Llengües vehiculars del curs: castellà i català.

Matrícula

Formulari de matrícula