Escoltar

Claus neurofisiològiques sobre el funcionament i millora de la memòria

Lliçó inaugural: a càrrec de la doctora Celia Garau, investigadora postdoctoral al Francis Crick Institute.

 L’objectiu del curs és aprofundir en els coneixements neurocientífics bàsics sobre el funcionament de la memòria i la seva transferència a la identificació i al tractament de les patologies relacionades: entendre els factors que afecten la memòria i conèixer les estratègies i els hàbits saludables útils per mantenir una salut mental correcta. El curs consta de sessions teòriques amb exemples pràctics i de tallers pràctics en què els assistents coneixeran l'estat de la seva memòria  gràcies a la plataforma facilitada per Cognifit (https://www.cognifit.com/es), com aprendre  tècniques útils per millorar la percepció, la memòria i l'aprenentatge. 

Dates i horari

Del 15 al 19 de juliol de 2019, de 15 a 19 hores. En total, cinc sessions de quatre hores cada una (dues sessions de tipus pràctic).

Durada

25 hores (20 hores presencials, distribuïdes en 5 sessions de 4 hores i 5 hores d’activitat no presencial, que consistirà en exercicis pràctics que l’alumne/a podrà posar en pràctica de manera individual per entrenar la memòria i facilitar l’aprenentatge).

Lloc

Aula EDAA11 (Bloc A de Dret, primer pis), edifici Jovellanos. Campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma

Dia 18 de juliol reservada aula d'Informàtica EDAIJO02 (ubicada al primer pis Bloc B) de l'edifici Jovellanos.

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

(No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química i grau de Física)

Objectius

1. Conèixer el principis neurofisiològics fonamentals que regeixen el funcionament de la memòria i l’aprenentatge.

2. Conèixer la manera com afecten els factors de la vida quotidiana, tant els ambientals i del context social actual com els psicològics i fisiològics, la memòria, la percepció del món, i, en definitiva, la salut mental.

3. Desmitificar conceptes erronis sobre la memòria, i diferenciar entre alteracions patològiques i no patològiques.

4. Donar a conèixer la transferència dels coneixements de la neurociència a l’estudi i millora de la memòria i les patologies relacionades, així com la seva aplicabilitat fora de l’àmbit científic.

5. Aprendre estratègies i hàbits saludables per incrementar la capacitat de memoritzar i retenir informació, a més de tècniques útils per facilitar l’aprenentatge i l’estudi.

6. Aprendre a emprar eines d’avaluació neuropsicològica (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-cognitivo) i estimulació cognitiva (https://www.cognifit.com/es/estimulacion-cognitiva).

Continguts

Continguts teòrics

Bloc I. Aprofundiment en els conceptes bàsics de neurociència

Tema 1. Introducció als conceptes bàsics de neurofisiologia que s'han de dominar per poder comprendre la manera com funciona el cervell i les funcions cognitives superiors, com són la memòria i l’aprenentatge. Concepte de memòria i oblit. Com construïm els records. Utilitat de l’oblit. Bases anatòmiques i moleculars de la generació i l'emmagatzematge de la memòria. Plasticitat neuronal.

Tema 2. Components de la memòria: percepció, atenció, concentració, imaginació, motivació, etc. Influència dels sentits i com a vegades els sentits ens enganyen. Exemples pràctics: il·lusions òptiques. Corba de retenció i corba d’aprenentatge.

Tema 3. Classificació dels tipus de memòria. Aprenentatge i memòria.

Bloc II. Factors ambientals, psicològics i fisiològics que afecten la memòria

Tema 4. Com afecten l’estil de vida, l’alimentació i l’exercici al cervell i a la memòria.

Tema 5. Com afecten el son i el descans a la memòria.

Tema 6. Com afecten les emocions i els estímuls (com, per exemple, els colors, les olors, la música i les pel·lícules) a la memòria. Efectes que genera l’estrès. Com són utilitzats aquests coneixements en el món empresarial i de negocis: conceptes de neuromàrqueting i descodificació mental (mind decoding), influència de les xarxes socials en la memòria humana i la percepció del món. Com el neuromàrqueting utilitza el coneixement de la neurociència cognitiva per influenciar la percepció de la realitat, la memòria i les eleccions i necessitats. Exemples pràctics.

Tema 7. Quins efectes té l’edat sobre el cervell, la memòria i la capacitat d’aprenentatge.

Bloc III. Transferència dels coneixements de la neurociència a l’estudi i millora de la memòria i les patologies relacionades

Tema 8. Identificació de les alteracions patològiques i no patològiques més freqüents de la memòria. Distinció entre malaltia i altres situacions no patològiques que afecten la memòria.

Tema 9. Falsos mites o conceptes sobre la memòria.

Tema 10. Utilitat dels coneixements sobre el funcionament de la memòria. Últims avenços en la recerca científica sobre la memòria i en la seva millora. Nous tractaments i fàrmacs emprats per estimular la memòria.

Continguts pràctics

Bloc IV. Tallers pràctics

Taller 1

 Autodiagnòstic de l’estat de la memòria.

Per a conèixer l’estat de la nostra memòria (https://www.cognifit.com/es/memoria) i d’altres capacitats cognitives (https://www.cognifit.com/es/habilidades-cognitivas) essencials per la nostra vida diària (com l’atenció (https://www.cognifit.com/es/atencion), la percepció (https://www.cognifit.com/es/percepcion) , les funcions executives (https://www.cognifit.com/es/funciones-ejecutivas) o la coordinació (https://www.cognifit.com/es/coordinacion)) podem emprar eines online de avaluació neuropsicològica (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-cognitivo) i entrenament cognitiu (https://www.cognifit.com/es/entrenamiento-cerebral-personalizado) com Cognifit. Mitjançant les entretingudes activitats d’estimulació cognitiva (https://www.cognifit.com/es/estimulacion-cognitiva) de Cognifit podrem millorar de manera científica (https://www.cognifit.com/es/neurociencia) el nostre perfil cognitiu, format per més de 20 capacitats cognitives diferents. A més, podrem conèixer el risc de sofrir certs trastorns mitjançant test específics com el test de dislèxia (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-dislexia), TDAH (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-tdah), Parkinson (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-parkinson) o depressió (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-depresion), entre d’altres.

Taller 2

— Demostració de la manera com afecten els diferents components de la memòria (percepció, atenció, concentració, imaginació, motivació) a la nostra capacitat de retenció.

— Es pot millorar la memòria? De quina manera? Estratègies senzilles i trucs per entrenar i estimular la memòria. Augmentar la capacitat d’aprenentatge mitjançant tècniques mnemotècniques i d’estudi.

— Què faig i què puc fer per millorar la salut mental? Decàleg de consells científics per tenir una salut mental saludable i millorar la memòria.

Metodologia

El curs consistirà en sessions teòriques durant les quals s’explicaran els conceptes clau per entendre la manera com funciona la memòria, i que hi ha factors com l’estil de vida, l’exercici físic i mental, l’alimentació i les emocions, entre d’altres, que afecten aquesta capacitat cognitiva. A continuació de les sessions teòriques, es faran tallers pràctics per aprendre tècniques per millorar la memòria i afavorir l’aprenentatge. Les classes teòriques es basaran l’exposició per part dels professors del contingut teòric juntament amb exemples pràctics, amb el suport d’imatges i vídeos que facilitin l'aprenentatge. Les classes tindran una clara orientació divulgativa per promoure la participació activa com a mecanisme d’aprenentatge entre els participants.

Coordinació del curs

Doctor David Moranta, professor contractat doctor del Departament de Biologia.

Professorat de la UIB

 Doctor David Moranta, professor contractat doctor, Departament de Biologia.

 Doctora Susana Esteban, catedràtica de Fisiologia, Departament de Biologia.

 Doctora Silvia Tejada Gavela, professora ajudanta doctora, Departament de Biologia.

 Doctora Fiorella Sarubbo, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia, grup de Neurofisiologia.

Professorat d’altres universitats

Doctora Divka Rojic, investigadora del Departament de Psicobiologia, Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Preu

Aprofitau el 20% de descompte fins al 31 de maig de 2019 a les 14 h

48 euros: (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 38 euros)

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants matriculats a titulacions oficials universitàries d'altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar una còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats a universitats estrangeres heu d'enviar la documentació en català, castellà o anglès per verificar que hi estau matriculats.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar un certificat que estau desocupats un mes abans que comenci el curs.

— Jubilats: heu de presentar una còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 69 euros (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 55 euros)

El cost real per persona d'aquest curs és de 198 euros.

Destinataris

Curs adreçat i obert a tot l’alumnat de l’UIB i públic en general interessat en la temàtica del curs.

Sistema d’avaluació i pes de cada element en l’avaluació final

L’assistència a un mínim de 16 hores serà obligatòria per obtenir els crèdits ECTS. Es farà un qüestionari final tipus test vertader-fals sobre els coneixements bàsics explicats a les sessions. Contestar-lo és voluntari i només obligatori per a aquells alumnes que vulguin obtenir crèdits.

Nombre de places: pendent.

Llengües vehiculars del curs: castellà i català.

Matrícula

Fins al 8 de juliol de 2019

Formulari de matrícula