Escoltar

Claus neurofisiològiques sobre el funcionament i millora de la memòria

Matrícula oberta

Formulari de matrícula

Liçó inaugural: doctor Xurxo Mariño Alfonso, professor contractat doctor a l’àrea de Fisiologia del Departament de Ciències Biomèdiques, Medicina i Fisioteràpia de la Universitat de la Corunya. Autor del llibre Neurociencia para Julia (2012) i divulgador reconegut en el camp de la Neurociència.

L’objectiu del curs és aprofundir en els coneixements neurocientífics bàsics sobre el funcionament de la memòria i la seva transferència a la identificació i el tractament de les patologies relacionades. Entendre els factors que afecten la memòria, i conèixer les estratègies i els hàbits saludables útils per mantenir una correcta salut mental. El curs consta de sessions teòriques amb exemples pràctics i d'un conjunt de tallers pràctics adreçats tant a conèixer l'estat de nostra pròpia memòria gràcies a la plataforma facilitada per Cognifit (https:// www.cognifit.com/es), com a aprendre tècniques útils per millorar la percepció, la memòria i l'aprenentatge.

Dates i horari

Del 9 al 13 de juliol de 2018 de 15 a 19 hores. 5 sessions de 4 hores (2 sessions de tipus pràctic).

Durada

25 hores (20 hores presencials i 5 hores no presencials)

Lloc

Aula EDAB21 de l’edifici Jovellanos. Campus universitari. Cra de Valldemossa, km 7.5. Palma

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química i grau de Física)

Objectius

 • Conèixer els principis neurofisiològics fonamentals que regeixen el funcionament de la memòria i l’aprenentatge.
 • Conèixer com afecten els factors de la vida quotidiana —tant ambientals i del context social actual com psicològics i fisiològics— la memòria, la percepció del món, i, en definitiva, la salut mental.
 • Desmitificar conceptes erronis sobre la memòria i diferenciar entre alteracions patològiques i no patològiques.
 • Donar a conèixer la transferència dels coneixements de la neurociència a l’estudi i millora de la memòria i les patologies relacionades, així com la seva aplicabilitat fora de l’àmbit científic.
 • Aprendre estratègies i hàbits saludables per incrementar la capacitat de memoritzar i retenir informació, així com aprendre tècniques útils per facilitar l’aprenentatge i l’estudi.
 • Aprendre a emprar eines d’avaluació neuropsicològica (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-cognitivo) i estimulació cognitiva (https://www.cognifit.com/es/estimulacion-cognitiva).

Continguts

Bloc I. Aprofundiment en els conceptes bàsics de la neurociència

Tema 1. Introducció als conceptes bàsics de neurofisiologia que s'han de dominar per poder comprendre com funcionen el cervell i les funcions cognitives superiors com són la memòria i l’aprenentatge. Concepte de memòria i oblit. Com construïm els records. Utilitat de l’oblit. Bases anatòmiques i moleculars de la generació i l'emmagatzematge de la memòria. Plasticitat neuronal.

Tema 2. Components de la memòria: percepció, atenció, concentració, imaginació, motivació, etc. Influència dels sentits i com a vegades els sentits ens enganen. Exemples pràctics: il·lusions òptiques. Corba de retenció i corba d’aprenentatge.

Tema 3. Classificació dels tipus de memòria. Aprenentatge i memòria.

Bloc II. Factors ambientals, psicològics i fisiològics que afecten la memòria

Tema 4. Com afecten l’estil de vida, l’alimentació i l’exercici el cervell i la memòria.

Tema 5. Com afecten el son i el descans la memòria.

Tema 6. Com afecten les emocions i els estímuls (com, per exemple, els colors, les olors, la música i les pel·lícules) la memòria, i efectes que genera l’estrès. Com aquests coneixements són utilitzats al món empresarial i de negocis: concepte de neuromàrqueting i mind decoding, influència de les xarxes socials en la memòria humana i la percepció del món. Com el neuromàrqueting utilitza el coneixement de la neurociència cognitiva per influenciar la percepció de la realitat, la memòria i les nostres eleccions i necessitats. Exemples pràctics.

Tema 7. Quins són els efectes de l’edat sobre el cervell, la memòria i la capacitat d’aprenentatge.

Bloc III. Transferència dels coneixements de la neurociència a l’estudi i millora de la memòria i les patologies relacionades

Tema 8. Identificació de les alteracions patològiques i no patològiques més freqüents de la memòria. Distinció entre malaltia i altres situacions no patològiques que afecten la memòria.

Tema 9. Falsos mites o conceptes sobre la memòria.

Tema 10. Utilitat dels coneixements sobre com funciona la memòria. Últims avanços en la recerca científica sobre la memòria i com millorar-la. Nous tractaments i fàrmacs emprats per estimular la memòria.

Bloc IV. Tallers pràctics

Taller 1:

Autodiagnòstic de l’estat de la nostra memòria (aula EDAIJO02, primer pis, bloc B de l’edifici Jovellanos)

Per a conèixer l’estat de la nostra memòria (https://www.cognifit.com/es/memoria) i d’altres capacitats cognitives (https://www.cognifit.com/es/habilidades-cognitivas) essencials per la nostra vida diària (com l’atenció (https://www.cognifit.com/es/atencion), la percepció (https://www.cognifit.com/es/percepcion) , les funcions executives (https://www.cognifit.com/es/funciones-ejecutivas) o la coordinació (https://www.cognifit.com/es/coordinacion)) podem emprar eines online de avaluació neuropsicològica (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-cognitivo) i entrenament cognitiu (https://www.cognifit.com/es/entrenamiento-cerebral-personalizado) com Cognifit. Mitjançant les entretingudes activitats d’estimulació cognitiva (https://www.cognifit.com/es/estimulacion-cognitiva) de Cognifit podrem millorar de manera científica (https://www.cognifit.com/es/neurociencia) el nostre perfil cognitiu, format per més de 20 capacitats cognitives diferents. A més, podrem conèixer el risc de sofrir certs trastorns mitjançant test específics com el test de dislèxia (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-dislexia), TDAH (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-tdah), Parkinson (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-parkinson) o depressió (https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-depresion), entre d’altres.

Taller 2:

— Demostració com afecten els diferents components de la memòria (percepció, atenció, concentració, imaginació, motivació) la nostra capacitat de retenció. 

— Es pot millorar la memòria? De quina manera? Estratègies senzilles i trucs per entrenar i estimular la memòria. Augmentar la capacitat d’aprenentatge mitjançant tècniques mnemotècniques i d’estudi.

— Què faig i què puc fer per millorar la meva salut mental? Decàleg de consells científics per tenir una salut mental saludable i millorar la memòria.

Metodologia

El curs consistirà en un conjunt de sessions teòriques on s’explicaran els conceptes clau per entendre com funciona la memòria, i com factors com l’estil de vida, l’exercici físic i mental, l’alimentació i les emocions, entre d’altres, afecten aquesta capacitat cognitiva. A continuació de les sessions teòriques es faran tallers pràctics adreçats a l’aprenentatge de tècniques per millorar la memòria i afavorir l’aprenentatge. Les classes teòriques es basaran en exposicions dels professors del contingut teòric juntament amb exemples pràctics, amb el suport d’imatges i vídeos que facilitin l'aprenentatge. Les classes tindran una clara orientació divulgativa que promogui la participació activa com a mecanisme actiu d’aprenentatge entre els participants.

El curs consistirà en:

 • Vint hores (presencials) distribuïdes en cinc sessions de quatre hores.
 • Cinc hores d’activitat no presencial que consistirà en un conjunt d’exercicis pràctics que l’alumne podrà posar en pràctica de forma individual per entrenar la memòria i facilitar l’aprenentatge.

Coordinador

Dr. David Moranta, professor contractat doctor. Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears.

Professorat

 • Dr. David Moranta, professor contractat doctor, Departament de Biologia (david.moranta@uib.es)
 • Dra. Susana Esteban, catedràtica de Fisiologia, Departament de Biologia (susana.esteban@uib.es)
 • Dra. María del Pilar Andrés Benito, catedràtica de Psicobiologia, Departament de Psicobiologia  (pilar.andres@uib.es)
 • Dra. Silvia Tejada Gavela, professora ajudant doctora, Departament de Biologia (silvia.tejada@uib.es)
 • Dra. Fiorella Sarubbo (investigadora Post-doctoral a l’Institut de Patologia General de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Roma; Col·laboradora honorífica del departament de Biologia, grup de Neurofisiologia) fiorella.sarubbo@uib.es
 • Dra. Divka Rojic (investigadora del Departament de Psicobiologia, Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona)
 •  divka.rojic@e-campus.uab.cat

Preu

48 euros:

 • Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
 • Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
 • Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici del curs.
 • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 Altres:   69 euros.

 

Destinataris

Curs adreçat i obert a tot l’alumnat de la UIB i públic en general interessat en la temàtica del curs.

Sistema d’avaluació i pes de cada element a l’avaluació final

L’assistència a un mínim de 16 hores és obligatòria per obtenir els crèdits ECTS. Es farà un qüestionari final tipus test vertader-fals sobre els coneixements bàsics explicats a les sessions, voluntari, només per als alumnes que vulguin obtenir crèdits.

Nombre d’alumnes

50

Llengua vehicular

Castellà i català.

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.

Matrícula oberta

Formulari de matrícula