Escoltar

XIX Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: 40 anys d'igualtat formal a l'Estat espanyol

Curs complet. Activada llista d'espera

Formulari

 En aquest 2018 commemoram l’incorporació del principi d’igualtat d’oportunitats entre home i dones al marc jurídic espanyol (que es va produir amb l’inclusió de l’article 14 de la Constitució de 1978). Aquella primera passa s’ha anat completant posteriorment amb múltiples modificacions normatives, plans, noves lleis, etc. Tot i ser cert i segur que, a dia d’avui, la igualtat formal és ja una realitat al nostre entorn, encara ens queda molt per arribar a assolir una igualtat real o efectiva plena. Es per aquest motiu que hem considerat adient dedicar aquest curs a analitzar tant el camí recorregut fins ara, com, sobre el tot, el camí que ens queda per fer envers aquesta igualtat real.

Dates

Del 10 al 13 de juliol de 2018 

Horari

De 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores (dimarts de 16 a 20.30 hores; dimecres i dijous de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores; i divendres de 10 a 14.30 hores).

Durada

25 hores 

Lloc

Centre Flassaders. C/ de la Ferreria, 10, Palma 

Destinataris

Estudiants de grau i màster de diferents disciplines i totes les persones interessades en temes de gènere, igualtat i evolució de la societat. 

Crèdits

1 ECTS

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física)

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

Denegades

Les persones que hi estigueu interessades, i què hagiu obtingut el certificat d'assistència al curs, podeu solicitar-ne el reconeixement a través del Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat. Per a més informació, consultau el web del Servei de Formació Homologada i Capacitació: http://sfhc.caib.es.

Avaluació 

Per obtenir una avaluació positiva i els corresponents certificats de reconeixement caldrà: 

 1. Assistir com a mínim, a un 80 per cent del total d'hores del curs. 
 2. Entregar un informe o el treball basat en els continguts del curs (conferències o tallers), entre els quals s’han de seleccionar dues sessions i respondre als punts següents: 
 • Nom de la conferència / el taller i persona o persones responsables.
 • Resum/síntesi sobre la intervenció.
 • Quins aspectes t'han cridat més l'atenció?
 • Quines conclusions/reflexions t'ha generat l'escolta de la conferència / el taller?
 • En el cas que vulgueu obtenir les hores de formació permanent del professorat (en tràmit) s'haurà de fer una activitat de transferència i aplicabilitat a l'aula. Com a exemples podreu presentar una aplicació didàctica, una memòria descriptiva d'aplicació, l'elaboració d'un material didàctic, una memòria reflexiva sobre la pràctica professional,... adaptat al cicle en el qual treballeu. Trobareu més informació d'aquest requisit a l'Ordre del Conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 (BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017) i al Pla de formació quadriennal 2016-2020. Si voleu més informació podeu contactar amb sac@uib.cat

A tenir en compte:

 • L'informe o treball es desenvoluparà individualment.
 • S’ha de lliurar a l’adreça electrònica: capilla.navarro@uib.es
 • Extensió màxima: 4 pàgines.
 • La data màxima de lliurament és el dia: 22 de juliol de 2018.
 • Heu d’indicar si és per obtenir 1 ECTS o per hores de formació permanent del professorat. 

Continguts 

Dimarts, 10 de juliol 

16 h. Lliurament de material 

16.30 h. Inauguració del curs a càrrec de:

 • Hble. Sra. Pilar Costa, consellera de Presidència del Govern de les Illes Balears.
 • Magfc. Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears.
 • Sra. Joana Maria Seguí, vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries (en nom del Rector de la Universitat de les Illes Balears).
 • Sra. Rosa Cursach, directora de l’Institut Balear de la Dona.
 • Sra. Esperança Bosch, codirectora de la XIX Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere. 

17-18.30 h. Conferència inaugural: «Les constituents» a càrrec de Asunción Ventura Franch, professora titular de Dret Constitucional a la Universitat Jaume I de Castelló. Des de 2016 és consellera del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. És vicepresidenta de la “Red Feminista de Derecho Constitucional”. Ha estat vicepresidenta de la Fundació Isonomia per la igualtat d’oportunitats, de la qual actualment es co-directora acadèmica. Va ser secretària general de la Universitat Jaume I de Castelló (1999-2001). La seva principal línia de recerca s’orienta a l'estudi del Dret públic, particularment el Dret constitucional, des de la perspectiva de gènere. És autora de nombrosos llibres i publicacions relacionades amb la seva especialitat. En 2018 ha rebut el premi Olympe de Gouges de l’ Ajuntament de Castelló per la seva trayectoria feminista. 

Presentació: Esperança Bosch, professora del Departament de Psicologia de la UIB.  

18.30-20.30 h. Taula rodona: «Joves feministes. Feminisme jove»

Presentació: Victòria A. Ferrer, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Hi participaran:

 • Carme Buades. Periodista
 • Margalida Gelabert Binimelis
 • Aina García Palmer

Dimecres, 11 de juliol 

10-11.45 h. Conferència: « La quarta ona del feminisme: la seva agenda », a càrrec de Alicia Miyares Fernández, doctora en Filosofia, professora de Filosofia d’ensenyament secundari. Ha estat cap de gabinet de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern d'Astúries (1993-1995), consellera tècnica de la Unitat d’Igualtat "Dona i Ciència" del Ministeri d’Educació i Ciència (2006-2008), i assessora del gabinet de la vicepresidenta primera del Govern (2008-2011). És especialista en polítiques d'igualtat i participació política, i ha publicat nombrosos treballs sobre temes com ara l’educació i els drets de ciutadania, igualtat i política, i la representació política de les dones en les institucions i les repercussions de l'aplicació de les quotes en els partits polítics. 

Presentació: Esperança Bosch, professora del Departament de Psicologia de la UIB.  

11.45-12.15 h. Pausa i cafè. 

12.15-14 h. Conferència «Cambiar las imágenes para cambiar el mundo», a càrrec de Yolanda Domínguez, artista visual. Llicenciada en Belles Arts i Màster en Art i Noves Tecnologies i en Fotografia. És experta en comunicació i gènere. Entre les seves produccions més conegudes es troben: Poses, Registro, Accesorias y accesibles, o Niños vs. Moda. Ha fet exposicions a diferents museus (Museo del Traje de Madrid, Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria, Elga Wimmer Gallery de Nova York, Streitfeld Projektraum de Munich, Open Systems de Viena o Rojo Artspace de Milà). Actualment és professora al Màster de Fotografia Contemporànea de la escuela EFTI de Madrid i columnista al Huffington Post Spain. 

Presentació: Capilla Navarro, professora del Departament de Psicologia de la UIB.  

14-16 h. Dinar 

16-20 h. 

Taller 1: «Trencant estereotips per a apuntar al bon rollo: experiències amb adolescents».

Coordinació: Enrique Urbano, graduat en Dret i col·laborador de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere.

Objectiu: En aquest taller es presentaran diferents experiències de treball amb alumnat adolescent per tal de visibilitzar, analitzar, i modificar el estereotips tradicionals de gènere encara molt presents a la nostra societat en general, i també entre la població més jove.

Hi participarà:

M. José Ortí Porcar, llicenciada en Psicologia i màster en Mediació Social. Des de 2002 és la coordinadora de l’àrea social de la Fundació Isonomi de la Universitat Jaume I de Castelló, i des de 2003 és la coordinadora del Grup d’Investigació, Análisis i Treball sobre violència de gènere de l’esmentada Fundació. Com a part de la seva feina, té amplia experiència en la formació per a la igualtat i la prevenció de la violència de gènere en diferents entorns i contextes, i, molt especialment, en àmbits educatius formals. 

Taller 2: «Anti – rumors sexistes».

Coordinació: Miquel Far, professor del Departament de Psicologia de la UIB. 

Objectiu: es treballaran eines dirigides als homes per contrarestar els estereotips negatius, els tòpics i els falsos rumors que circulen sobre la igualtat de dones i homes, i que dificulten l’avanç de les pràctiques igualitàries en els homes. Està orientat a la capacitació per a la sensibilització. Pretén ser una eina de suport per entrenar les habilitats i les actituds que afavoreixen la sensibilització a favor de la igualtat basada en el diàleg i l’aprenentatge cooperatiu. Així mateix, tracta d’aportar una base de coneixements sòlida a les persones que desitgen desenvolupar una tasca sensibilitzadora activa per frenar els falsos rumors sexistes.

Hi participarà:

 

Mikel Otxotorena

Dijous, 12 de juliol 

10-11.45 h. Conferència: «¿En la cuarta ola del feminismo?», a càrrec de Rosa Cobo Bedia,

professora de la Facultat de Sociologia de la Universitat de la Corunya, on és directora del Centro de Estudos de Xénero e Feministas (Cexef) i d’ Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas. Entre les seves publicacions cal destacar Hacia una nueva política sexual: las mujeres ante la reacción patriarcal (2011) i La prostitución en el corazón del capitalismo (2017), així com la seva participació com a coordinadora d’obres com Interculturalidad, feminismo y educación (2007) o Educar en la ciudadanía: perspectivas feministas (2008). Va obtenir el 1997 el V premi de divulgació feminista Carmen de Burgos de l’Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer de la Universitat de Màlaga, i recentment ha rebut el premi Comadre de Oro 2018. 

Presentació: Esperança Bosch, professora del Departament de Psicologia de la UIB.  

11.45-12.15 h. Pausa i cafè. 

12.15-14 h. Conferència: « La perspectiva de gènere en la ciència i la docència per a una transformació feminista del coneixement: experiències i reflexions», a càrrec de Teresa Cabruja Ubach, professora de Psicologia Social de la Universitat de Girona, on dirigeix el Grup d’Investigació Discurs, Gènere, Ciència i Cultura [DIGECIC]. És responsable del programa de Doctorat en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques, i del Màster Oficial Interuniversitari en Estudis de Dones, gènere i ciutadania, per la UdG on imparteix docència sobre Anàlisi Feminista del Discurs i sobre deconstrucció de la psicopatologia, relacions de gènere i poder. Des de 2014 és responsable de la Unitat d’Igualtat de Gènere de la UdG i vicedirectora de l’Institut Interuniversitari en Estudis de Dones i Gènere. Ha estat coordinadora del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats i coordinadora de l’informe “La perspectiva de gènere a la docència i a la recerca a les universitats de la Xarxa Vives” (2017). 

Presentació: Victòria A. Ferrer, professora del Departament de Psicologia de la UIB. 

14-16 h. Dinar 

16-20 hores 

Taller 3: «Els contes que ens conten»

Coordinació: Virginia Ferreiro, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Objectiu: Avui dia hi ha hagut molts de canvis als mitjans de comunicació. La forma, el contingut, i, fins i tot, els mateixos mitjans poc tenen a veure amb el que eren uns anys enrere. Aquesta és l’aparença, però quina és la realitat? Aquest taller té com a objectiu, precisament, analitzar els missatges més actuals que ens transmeten els diferents mitjans de comunicació, per tal d'esbrinar com, en moltes més ocasions de les que pensem, aquests missatges no solament no han canviat, sinó que continuen perpetuant els estereotips tradicionals i perpetuant processos de socialització diferencial entre dones i homes.

Hi participarà:

Ianiere Estébanez, llicenciada en Psicologia i Màster en Intervenció en violència contra les dones. En la seva tesi va investigar entorn de la violència contra les dones joves, especialment en la violència psicològica durant el festeig. El seu treball se centra en l’impacte de la violència de gènere i de l’amor romàntic en les relacions de la joventut a través de les xarxes socials o ciberviolencies i, sobre aquests temes, ha realitzat diferents publicacions, entre d’altres Violencia contra las mujeres jóvenes: la violencia psicológica en las relaciones de noviazgo (2009), Diagnóstico de la percepción y opiniones sobre la violencia sexista de la juventud de los municipios de Ondarroa y Markina Xemein (2010), o Manual para prevenir la violencia de género en los centros escolares (2016). 

Taller 4: «Les xarxes del feminisme».

Coordinació: Capilla Navarro, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Objectiu: Es parlarà del poder de les xarxes socials per acostar el feminisme a la població, especialment a joves i adolescents. S'analitzarà la utilització d'Internet com a eina necessària, útil i eficaç per educar en el feminisme i la igualtat, per conscienciar sobre la violència de gènere i per a visibilitzar la realitat de les dones a una societat masclista en la qual els mitjans de comunicació juguen un paper fonamental. 

Hi participarà:

Carlota Miranda Llarg, enginyera industrial per la Universitat de Burgos, i autora de la pàgina sobre viatges i feminisme “No es nada personal”. Les seves experiències en un entorn laboral tradicionalment dominat per homes, les seves vivències en països com Iran, Índia, el Marroc, Tunísia, Jordània, Turquia, Oman o Emirats Àrabs, i la repercussió de la seva pàgina de Facebook –amb més de 100.000 seguidors– han fet que entengui el feminisme com una forma de viure individualment i de lluitar col·lectivament. 

Divendres, 13 de juliol 

10-12 h. Conferència «A quatre mans i dues intel·ligències», a càrrec d’Antonia Matamalas, professora jubilada, activista feminista, fundadora i presidenta del col·lectiu Dones de Llevant. 

Francisca Mas, advocada, activista feminista, cofundadora i actual presidenta del Lobby de Dones de Mallorca. Presidenta del Consell Social de la UIB. 

Presentació: Esperança Bosch Fiol, professora del Departament de Psicologia de la UIB.  

12-12.30 h. Pausa i cafè. 

12.30-14.30 h. Conferència de clausura: «El paper de les dones en els processos de pau», a càrrec de Mariano Aguirre, periodista i analista de política exterior, expert en conflictes internacionals, consolidació i manteniment de la pau, acció humanitària i conflicte i desenvolupament. En l'actualitat és Sènior Advisor en l'Oficina del Coordinador Resident de Nacions Unides a Bogotà. Ha estat director del Centre Noruec per a la Construcció de la Pau (NPC) i investigador associat del Transnational Institute. Ha treballat com a codirector i coordinador dels programes de Pau i Seguretat i de Drets Humans de la Fundació per a les Relacions Internacionals i el Diàleg Exterior (FRIDE) a Madrid, com a director del Centre d'Investigació per a la Pau (CIP/FUHEM) i com a coordinador de programes sobre pau i conflictes a la Fundació Ford a Nova York (2003-2005). Autor de diversos llibres i assaigs sobre acció humanitària, conflictes i desenvolupament. Escriu regularment en mitjans periodístics espanyols i internacionals. 

Presentació: Esperança Bosch Fiol, professora del Departament de Psicologia de la UIB.  

Metodologia

Desenvoluparem un curs que combini les classes magistrals, el treball de l’alumnat, els debats, les conferències i les activitats lúdiques. Per això proposam un ventall d’activitats a càrrec de persones de reconegut prestigi i amb experiència en els temes de què tractaran. 

Dimecres i dijous horabaixa cada persona podrà escollir com a màxim un taller, cosa que representa un total de dos tallers durant la setmana. La resta de dies es faran tot un seguit d’activitats conjuntes. 

Llengües vehiculars

Català i castellà. 

Direcció

Esperança Bosch Fiol, Departament de Psicologia, UIB

Victòria A. Ferrer Pérez, Departament de Psicologia, UIB 

Coordinació

Capilla Navarro Guzmán, Departament de Psicologia, UIB

Virginia Ferreiro Basurto, Departament de Psicologia, UIB

Enrique Urbano Ángel, col·laborador.

Financament

           

Programa

Matrícula

Curs gratuït (per rigorós ordre d'inscripció).

Fins al 15 juny de 2018

Nombre de places

Curs complet. Activada llista d'espera

Formulari