Escoltar

La palpitant actualitat jurídica dels avanços mèdics

Matrícula oberta

Formulari de matrícula

Sessió de cloenda

 Dr. José Cabrera Forneiro. Metge forense. Comunicador. Escriptor. Professor d'universitat. Director de l’Agència Antidroga de Madrid. Ciutadà.

http://doctorjosecabrera.com/

El Dret sempre va per darrere de la realitat? Potser, per la seva naturalesa, no ho podem canviar, però sí que podem debatre i reflexionar, amb el degut rigor científic, sobre la voràgine d'avanços mèdics, clínics i de gestió que requereixen ser abordats des d'un punt de vista jurídic.

Com a mostra d'això, presentam una temàtica que centrarà el Dret sanitari en un futur imminent: el nou barem sanitari des dels ulls d'un forense i d'una jurista; l'assistència sanitària transfronterera; la gestació subrogada i la reproducció assistida; l'homeopatia i el seu règim jurídic; el test genètic directe al consumidor; les dades massives sanitàries i la nova normativa de protecció de dades de caràcter personal; els menors i les vacunes; les franquícies al sector sanitari; la inseguretat jurídica en la responsabilitat sanitària; el diferent tractament segons la jurisdicció de l'error diagnòstic i del diagnòstic tardà; la medicina forense a la llum dels últims casos mediàtics; els efectes de la falta d'informació al pacient; la humanització en salut 3.0; la legalització de l'ajuda a morir; i una reflexió antropològica entorn de la mort. Sobre tot això i sobre els temes connexos que suscitin aquestes qüestions versa el curs «La palpitant actualitat jurídica dels avanços mèdics».

Dates

9, 10 i 19 de juliol de 2018

Horari

Dia 9 de juliol: de 16 a 19.30 hores

Dia 10 de juliol: de 9 a 14 hores i de 16 a 18.30 hores

Dia 19 de juliol: de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

Durada

25 hores: 20 hores presencials i 5 de treball de l'alumne.

Lloc

Sala d'actes de Ca n’Oleo. C/ La Almudaina, 4. Palma


Nombre de crèdits ECTS de la UIB: 1 ( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau  Física)

Objectius

El curs respon a la iniciativa d'abordar les novetats i els temes candents en Dret sanitari des d'una doble perspectiva: la dels professionals sanitaris i la dels juristes, amb un enfocament científic, social i cultural.
Pretén ser un punt de trobada per a estudiants, per a professionals, per a pacients i per a ciutadans interessats en els apassionants reptes que la Medicina planteja al Dret. Debatrem i reflexionarem sobre qüestions de màxima actualitat, sense desatendre el rigor científic necessari.
Les qüestions que planteja el Dret sanitari són complexes des de les més diferents perspectives i són de gran interès, com demostren les tres reeixides edicions del Màster en Dret Sanitari de la UIB. Aquest curs constitueix l'actualització d'una disciplina sempre en constant avanç, i dels desafiaments que planteja, que s'analitzaran en un entorn distès propi de l'època estival i en el privilegiat marc de la Universitat de les Illes Balears.

Continguts

− Homeopatia: en el tall de la llei.
− Genètica a gust del consumidor: una pràctica que no encaixa en el nostre Dret.
− Dades massives sanitàries i adaptació al nou règim de protecció de dades de caràcter personal.
− Límits a l'autonomia de la voluntat en la vacunació a menors.
− Assistència sanitària transfronterera: llums i ombres en els sistemes públic i privat.
− Franquícies al sector sanitari.
− Medicina forense i impacte mediàtic: ciència o negoci.
− El nou barem sanitari des de la perspectiva del metge forense. 
− Problemes d'inseguretat jurídica en la responsabilitat sanitària: identificació del dany i incertesa causal.
− Responsabilitat sanitària: la identificació del dany i solucions a la incertesa causal en un futur barem de danys sanitaris.
− Error de diagnòstic i diagnòstics tardans: dues jurisdiccions, dues respostes diferents?
− Humanització en salut 3.0.
− El debat sobre l'accés i els límits en la reproducció assistida: autonomia reproductiva o mercantilització de la procreació?
− La legalització de l'ajuda a morir: últimes novetats en Dret comparat.
− La medicina forense i la mort. 
− Medicina i Dret.
El programa podria sofrir canvis en cas que un ponent finalment no pogués assistir al curs en les dates previstes.

 Veure el calendari

Metodologia

El curs constarà de vint hores, distribuïdes en sessions presencials en què es fomentarà el debat i el col·loqui, i cinc hores de treball no presencial.

Coordinació

M. Nélida Tur Faúndez. Departament de Dret Privat. UIB.
Cristina Gil Membrado. Departament de Dret Privat. UIB.
José M. Gámez Martínez. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. UIB.

Professorat 

Francisco Javier Alarcón de Alcaraz. Metge forense titular de l'Institut de Medicina Legal de les Illes Balears. Cap del Servei de Clínica Mèdica Forense.
Josefa Cantero Martínez. Presidenta de l’Associació de Juristes de la Salut. Professora del Departament de Dret Públic i de l'Empresa. Universitat de Castella-la Manxa.
Joaquín Cayón de las Cuevas. Cap del Servei d'Assessorament Jurídic de la Conselleria de Sanitat de Cantàbria. Professor del Departament de Dret Privat. Universitat de Cantàbria.
Antoni Fuster Miró. Gerent de la Unió Balear d'Entitats Sanitàries.
José M. Gámez Martínez. Cardiòleg. Professor del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. UIB.
Cristina Gil Membrado. Professora del Departament de Dret Privat. UIB.
Carmen González Carrasco. Professora del Departament de Dret Civil i Internacional Privat. Universitat de Castella-la Manxa.
Anselmo M. Martínez Cañellas. Professor del Departament de Dret Privat. UIB.
Karina Ojanguren Carreira. Directora mèdica de Clínica Humana.
María del Carmen Tomás-Valiente Lanuza. Professora del Departament de Dret Públic. UIB.
Marta Rossell Garau. Advocada del Bufete Buades

Preu

          48 euros:

  • Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
  • Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 Altres:   69 euros.

Destinataris

Estudiants, professionals, pacients i interessats en general en la perspectiva eticojurídica dels avanços mèdics.

Sistema d’avaluació  

Prova objectiva o treball sobre continguts del curs.

Nombre de places

mínim: 30 alumnes.

Llengua vehicular del curs

castellà i/o català.

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanam als alumnes del programa Drac i a les persones que vinguin de fora de l’illa que no adquireixin el bitllet d’avió fins que no confirmin que el curs es fa.

Per obtenir un certificat s’ha d'assistir a un 80 per cent de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.

Matrícula oberta

Formulari de matrícula