Escoltar

Ètica empresarial en l'economia de mercat

Curs anul·lat

 

Lliçó inaugural: «Economía de género y políticas». A càrrec d’Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, professor a la Universitat Complutense de Madrid, i subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). https://jiconderuiz.wordpress.com/.

El dimarts 17 de juliol a les 18 hores. Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

El curs és una anàlisi del paper de l’empresa en les economies de mercat, parant especial atenció a les qüestions amb una vessant ètica. Primer es farà una anàlisi de les economies capitalistes, en les quals l’empresa té un paper clau. Alguns aspectes que s’estudiaran són: (i) l’objectiu de l’empresa: valor per als accionistes o benestar social?; (ii) el govern de l’empresa, i com aquest afecta la desigualtat salarial i de gènere dins seu; (iii) la corrupció i els conflictes d’interès que hi poden aparèixer; (iv) l’empresa en la globalització. Finalment, ens preguntarem sobre els límits morals dels mercats.

Dates i horari

Del 16 al 20 de juliol de 2018. De 16h a 20 h

Durada

25 hores (20 h presencials i 5 no presencials)

Lloc

Aula 3 de l’edifici Sa Riera. c/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Nombre de crèdits ECTS

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física)

Pla d’avaluació

S’avaluarà als alumnes mitjançant proves a l’aula i/o en línia (aula digital).

Objectius

El curs és una anàlisi introductòria al paper de l’empresa en les economies de mercat, parant especial atenció a les qüestions amb una vessant ètica. En primer lloc es farà una explicació així com una avaluació del que vol dir per a una societat organitzar la seva activitat econòmica mitjançant els mercats i la propietat privada, mostrant el paper central que hi fa l’empresa. A l’hora d’analitzar aquest paper central de l’empresa, la primera reflexió rau a saber quin hauria de ser l’objectiu empresarial, si la maximització de la seva rendibilitat economicofinancera o el benestar social. Després passarem a analitzar qüestions centrals en el funcionament i el govern de les empreses, parant especial atenció als aspectes amb una particular vessant ètica: desigualtat, corrupció i conflicte d’interessos. A continuació, atès el context global en què es duu a terme bona part de l’activitat econòmica avui en dia, analitzarem el paper que fa l’empresa en la globalització econòmica. Finalment, acabarem el curs preguntant-nos si a determinades transaccions o determinats intercanvis convé (o no) treure’ls de l’intercanvi mitjançant el mercat. A diferència d’altres cursos d’ètica empresarial (o responsabilitat social) que s’imparteixen en programes educatius de gestió empresarial, l’objectiu d’aquest curs no és proporcionar a l’alumnat instruments de gestió sinó contribuir a una reflexió i anàlisi, primordialment des de l’economia, al voltant de les qüestions que s’hi tracten.

Continguts  

  1. Capitalisme i empresa
  2. La responsabilitat social de l’empresa
  3. Empresa, corrupció i conflicte d’interessos
  4. Globalització i empresa
  5. Els límits morals del mercats

Tema 1: Capitalisme i empresa

En aquest primer tema s’explica en què consisteix el sistema capitalista, i el paper central que hi juga l’empresa. Ja es plantegen aquí les primeres avaluacions del sistema capitalista, parant atenció a les conseqüències que suposa i ha suposat en termes de benestar social.

Referències

“The capitalist revolution”, capítol 1 del Ebook Economy, CORE, http://www.core-econ.org

“The firm: owners, managers and employees”, capítol 6 del Ebook Economy, CORE, http://www.core-econ.org

Haidt, Jonathan, i A. Randazzo, 2015, “The moral narratives of economists”, Econ Journal Watch (12), 49-57.

Haidt, Jonathan, 2015, “Three Stories about Capitalism”, Youtube

Rodrik, Dani, 2009, “Próximamente: Capitalismo 3.0”, Project Syndicate

Rodrik, Dani, 2017, “Rescuing Economics from Neoliberalism”, Boston Review

Tema 2: La responsabilitat social de l’empresa

Quin ha de ser el paper de l’empresa en una economia de mercat o capitalista? El seu objectiu principal (i únic) ha de ser la maximització de valor per l’accionista o, en canvi, ha de ser (també) el benestar social? També es mirarà dedins l’empresa, parant atenció al seu govern, i a qüestions com la creixent desigualtat salarial que s’observa entre els màxims directius i els salaris mitjos a l’empresa. També s’analitzarà la desigualtat de gènere dins l’empresa.

Referències

Calveras, Aleix, 2016, Apuntes sobre responsabilidad social de la empresa

Friedman, Milton, 1970, “La responsabilidad social de la empresa es incrementar sus beneficios”, The New York Times Magazine

Heal, Geoffrey, 2008, When Principles Pay. Corporate Social Responsibility and the Bottom Line, Columbia University Press

Intermon Oxfam, 2017, Diferencias absimales. El papel de las empresas del IBEX-35 en la desigualdad

Sen, Amartya, “EL papel de la ética empresarial en el mundo contemporáneo”, mimeo

Stiglitz, J., 2012, El precio de la desigualdad, Taurus.

Surowiecki, J., 2015, Why the Rich Are So Much Richer, The New York Review of Books.

Van Reenen, John i Christina Patterson, 2017, Research: The Rise of Superstar Firms Has Been Better for Investors than for Employees, Harvard Business Review blog

Tema 3: Empresa, corrupció i conflicte d’interessos

La corrupció implica tant al sector públic com al privat, incloent a l’empresa. En aquest tema s’analitzarà què és la corrupció, casos i conseqüències, així com també els potencials conflictes d’interès que poden aparèixer dins l’activitat empresarial.

Referències

Ariely, Dan, 2012, The honest truth about dishonesty, Harper Collins.

Fisman, Ray, 2017, Why Do Drug Reps Give Doctors Free Pens?, Slate.com

Ganuza, Juan José, 2013, Luchar contra la corrupción y salir de la crisis económica: dos caras de una misma moneda, Cuadernos de información econòmica

Golden, M. I Fisman, Ray, 2017, Corruption. What everyone needs to know, Oxford University Press

Treviño L. I Nelson, K., 2011, Managing business ethics. Straight talk about how to do it right, John Wiley & Sons

Tema 4: Empresa i globalització

Cada cop més, l’activitat econòmica i, en particular, l’activitat empresarial es desenvolupen a nivell global. En aquest tema s’analitzarà el paper de la globalització en el benestar social (tant en els països desenvolupats com en desenvolupament), i al paper que l’empresa hi juga, parant atenció a qüestions com, entre d’altres, els processos de deslocalització de l’activitat econòmica.

Referències

Novales , Alfonso, 2017, Presente y futuro de la desigualdad global, Revista de libros

Pastor, Alfred, 2007, “La globalización”, capítulo 10 de La ciència humilde. Economía para ciudadanos, Editorial Crítica

Salvados, Fashion Victims, youtube

Satz, Debra, 2010, Child Labor: A Normative Perspective, capítol 7 de Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets, Oxford University Press

La Vanguardia, Juicio a la globalización, 2017.

Tema 5: Els límits morals dels mercats

Hi ha transaccions, intercanvis, que no s’han d’organitzar mitjançant el mercat? Per exemple, la compra-venda de ronyons (per a dur a terme transplantaments) està prohibida a bona part del món. L’anàlisi d’aquesta qüestió és l’objecte d’aquest tema.

Referències

Roth, Alvin, 2006, Repugnance as a constraint on Markets, NBER

Sandel, Michael, 2016, Lo que el dinero no puede comprar: Los límites morales del mercado, Penguin Random House Grupo Editorial España. 

Singer, Peter, 2009, Kidneys for sale?, Project Syndicate

Tirole, Jean, 2017, “The moral límits of the market”, chapter 2 of Economics for the common good, Princeton University Press

Metodologia

El curs consta de vint hores presencials i cinc hores d’activitats no presencials. L’activitat presencial constarà d’una combinació de classe magistral impartida pel professor, treball en grup a classe i discussió en comú entre tots, alumnes i professor. L’activitat no presencial inclourà lectura de textos i la visualització de vídeos per motivar i preparar la comprensió del tema en qüestió.

Professorat

Aleix Calveras Maristany

Professor titular d'universitat de l'àrea d'Organització d'Empreses, Departament d'Economia de l'Empresa, UIB. Llicenciat i doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1993 i 1999). Ha estat professor investigador visitant a l'IDEI (Universitat de Tolosa, 1997), al CSEF (Universitat de Salerno, Itàlia, 2000), i a la Universitat Pompeu Fabra (2007).

Ha estat membre del Comitè Científic de les Jornades d’Economia Industrial, i codirector del postgrau EUGE (Especialista Universitari en Gestió d'Empreses) a la UIB. Ha estat degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UIB (2008-2009) i director del postgrau d’Expert Universitari en Responsabilitat Social Corporativa (2008-2011).

Imparteix docència en Estratègia Empresarial i en Responsabilitat Social i Ètica Empresarial, de grau a la UIB, i de postgrau al MOBE (Master in Management, Organizations and Business Economics de la UAB, la UIB i l’UPNA).

Investigador especialitzat en Responsabilitat Social de l'Empresa, Economia del Turisme i en Organització Industrial en general. Ha publicat la seva recerca en revistes nacionals i internacionals com, entre d'altres, Journal of Economics and Management Strategy, Investigaciones Económicas, Tourism Economics, Journal of Regulatory Economics, European Finance Review, i SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association.

 

Ignacio J. Conde-Ruiz

És doctor en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid (amb premi extraordinari), professor titular de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica a la Universitat Complutense de Madrid, i subdirector de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (FEDEA). És membre del comitè d'experts sobre el desenvolupament del factor de sostenibilitat de les pensions 2013 i del fòrum d'experts de l'Institut Aviva. També ha treballat a l'Oficina Econòmica del president del Govern com a director general de Política Econòmica (2008-2010) i com a consultor extern del Banc Mundial. Ha realitzat treballs d'investigació i docència a la Universitat Autònoma de Barcelona, al European University Institute de Florència, a la Universitat Bocconi a Milà i a la Universitat Pompeu Fabra. Ha participat en nombrosos projectes de recerca, en seminaris i conferències. Ha publicat articles científics en revistes acadèmiques internacionals com Review of Economic Studies o Journal of the Europeran Economic Association, entre d'altres.

Preu

48 euros:

  • Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
  •  Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 Altres:   69 euros.

Destinataris

El curs està recomanat a tota persona interessada en els temes econòmics i empresarials que s’hi tracten. El contingut de les classes i les lectures és d’introducció, i per això no són necessaris, però sempre són útils, coneixements previs d’economia i/o empresa. Part del contingut del curs (però no tot) forma part de l’assignatura optativa Responsabilitat Social i Ètica Empresarial, que s’imparteix als graus d’Administració d’Empreses i de Turisme de la UIB. A diferència d’altres cursos d’ètica empresarial (o responsabilitat social de l’empresa) que s’imparteixen en programes educatius de gestió empresarial, l’objectiu d’aquest curs no és proporcionar a l’alumnat instruments de gestió, sinó contribuir a una reflexió i anàlisi, primordialment des de l’economia, de les diverses qüestions que s’hi tracten.

Idioma

Les classes s’impartiran en català. El material docent serà principalment en castellà, amb algunes lectures i vídeos també en català o anglès.

 

Nombre d'alumnes

25

 

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.

Curs anul·lat