Escoltar

Cursos d'estiu 2017

Giravolta poètica: recursos i aplicacions didàctiques de la poesia visual

Tothom alguna vegada s’ha sentit encantat i atordit alhora en mirar una espiral voltant. Experimentem una sensació semblant la primera vegada que veiem un poema visual. Què és exactament aquesta creació híbrida? Pintura, disseny, fotografia? Es pot considerar literatura? 

Situem la Poesia Visual en la frontera literària, amb arrels que conflueixen amb altres pràctiques artístiques i s’integren a dins una “nova cultura” ―Visual Culture, Nicholas Mirzoeff, 2003. 

Tenint en compte la immersió a dins el món de les imatges i la progressiva desvinculació amb la paraula, el poema visual pot ser una eina efectiva per apropar la poesia als alumnes i altres lectors. 

En el corpus teòric que envolta el gènere tenen un pes essencial els conceptes d’opera aperta (Umberto Eco, 1962) o la mort de l’auteur (Roland Barthes, 1967). La poesia visual reclama una nova «operació de llegir» (Enric Bou, 2012), de fomentar l’intel·lecte, en la qual té cabuda la mirada del lector. Amb la cessió de l’espai interpretatiu ―lliure i raonat― el poema esdevé quelcom compartit entre el binomi creador-lector. La imaginació i el bagatge de l’espectador s’engranen i la poesia, a poc a poc, es va fent més tova i fàcil de digerir. 

El propòsit del present curs és, doncs, ser una porta d’introducció a la Poesia Visual des d’un eix teòric i un altre de pràctic. La primera part consta d’un tast de les poètiques visuals emergents a Espanya, a partir de la segona meitat del segle XX fins a l’actualitat. Aquestes trajectòries artístiques donen compte de les diverses vies d’experimentació poètica ―algunes obres s’acosten més a la pintura, d’altres a la fotografia― i de l’aplicació de diferents tècniques creatives: des del collage fins a l’escriptura ratllada, tot passant pel dibuix. També hi entren en joc els suports, perquè la pàgina no és l’únic espai on podem trobar el poema visual. En aquest sentit, Internet esdevé una eina clau per a la difusió de la poesia visual, la interacció amb el lector i la ruptura amb l’estaticisme de la pàgina. Pel que fa al vessant pràctic del curs, està pensat en format taller i un cop acabat el curs, s’haurà d’elaborar un treball. L’objectiu de tot plegat és crear un espai de diàleg a partir de l’exposició d’experiències d’integració de la poesia visual en l’àmbit docent i promoure, així, noves idees per a la seva aplicació. 

El colofó del curs serà la presència d’algun dels artistes treballats, no sols com a mostra artística, sinó també com a oportunitat d’establir col·loqui amb els creadors.

Destinataris

El caràcter introductori el fa accessible a tothom que tingui curiositat per les poètiques divergents. El punt de vista didàctic des del qual està enfocat el curs el fa especialment interessant per al professorat, també per als alumnes de grau o màster per tal de conèixer pràctiques literàries que no s’inclouen a dins el cànon acadèmic.

L’última sessió (intervenció poética del duet JOP) és oberta al públic.

Dates

Dies 26, 27 i 28 de juliol de 2017

Horari

De les 9 a les 14 hores

Durada

25 hores (17 presencials i 8 de treball personal)

Lloc

Edifici Sa Riera. Sessions presencials a la sala d’actes i pati de l’edifici. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

Crèdits

1 ECTS

2,5 de lliure configuració de la UIB

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

17 hores

Objectius

1. Introduir els participants en el gènere de la Poesia Visual: autors, tècniques, interatisticitat, suports de difusió... 

2. Descobrir i treballar les seves aplicacions didàctiques. 

3. Estimular la capacitat creativa i interpretativa de l’alumne. 

4. Practicar nous processos de lectura a partir de l’observació i la intertextualitat. 

5. Establir espais de coneixement i diàleg amb docents experimentats i creadors. 

Continguts

Dimecres 26 de juliol

De les 9 a les 9.30 hores. Presentació del curs. M. Victòria Parra

De les 9.30 a les 11 hores. Margalida Pons. Sessió introductòria sobre les diferents possibilitats creatives de la poesia experimental. Focalització en les tècniques de composició, com per exemple, l’escriptura ratllada i el collage en la Poesia Visual. 

De les 11 a les 11.30 hores. Pausa 

De les 11.30 a les 12.45 hores. Perfecto Cuadrado. Segona sessió dedicada a la Poesia Concreta que destaca pel joc enginyós entre imatge i llenguatge. 

De les 12.45 les 14 hores. Damià Rotger. Última sessió centrada en la lletra i en concret, en les diferents tipografies que podem trobar en la poesia visual. Reflexions sobre la frontera porosa entre poesia visual i el disseny. 

Dijous 27 de juliol

De les 9 a les 11.30 hores. Pere Capellà Simó. Primera sessió dedicada als lligams positius entre educació artística i desenvolupament humà. També sobre la percepció de la imatge (recepció, conceptualització, materialització) i el foment de la creativitat. 

De les 11.30 a les 12 hores. Pausa 

De les 12 a les 14 hores. Caterina Cardona i M. Victòria Parra. Sessió dedicada a la literatura digital: videoblog, vídeo-novel·les, Net.Art... Propostes de treball per a l’aprenentatge lector. 

*Per a un òptim aprofitament d’aquesta sessió, els alumnes hauran de dur el seu ordinador.

Divendres 28 de juliol

De les 9 a les 11.30h. Teresa Duran. Descoberta de materials que treballen la poesia, l’experimentació i la imatge a través de l’onomatopeia. 

De les 11.30 a les 12 hores. Pausa 

De les 12 a les 14 hores. Bartolomé Ferrando. Procés creatiu en la poesia visual i sonora. Col·loqui amb l’artista.

20 hores: Intervenció poètico-sonora del duet JOP. Sessió oberta al públic. Entrada gratuïta.

Metodologia

El curs (17 hores) està pensat des d’un format participatiu que fomenti la reflexió i el diàleg entre els assistents, per aquest motiu, es combinaran continguts teòrics i pràctics ―aquests últims en format taller. La participació de l’alumnat serà, per tant, fonamental.

Avaluació

Un cop finalitzat el curs, els alumnes n’hauran de realitzar una memòria (8 hores). El treball haurà d’incloure també una valoració de les sessions i de l’aplicació didàctica de la Poesia Visual, tot suggerint propostes d’actuació. La memòria de cada dia del curs contarà un 30% (30% x 3= 90%) i el 10% restant dependrà de l’assistència i la participació en les sessions.

Llengua vehicular

Català

Coordinació

Margalida Pons, professora titular, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i M. Victòria Parra, doctoranda de la Universitat de les Illes Balears.

Professorat

Dra. Margalida Pons, professora titular, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.

Dr. Perfecto Cuadrado, catedràtic d’universitat, Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la Universitat de les Illes Balears. 

Damià Rotger, professor de l’Escola de Disseny de les Illes Balears. Dissenyador gràfic especialitzar en tipografia. 

Caterina Cardona, professora a la Universitat de Guadalajara, lectorat de l’Institut Ramon Llull. 

M. Victòria Parra, doctoranda de la Universitat de les Illes Balears.

Dra. Teresa Duran, professora titular, Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica del Màster de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. 

Dr. Bartolomé Ferrando, Universitat Politècnica de València. Catedràtic i conreador de múltiples poètiques experimentals (poesia visual, poesia sonora, performance ...

Preus de matrícula 

 • 36 euros (abans 45 euros):
  • Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat Espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 48 euros (abans 60 euros):
  • Altres persones interessades

Nombre de places

Màxim: 20 places.

Termini de matrícula

Fins al 16 de juliol de 2017.

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.