Escoltar

Cursos d'Estiu 2015

Botànica Forense

Botànica

Llengua vehicular

Català o castellà, segons el que demanin els alumnes

Professorat

Departament de Biologia, Àrea de Botànica, UIB: Marzia Boi, professora associada, i Maurici Mus, professor titular.

Doctor Josep A. Rosselló, del Jardí Botànic de la Universitat de València.

Dates

Del 13 al 17 de juliol de 2015. De 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores del dia 13 al dia 16; el dia 17 de 10 a 13 hores

Lloc

Laboratori de Botànica  LAB18, edifici Guillem Colom. Campus universitari.

Durada

27 hores

Nombre de places

Màxim: 25 alumnes

 

Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: en tràmit

Nombre de crèdits ECTS de la UIB: en tràmit

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació: en tràmit

 

Crèdit ECTS: es preveu realitzar una tasca avaluable en la qual els alumnes hauran de resoldre un cas forense.

Introducció

En la ciència forense la botànica és una innovadora eina de control per entendre, mitjançant les restes vegetals trobades a l’escenari, en la víctima i en el sospitós o en objectes diversos, el fet delictiu.

La botànica aporta informació de gran importància en l’àmbit forense per investigar en l’escena del crim els elements presents microscòpics i macroscòpics de restes vegetals. Aquesta ciència col·labora a vincular el sospitós amb fets delictius i confirmar possibles àlibis, per tal de descartar la causa de mort per la ingestió de plantes tòxiques o com a evidència de cultius il·lícits, etc. Les evidències de les restes vegetals es poden recollir del cos, de la indumentària i de tots els objectes, per tal de confirmar també agressions sexuals o robatoris.

Objectius

Entendre l’alta potencialitat de les evidències naturals com el pol·len, les llavors i altres restes de plantes presents en tots els ambients, així com aprendre les diferents metodologies aplicables a la pràctica forense.

La correcta interpretació de les proves botàniques ajuda a donar informació de l’escena del crim i a vincular el sospitós amb la víctima, amb objectes i altres components que ajudin a aclarir un crim, un comerç il·legal, robatoris, etc. El coneixement de les plantes verinoses que poden ser ingerides per la víctima accidentalment o intencionalment també és rellevant en el cas d’aclarir la causa de mort.

Per a l’èxit del curs l’alumne ha de ser capaç de:

— Conèixer la metodologia de recol·lecció del material vegetal i l’observació a gran augment;

— Aprendre els principis de l’aplicació de la palinologia al camp forense, i arribar a identificar les diferències entre espores i pol·len i reconèixer-ne els tipus principals; 

— Emprar l’anatomia vegetal per als estudis de comparació;

— Aplicar els coneixements apresos en botànica forense per tal d’elaborar hipòtesis en models de casos civils o criminals que es presenten.

Metodologia

1. Presentació dels conceptes i procediments dels coneixements botànics i de la recollida de les mostres per conferir les habilitats per iniciar-se en aquesta ciència. 

2. Treball teòric i pràctic mitjançant casos ideals i reals que ajudin l’alumne a aplicar els coneixements apresos a situacions i escenaris criminals nous i diferents

Continguts

Teòrics: incorporen les disciplines de: palinologia (estudi del pol·len); dendrocronologia (estudi dels anells de creixement dels arbres); limnologia (estudi dels ambients marins); sistemàtica (classificació de les plantes); ecologia (estudi dels ecosistemes) i biologia molecular.

 • Identificació de les característiques generals i anatòmiques de plantes, algues i fongs.
 • Palinologia forense: els palinomorfs com a impremta d’una localitat.
 • Perfil ambiental: determinació de l’origen i el viatge d’objectes i béns.
 • Datació postmortem.
 • Plantes verinoses i principis tòxics vegetals.  
 • Principis d’estudis moleculars amb restes vegetals.

 Pràctics: presentació, resolució i discussió de protocols i casos que donin habilitat a l’estudiant per resoldre noves circumstàncies i possibles casos.

Programa

Dilluns 13 de juliol

De 10 a 13 hores: Importància de la investigació forense i les seves aplicacions

De 16 a 19 hores: Introducció a la botànica i la palinologia

Dimarts 14 de juliol

De 10 a 13 hores: Botànica i palinologia, una ajuda vàlida en la criminologia

De 16 a 19 hores: Diversitat, identificació i característiques generals de les plantes

Dimecres 15 de juliol

De 10 a 13 hores: Perfils ambientals, plantes venenoses, limnologia

De 16 a 19 hores: Tipus de mostres: recol·lecció i conservació

Dijous 16 de juliol

De 10 a 13 hores: Sortida a l’exterior, simulació de casos i visita a l’àrea de microscòpia electrònica

De 16 a 19 hores: Estudis moleculars amb restes vegetals

Divendres 17 de juliol

De 10 a 13 hores: Presentació, resolució i discussió de protocols en casos hipotètics que ofereixen habilitat a l’estudiant per resoldre casos a través d’evidències botàniques.

Bibliografia

Forensic Botany: Principles and Applications to Criminal Casework. 2004. Editat per Heather Miller Coyle.

Crime Scene to Court: The Essentials of Forensic Science. Editat per Peter White.

Forensic botany [electronic resource]: a practical guide. 2012. Hall, David W. (David Walter), 1940 - Chichester, West Sussex, U. K.; Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons, 2012.

— Bryant, V. M. Jr. and D. C. Mildenhall. 1990. «Forensic palynology in the United States of America». Palynology 14: 193-208.

— Milne, Lynn. A Grain of Truth. How Pollen Brought a Murderer to Justice. 2005. Reed New Holland Publ., Sydney, Australia.

Preu de matrícula

UIB: 45 euros

 • PDI i PAS
 • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
 • Alumni UIB

Estudiants: 45 euros

 • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

Desocupats: 45 euros

 • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs

Altres: 65 euros

Matrícula

Formalitza la inscripció.

 

El Turisme col·laboratiu

Complet

Coordinador

Dr. Juan Franch Fluxà, professor contractat doctor, Departament de Dret Privat, Universitat de les Illes Balears.

Professorat

Sr. Marco Táboas, soci de Promoturismo

Dr. Antoni Serra, professor titular del Departament d’Economia i Empresa de la UIB

Dr. Macià Blázquez, professor titular del Departament de Ciències de la Terra de la UIB

Dr. Anselmo Martínez, professor titular del Departament de Dret Privat de la UIB

Dr. Juan Franch, professor contractat doctor del Departament de Dret Privat de la UIB

Sr. Francisco Ribas Conrado, Conselleria de Turisme

Sr. Nicolau Fuster, advocat Lex2b, assessoria turística

Sr. Javier Domínguez Viera, vocal assessor del Ministeri d’Economia i Competitivitat

Sra. Paula Bibiloni, alumna col·laboradora del departament de Ciències de la Terra.

Dates

 

Del 21 al 24 de juliol de 2015.

Dia 21 de 16 a 19 hores. Dies 22, 23 i 24 de 16 a 20 hores

Lloc

Aula AB12 de l'edifici G. M. de Jovellanos, campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

 

Durada

25 hores: 15 hores pràctiques i 10 hores de lectura de documents

Nombre de places

Màxim: 20 alumnes

Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: en tràmit

Nombre de crèdits ECTS de la UIB: en tràmit

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació: en tràmit 

Introducció

L'economia col·laborativa suposa la incorporació al mercat de particulars que ofereixen béns o serveis, fet que genera multitud d'interrogants des del punt de vista econòmic, legal o, fins i tot, geogràfic. El turisme és un dels sectors que s'ha beneficiat més de l'explosió d'Internet i també d'aquesta nova tendència en la qual particulars es posen en contacte a través de conegudes xarxes o plataformes d'àmbit global. S'abordarà aquest fenomen des de diverses perspectives, especialment econòmica, geogràfica i també legal. S'analitzaran diversos impactes, els reptes de la seva regulació o la responsabilitat de les empreses que actuen com a intermediàries o organitzen els particulars. També s'analitzarà com s'ha dissenyat i forjat una tendència a les mateixes xarxes socials i com ha afectat això les empreses existents.

 Objectius

1. Entendre el fenomen de l'economia col·laborativa

2. Analitzar l'impacte de les xarxes socials en l'explosió i abast mundial d’aquest fenomen

3. Estudiar l'impacte en l'oferta i el mercat turístic de les comercialitzadores en línia

4. Reflexionar en referència a l'impacte sobre el territori i els recursos del creixement d'oferta provinent de particulars

5. Analitzar el règim legal de les estades turístiques en allotjaments privats

6. Examinar la intervenció administrativa i les potestats de l'Administració relatives a aquesta nova tipologia d'activitat turística.

Metodologia

El curs presta especial atenció als casos que poden afectar l'activitat turística i per a això s'analitzaran els serveis oferts a través d’Airbnb i Uber.

S'analitzaran estratègies de mercat i dades derivades d'aquest fenomen.

S'estudiaran les principals normes de Dret públic i de Dret privat que afecten el turisme col·laboratiu.

Els materials a utilitzar durant el curs seran teòrics o pràctics. L'alumne ha de fer diverses lectures per poder entendre les explicacions dels docents.

Es promourà el debat i la participació activa com a mecanisme per a l'aprenentatge d'aquest fenomen.

S'analitzarà la legalitat vigent que afecta els contractes i propietaris d'habitatges i pisos vacacionals.

Contingut

 

Dimarts 21 de juliol

16-17,30h.: Economia col·laborativa i xarxes socials (1,30 hores). Sr. Marco Táboas

17,30-19h.: Turisme col·laboratiu: estudi econòmic i de competitivitat (1,30 hores). Dr. Antoni Serra

Dimecres 22 de juliol

16-18h.: Règim legal i responsabilitat de l'intermediari en línia (2 hores). Sr. Nicolau Fuster

18-20h: L’allotjament privat: problemes legals (2 hores). Dr. Juan Franch

Dijous 23 de juliol

16-18h: Transport, competència i economia col·laborativa: el cas Uber (2 hores). Dr. Anselmo Martínez

18-20h.: Implicacions socioambientales del turisme col·laboratiu (1,30 hores). Dr. Macià Blázquez

Investigació sobre habitatges de vacances a Pollença (30 minuts). Sra. Paula Bibiloni

Divendres 24 de juliol

16-18h.: Inspecció i control del lloguer privat a turistes (2 hores). Sr. Francisco Ribas Conrado

18-20h.:L’Administració de l’Estat davant l’economia col·laborativa: regulació i competència (2 hores). Sr. Javier Domínguez Viera.

 

Lectura de documents per a la preparació de la docència:

Sentències

Articles doctrinals

Notes o articles de premsa.

La selecció de textos o enllaços es facilitarà en línia (per correu electrònic, Dropbox...) com a materials del curs.

Preu de matrícula

UIB: 35 euros

 • PDI i PAS
 • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
 •  Alumni UIB

 Estudiants: 35 euros

 • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

Desocupats: 35 euros (Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs)

 Altres: 50 euros

Matrícula

Formalitza la inscripció.

 

Internet de les coses i seguretat, curs pràctic d'introducció

ANUL·LAT

Llengua vehicular del curs

Els curs es realitzarà majoritàriament en llengua catalana, però és possible que qualque professor extern imparteixi la classe en castellà o en anglès.

Coordinació

Universitat de les Illes Balears: Bartomeu J. Serra Cifre, catedràtic d’universitat, Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Director de SmartUIB.

Antonio Sola Venteo, professor associat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Instructor CCNA i CCNP del Cisco Networking Academy Program.

Professorat

Universitat de les Illes Balears:

Bartomeu J. Serra Cifre, catedràtic d’universitat, Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Antonio Sola Venteo, professor associat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Instructor CCNA i CCNP del Cisco Networking Academy Program.

Altres institucions:

Daniel Wahl, consultor i formador independent expert en temes de sostenibilitat. Membre de l’International Futures Forum. Palma.

Xavier Vigué, INNEVIS. Barcelona.

Una persona experta a determinar de l’empresa Cisco Systems (Barcelona/Madrid/EU).

Participació d’un alumne de la UIB o dos (a determinar) a les sessions de pràctiques.

Dates

Del 13 al 17 de juliol de les 17 a les 21 hores

Lloc

Aula d’informàtica del CTI. Edifici Anselm Turmeda. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

Durada

25 hores en total (mínim 20 hores d’activitats presencials)

Nombre de places

20

Alumnat

El curs s’adreça, en general, a tota persona que vulgui tenir una visió pràctica global del que és Internet de les coses (Internet of Things, IoT). Els alumnes dels estudis de Telemàtica i d’Informàtica, però també d’altres graus, poden obtenir coneixements interessants per complementar la seva formació acadèmica i professional, ja que es proporciona una visió global de la temàtica.

 

Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: en tràmit

Nombre de crèdits ECTS de la UIB: en tràmit

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació: en tràmit

Introducció

El concepte d’Internet de les coses (IoT) no és nou, ja té bastants d’anys, però avui apareix per tot arreu i tothom es demana què és realment i, a més, es desconeixen quines són les implicacions associades. Aquest desconeixement ens pot dur a desaprofitar possibilitats existents i/o fer servir les aplicacions IoT sense les mesures apropiades, i per tant, a estar exposats innecessàriament a certs riscs o bé a desconfiar desmesuradament del seu ús. La finalitat d’aquest curs és proporcionar una visió i uns coneixements bàsics que ajudin a tothom a entendre, millorar i potenciar les aplicacions de la Internet de les coses des d’un entorn de major confiança.

Objectius

La finalitat d’aquest curs és proporcionar una visió i uns coneixements bàsics que ajudin a tothom a entendre, millorar i potenciar les aplicacions de la Internet de les coses des d’un entorn més segur i fiable.

Metodologia

La metodologia del curs serà eminentment pràctica amb el suport de notes teòriques prèvies a cada un dels exercicis de laboratori. Per a les sessions de laboratori, els alumnes es distribuiran en diferents grups de pràctiques. S’estudiarà la viabilitat perquè el curs també es pugui seguir per videoconferència. Es farà una avaluació dels alumnes (assistència i seguiment del treball).

Contingut del curs

1.    Introducció. Visió general i pràctica d’Internet de les coses (IoT): què és i què s’ha de conèixer de base? Elements i aplicacions. Tendències.

2.    Les comunicacions. Breu introducció a les tecnologies de les comunicacions i a TCP/IP. Conceptes fonamentals dels protocols IPv4 i IPv6.

3.    Les plataformes i les eines per a IoT. Sistemes operatius, interfícies d’usuari, bases de dades i dispositius. Exemples de sensors.

4.    La seguretat, una visió general: què s’ha de conèixer imprescindiblement i quines mesures s’han de prendre a l’hora de treballar amb aplicacions IoT? Conceptes i eines bàsiques. Les bones pràctiques: recomanacions per poder crear aplicacions IoT amb un grau elevat de seguretat.

5.    Exemples pràctics d’aplicació a diferents àmbits.

Preu de matrícula

UIB: 45 euros

 • PDI i PAS
 • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
 • Amics i Amigues de la UIB

Estudiants: 45 euros

 • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

Desocupats: 45 euros

 • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs

Altres: 65 euros

Matrícula

Formalitza la inscripció.

 

La importància de la catalogació des de l'arbre de Ramon Llull fins a la generació i l'explotació dels portals de dades obertes

Anul·lat

Llengua vehicular

Català

Coordinació

Isaac Lera Castro, professor ajudant doctor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Universitat de les Illes Balears.

Professorat

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica: Isaac Lera Castro, professor ajudant doctor. Carlos Guerrero Tomé, professor contractat doctor. Antoni Jaume i Capó, professor contractat doctor interí.

Servei de Biblioteca i Documentació: Joan Espina de la Portilla.

Dates

Del 20 al 24 de juliol de 2015, de 9 a 14 hores.

Lloc

Aula d'informàtica AIAT7.  Edifici Anselm Turmeda, campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5.

Durada

25 hores

Nombre de places

40 alumnes

Avaluació

Per  treball de l'alumne

Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: en tràmit

Nombre de crèdits ECTS de la UIB: en tràmit

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats: en tràmit

Introducció

L’arbre de la ciència de Ramon Llull és una de les obres més importants de la seva Art. Pot considerar-se una enciclopèdia que, a diferència d’altres del seu temps, descriu l’entramat de principis generals que explica la multiplicitat d’allò que és real.[1]

Traslladant aquesta obra magna al camp de les tecnologies de la informació, tenim una descripció i catalogació semàntica de coneixement. Un clara manifestació d’aquesta tecnologia es produeix amb l’aparició de portals de dades obertes promoguts per lleis de transparència i per entitats sense ànim de lucre.  

Aquest curs s’adreça a les persones que vulguin definir i explotar catàlegs d’informació, ja sigui de serveis bibliogràfics, institucionals o privats de caràcter obert, i també dades no estructurades a la web, amb l’objectiu de promoure la transparència d’entitats públiques i posar anàlisis d’informació a l’abast de tothom.

Els principals punts de coneixement tractats en aquest curs són: les diferents tècniques de catalogació d’informació als serveis bibliogràfics, l’extracció de dades tant en documents com en webs i en imatges; i a l’últim, la creació de portals de dades obertes per a l’estructuració, la publicació i difusió d’aquestes dades ja transformades en coneixement mitjançant la catalogació.

Objectius

Conèixer models de catalogació.

Conèixer tècniques bàsiques d’explotació i extracció de dades en documents, webs i imatges.

Conèixer les funcions d’un portal de dades obertes, la seva creació i explotació.

Metodologia

El curs es farà sobre la base d’aquests punts:

 •  Classes teòriques amb suport de mitjans audiovisuals. Serà necessària una aula d’ordinadors.
 •  Classes pràctiques en què els estudiants desenvoluparan els conceptes apresos mitjançant una sèrie d’exercicis proposats. 

Continguts

Catalogació d’informació

La importància d’un vocabulari comú

Tipus de vocabulari

Eines tecnològiques per al control de catàlegs

 

Extracció d’informació

Documents:

 •  Eines d’extracció: web crawling
 •  Coneixements bàsics de adreçament: XPATH
 •  Emmagatzematge

Imatges:

 • Digitalització i anotació de textos
 • Anotació d’imatges
 • Anàlisi d’imatges

 

Portals de dades obertes

Definició i exemples d’explotació

Llenguatges semàntics RDFs

Creació d’arbres taxonòmics.

Realització de consultes mitjançant SPARQL

Bibliografia

Frank van Harmelen. A Semantic Web Primer. 2004

Matthew A. Russell. Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, GitHub, and More. 2013.

Reglas de Catalogación, Ministerio de Cultura.

 Preu de matrícula

 UIB: 45 euros

 • PDI i PAS
 • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
 • Alumniuib.com

Estudiants: 45 euros 

 •  Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

Desocupats: 45 euros 

 • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs

Altres: 65 euros

 


[1] http://quisestlullus.narpan.net/713_arbre.html

 

Per què ens enganxam a les sèries? Un acostament a les noves sèries de ficció televisives

Anul·lat

Llengües vehiculars

Català i castellà.

Els fragments de sèries es projectaran en versió original subtitulada.

Coordinació

Dra. Maria Magdalena Brotons Capó, doctora en Història de l'Art. Professora de la UIB i Jorge Pérez Iglesias, llicenciat en Comunicació Audiovisual pel CESAG (adscrit a la UIB) i màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis per la UPF. Realitzador televisiu de professió. Especialitzat en cinema documental i comèdia televisiva.

Professorat

Universitat de les Illes Balears: Dra. Maria Magdalena Brotons Capó, professora titular del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Altres institucions

Dra. Meritxell Esquirol Salom, doctora en Comunicació, especialitzada en feminismes. Professora de Sociologia de la Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya. Analista cultural i coordinadora del projecte «Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania de les Illes Balears»

Jorge Pérez Iglesias, llicenciat en Comunicació Audiovisual pel CESAG i màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis per la Universitat Pompeu Fabra. Realitzador televisiu de professió. Especialitzat en cinema documental i comèdia televisiva.

Dr. Ivan Bort Gual, professor del CESAG.

Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia, doctor en Filosofia del Dret. Professor del CESAG.

Dra. Neus Fernández Quetglas, professora de Comunicació.

Rubén Palmero Acosta, historiador de l’art especialitzat en cinema i televisió, ha cursat el Màster en Cinema i Audiovisual Contemporani per la UPF i desenvolupat una feina crítica en revistes en línia com OchoQuince Magazine o el blog que comparteix amb Jaime Costas, Telethinking.

Jaime Costas Nicolás, programador cultural de professió. Graduat en Literatura Anglesa per la Universitat de Vigo, amb un Màster en Estudis Cinematogràfics per la UPF. Divulgador cinematogràfic i televisiu amb especial interès en formats serials i comèdia. Escriu per a l’Agrupació Cinematogràfica Gallega, la revista OchoQuince i al seu propi blog, Telethinking.

Irene Raya Bravo, llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Sevilla, on actualment prepara la tesi doctoral sobre la fantasia i ciència ficció a les sèries nord-americanes del nou mil·lenni. En l'actualitat compatibilitza la realització de la tesi amb la participació en congressos de comunicació, la coordinació de llibres i la realització d'articles d'investigació sobre cinema, televisió, gènere i anime.

Házael González, llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, actualment cursa a la UIB el Màster de Patrimoni i Documentació, al mateix temps que prepara la tesi doctoral. És autor de nombrosos llibres, entre els quals destaquen els assaigs dedicats a la música de les pel·lícules de James Bond o al controvertit i particular cineasta Alejandro Jodorowsky.

Eduardo Vega Garrido, llicenciat en Història per la UAH. Màster en Formació del Professorat per la UCM. Màster en Estudis Cinematogràfics per la UPF.

Doc Pastor, treballa en comunicació i marca personal, a més de tenir una llarga trajectòria en el camp del periodisme; ha publicat al diari Aquí, la revista ScifWorld i va fundar la publicació mensual La Encuadre. La seva partida al món dels llibres va començar amb Los sesenta no pasan de moda i PeriodismoZen, després dels quals vindria Doctor Who: el loco de la cabina. Actualment fa feina en el seu proper llibre, 007: James Bond, de espía a icono, que veurà la llum després de l’estiu. Tot això, compaginat amb la seva labor de cap de premsa per a la productora Vision Factory i amb col·laboracions en diversos mitjans.

Dates

Del 16 al 31 de juliol, de 19 a 21 hores

Lloc

Aula 9 de l'edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Aula CO-03 de la seu universitària d' Eivissa

Aula AV-03 de la seu universitària de Menorca

Durada

25 hores

Alumnat

El curs s’adreça a persones de totes les edats i condicions. No és necessari coneixement acadèmic previ de la matèria.

El nombre de places és el mateix que el de seients disponibles a la sala on es faci el curs.

Avaluació

Durant la primera sessió s’encarregarà als alumnes un treball d’anàlisi voluntari.

 

Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: en tràmit

Nombre de crèdits ECTS de la UIB: en tràmit

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació: en tràmit

Introducció

Des de fa alguns anys les sèries de televisió han agafat el lloc del cinema en termes de complexitat narrativa i han tractat considerables esferes del pensament i formes de descriure la realitat. El canvi d'hàbits de consum, la fragmentació de l'audiència i les noves tecnologies han transformat d'una forma molt profunda la manera de veure la ficció seriada i han creat un nou culte global sense precedents.

El transvasament de reconeguts noms del cinema a la televisió, juntament amb la figura del creador de sèries, el showrunner, provoca unes sinergies que ofereixen com a resultat una nova narrativa, més complexa i madura, per a un espectador altament alfabetitzat en el llenguatge audiovisual i exigent. L' espectador acud a la televisió per satisfer unes necessitats intel·lectuals i d'entreteniment que abans només es trobaven al cinema o en altres arts. En aquesta conjuntura es posicionen de forma fonamental la representació de la figura de l'antiheroi, la comèdia del jo, l'ambigüitat moral, les qüestions de gènere, la situació politicosocial, la instrumentalizació de la cultura popular i el metallenguatge, entre d'altres molts aspectes.

Objectius

L'objectiu del curs és donar una visió global de la serialitat contemporània analitzant causes i conseqüències d'aquest nou culte a la ficció televisiva. S'estudiarà el profund subtext subjacent en productes aparentment innocus per al públic generalista. Donarem importància a gèneres considerats baixos o poc importants com la comèdia i el terror, claus en la metamorfosi discursiva en la contemporaneïtat.

Metodologia

Les sessions seran presencials i combinaran una part expositiva teòrica il·lustrada amb seqüències de les sèries analitzades. Es preveu la participació activa dels alumnes.

Continguts

SESSIÓ 1

Introducció

Primera part

 Els orígens de la serialitat al cinema

Coproduccions França-EUA. Pathé: The Exploits of Elaine. The New Exploits of Elaine. The Romance of Elaine. 1914-1915

La competència: Gaumont. Louis Feuillade: Fantômas, Les vampires, Judex, 1913-1917

La moda dels serials en altres cinematografies: Alemanya. Fritz Lang: Die Spinnen, 1919-1920; Dr Mabuse (1922; 1932; 1960)

 

Segona part

Introducció a la serialitat contemporània

Funcionament de la indústria. Televisió de pagament. Nous models d’exhibició. Netflix i l’streaming

 

SESSIÓ 2

Twin Peaks: el lloc on tot començà

De celebrada actualitat a causa del seu retorn 25 anys després de l’estrena, la mítica sèrie que varen crear David Lynch i Mark Frost a principi dels 90, segueix amagant encara avui totes les claus estètiques i narratives que han configurat la llavor sobre la qual han emergit totes les exitoses i addictives sèries contemporànies. Aquesta sessió analitzarà el llegat de Twin Peaks al cinema i la televisió, reivindicant la incompresa valentia de la seva proposta i l'eterna vigència de la seva genialitat.

Dr. Ivan Bort Gual

 

SESSIÓ 3

Les sèries de la dècada dels 80: desmuntant falsos mites  

Les sèries televisives produïdes i distribuïdes els anys 80 com El coche fantástico, Corrupción en Miami, El Equipo A o V, per posar-ne alguns exemples, varen tenir un innegable impacte en el públic de l’època. Contextualitzant-les i posant el seu valor en just equilibri, ens adonarem que la majoria de vegades les recordam amb massa benevolència i massa poc criteri crític i objectiu.

Házael González

 

SESSIÓ 4

Doctor Who, regenerant un clàssic

Doctor Who es va convertir per dret propi en una de les sèries clau de l’actualitat catòdica del nostre temps. Mirant enrere hom veu que no sempre fou així, igual que altres, va morir d’èxit i va desaparèixer de les graelles durant diversos anys, de manera que semblava que no tornaria mai. El 2005 se’n va llançar una nova temporada, després d'una llarga absència, deixant enrere un passat que pesava massa i usant totes les armes que tenia en el seu poder per crear un producte completament nou. Avui dia Doctor Who ha passat de sèrie a icona.

Doc Pastor

 

SESSIÓ 5

Les claus del raonament (est)ètic a Breaking Bad

La sèrie Breaking Bad no és un entreteniment lleuger, part del delit que suscita té a veure amb la deliberada estratègia narrativa que «fa patir» l'espectador amb els temes filosòfics que la constitueixen. En aquest sentit, el trastorna i l’enfronta amb el que es presumeix com a tan inqüestionable com el seu propi sentit de la justícia, forçant-lo a la revisió crítica i posant-lo a prova.

La xerrada posarà l'accent en les claus de Breaking Bad com a narració audiovisual capaç de fer-nos entrar en conflicte com a agents morals, qüestionant íntimes dimensions de la nostra vida, amb la qual suposam que tenim una relació estable.

Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia.

 

SESSIÓ 6

La mort de la sitcom. Comèdia anglesa d’avantguarda. Els casos de Jam, Look Around You i Garth Marenghi’s Darkplace

En la contemporaneïtat, la comèdia més experimental i arriscada ve d’Anglaterra. En molts casos, aquesta s’allunya d’una manera radical de tota convenció, de tot tòpic i tret inherent de la comèdia de situació clàssica. Analitzarem tres sèries diametralment oposades que suposen una ruptura del cànon establert: Jam o la línia fina que separa l’horror absolut de l’humor, Look Around You o els perills dels programes educatius i la falsa nostàlgia de Garth Marenghi’s Darkplace.

Jorge Pérez Iglesia

 

SESSIÓ 7

De Sex in the City a Girls. Què volen les dones

Anàlisi comparativa i comentari dels personatges d’aquestes dues sèries sobre l’estereotip de dones i la situació actual. A través de les inquietuds i situacions que viuen les protagonistes es farà una anàlisi dels aspectes que s’han desenvolupat al llarg dels capítols, a fi de ser atractius per al públic femení, amb especial incidència en la suposada conquesta de noves llibertats.

Dra. Neus Fernández Quetglas

 

SESSIÓ 8

La irrupció dels mamuts: omnipresència del Mal en la ficció televisiva contemporània des de Hannibal fins a Fortitude

La maldat que durant anys havia trobat la seva encarnació en personatges concrets avança ara cap a un estat d’omnipresència. D’exemple serveixen sèries com Fortitude o el remake televisiu de Hannibal, en què l’assassí no és més que una excusa per parlar de la intangible expansió del caos latent a la nostra quotidianitat. Els símbols, entre els quals destaquen els animals, han substituït l’element més concret de l’assassí pel corrosiu de la metàfora.

Rubén Palmero Acosta

 

SESSIÓ 9

Al ritme del tocadiscs d’Inland Empire: circularitat, diferència i fragmentació en la comèdia televisiva contemporània

Partint, en particular, d’una escena primigènia com Laura Dern entrant en una sala de cinema per enfrontar-se a una escena anterior de la pel·lícula protagonitzada per ella mateixa a Inland Empire (David Lynch, 2006) i, en general, de la gran obra circular fragmentària contemporània, analitzarem el funcionament de dues comèdies —etern camp d’experimentació— televisives contemporànies allunyades de les fórmules més establertes: Arrested Development (Fox, 2003-2006, Netflix, 2013-?) i The Comeback (HBO, 2004-2014). Així com la primera adoptarà unes tècniques estructurals basades en la repetició i diferència dins la circularitat que té els seus ecos en l’estructura laberíntica Lynchiana i que requerirà la participació directa de l’espectador, la segona traslladarà la seva espiral de fragmentació al propi jo de la protagonista, Valerie Cherish, sumida en l’esquizofrènia postmodernista de la multiplicitat de la persona que difuminarà els límits entre la realitat i la ficció, tal com passava al malson de Laura Dern.

Jaime Costas Nicolás

 

SESSIÓ 10

De l'estaca al martell. Un viatge pels universos de Joss Whedon. De Buffy a The Avengers

Joss Whedon s'ha convertit en una de les figures creatives més interessants del panorama audiovisual dels últims anys. Amb sèries de culte com Buffy, Cazavampiros o Firefly, grans superproduccions com els dos lliuraments d’Els Venjadors i incursions en mitjans més alternatius com la producció per a Internet (Dr horrible's sing along blog), s'ha posicionat com un nou tipus d'artista, que combina el treball d'autor amb la producció més industrial, dignificant el significat de la cultura popular. Concretament en les seves sèries és on millor es veu la seva voluntat d'experimentació narrativa, de manera que gràcies a sèries com Buffy s'han posat les bases per a la producció posterior de la tercera edat daurada de la televisió. Aquesta recerca pretén mostrar els principals avanços temàtics i formals de les seves propostes, amb la finalitat de mostrar les noves i arriscades fórmules que es practiquen a la petita pantalla, on es troben avui les produccions més significatives de l'àmbit audiovisual.

Sessió impartida amb videoconferència amb la Universitat de Sevilla

 

SESSIÓ 11 

The Wire i la ciutat. Eines de pensament audiovisual

The Wire, retrat hiperrealista de la societat capitalista postindustrial, de la societat nord-americana i de la ciutat de Baltimore, és una eina que ens ajuda a pensar en les paradigmàtiques realitats a les quals ens enfrontam en l'actualitat. Tractarem de veure com The Wire treballa el context urbà i tractarem de posar-ho en òrbita amb els esdeveniments de la passada primavera en aquesta ciutat del nord-est nord-americà.

Eduardo Vega

 

SESSIÓ 12

Isabel i El Ministerio del Tiempo: ficció televisiva i identitats culturals

Sembla que invertir en ficció espanyola s'ha convertit en una bona manera d'invertir en ‘marca Espanya’. I no només això, sinó que també s'ha convertit en la manera d'unificar la memòria històrica del país, apel·lant a la idea del nacionalisme. Potser d'una manera nostàlgica, però efectiva. Isabel i El Ministerio del Tiempo, ficcions televisives de recent producció, han estat elaborades mitjançant estratègies que exploten la idea que el consum de ficció televisiva intervé en els processos de construcció de les identitats culturals. En els casos que ens ocupen, ens centrarem en la manera com aquest procés de la revisió històrica nacional, la instrumentalització del feminisme i les dinàmiques de consum i significació actuen com dos ingredients indispensables per a una regeneració del sentiment d'identitat nacional.

Meritxell Esquirol

Preu de matrícula

UIB: 45 euros (videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera: 22 euros)

 • PDI i PAS
 • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
 • Alumni UIB

Estudiants: 45 euros (videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera: 22 euros)

 • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

Desocupats: 45 euros (videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera: 22 euros)

 • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs

Altres: 65 euros (videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera: 33 euros)

 

 

Racionalització lul·liana de les ciutats intel·ligents: implicacions socials i tecnologies que hi donen suport

ANUL·LAT

Coordinació

Sra. M. Dolores Ordóñez, AnySolution, SL.

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria, professor contractat doctor del Departament de Física, Universitat de les Illes Balears.

Professorat

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria, coordinador del grup de treball SmartDestinations, Universitat de les Illes Balears

Sra. María Dolores Ordóñez, AnySolution, SL

Sr. Francisco Mas Ynarejos, coordinador d’innovació de la Policia Local de Palma, Ajuntament de Palma

Sr. Cristian Carmona Gómez, Departament de Física, Universitat de les Illes Balears

Sra. Nuria de Lama Sánchez, ICT Program Manager, Atos Origin Research & Innovation to the EC, Vice-Secretary General Big Data Value Association

Dr. Irene López de Vallejo, Partnerships Manager, Digital Catapult

Sr. José Antonio Teixeira, director general d’innovació i coordinador tècnic de la xarxa espanyola de ciutats intel·ligents de l’Ajuntament de Santander

Dr. Vicenç Canals Guinand, Departament de Física, Universitat de les Illes Balears

Dr. Vicenç Ramos Mir, Departament d’Economia Aplicada, Universitat de les Illes Balears

Sr. Pere Pons Bonafè, delegat del Col·legi Tècnic de Telecomunicacions a les Illes Balears

Dr. Ricardo Alberich Martí, director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Universitat de les Illes Balears

Dr. Manuel A. Barranco González, Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Universitat de les Illes Balears

Dr. Isaac Lera Castro, Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Universitat de les Illes Balears

Dates

Del 13 al 22 de juliol de 2015, de dilluns a dimecres, de 16 a 20 hores.

Lloc

Les sessions es transmetran per videoconferència a les seus universitàries de totes les Illes Balears.

Aula AV01 de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari. Palma

Aula AV07 de la seu universitària d’Eivissa amb videoconferència

Aula AV-01 de la seu universitària de Menorca amb videoconferència

Durada

25 hores

Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: en tràmit

Nombre de crèdits ECTS de la UIB: en tràmit

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats: en tràmit

Introducció

El 2050 s’espera que el 80 per cent de la població visqui en ciutats. La racionalització dels recursos, de la mobilitat, de l’estil de vida de les ciutats és una necessitat que neix sota el paraigües del concepte de les ciutats intel·ligents. A semblança de la racionalització que va adoptar Ramon Llull aconseguint automatitzar i clarificar les veritats del cristianisme, les ciutats intel·ligents pretenen harmonitzar i fer sostenible la vida a les ciutats usant la tecnologia com a base per aconseguir-ho.

Les ciutats intel·ligents són una realitat d’àmbit mundial amb implicacions socials, ambientals, econòmiques i tecnològiques que afecten la qualitat de vida de les persones. Conèixer-les, així com conèixer els seus procediments i evolució, significa millorar les possibilitats de participar en aquest important procés que té repercussions en totes les àrees del coneixement. Amb aquest curs es pretén donar una visió general del que són les ciutats intel·ligents i el seu significat i impacte a la societat.

Per altra banda, el sector turístic és, sens dubte, un dels principals motors de l'economia de les Illes Balears, a més d’un dels principals pilars del sistema productiu espanyol. Aquest segment empresarial és ben considerat mundialment, amb empreses hoteleres presents en la majoria dels continents i amb una àmplia i perllongada experiència en la gestió turística. L'actual moment econòmic imposa la necessitat de nous plantejaments estratègics per al sector turístic. La transformació del territori envers els nous reptes demanats pels ciutadans esdevé particularment estratègica quan es tracta d’una destinació receptora de turistes que demanen noves formes d’entendre l’estada. En aquest context, quan parlam de ciutadans no podem tenir en compte el ciutadà temporal. D’aquesta forma, les noves transformacions intel·ligents de les ciutats han d’incloure la mirada dels viatgers per poder respondre a les necessitats d’eficiència i sostenibilitat exigides en el marc d’una transformació global en ciutat intel·ligent.

Objectius

 • Aprofundir en el coneixement del que és una ciutat intel·ligent
 • Donar a conèixer les ciutats intel·ligents més importants del món
 • Procediments per transformar una ciutat en una ciutat intel·ligent
 • Tecnologies que donen suport a les ciutats intel·ligents
 • D'on surt la intel·ligència de les ciutats
 • Aspectes socials, ambientals i econòmics de la ciutat intel·ligent

Metodologia

La metodologia del curs es basa a combinar els coneixements teòrics i els pràctics impartits per professors universitaris i experts en l'àmbit de les ciutats intel·ligents.

Es té previst que el curs sigui impartit principalment en sessions centrades en exposicions del professorat amb una clara orientació divulgativa que promogui la participació i el debat dels continguts entre els participants.

S'han seleccionat professors de la UIB i experts en ciutats intel·ligents que desenvolupen les seves tasques en l'àmbit de les ciutats intel·ligents. Els professors de la UIB aportaran els coneixements teòrics, així com un repàs dels aspectes econòmics, socials i ambientals de les ciutats intel·ligents. Els professors convidats tenen una llarga experiència en l’àmbit de la gestió d'una ciutat intel·ligent, la gestió de les plataformes que gestionen una ciutat intel·ligent, les tecnologies i partners que s'han de menester per a una ciutat intel·ligent, etc.

Continguts

Els continguts prevists són els següents:

 Teòrics:

 • Definició de ciutat intel·ligent
 • Exemples de ciutat intel·ligent en l’àmbit internacional
 • Tecnologies que donen suport a les ciutats intel·ligents
 • Procediments per ser una ciutat intel·ligent
 • Sectors base d’una ciutat intel·ligent
 • Eficiència energètica a les ciutats intel·ligents
 • Consideracions de la ciutat intel·ligent en el turisme (destinacions intel·ligents)
 • El valor de la informació (dades massives o Big Data)
 • Internet del futur: Internet de les coses

  Pràctics:

 • Creació d'una ciutat intel·ligent virtual
 • Exemple de màrqueting de proximitat.

Preu de matrícula

UIB: 45 euros (videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera: 22 euros)

                        PDI i PAS

                        Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat

                        Alumni UIB

Estudiants: 45 euros (videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera: 22 euros)

                        Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

Desocupats: 45 euros (videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera: 22 euros)

                        Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs

Altres: 65 euros (videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera: 33 euros)

 

 

Web usable i accessible sobre l'obra de Ramon Llull

Anul·lat

Coordinació

Dr. Francisco J. Perales, del Dept. de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Professorat

Universitat de les Illes Balears, Departament de C. Matemàtiques i Informàtica: Dr. Francisco J. Perales López, professor titular d’universitat, CCEIA. Dra. Cristina Manresa Yee, professora contractada col·laboradora doctora, CCEIA. Eng. Gabriel Moya Alcover, professor ajudant, CCEIA.

D’altres universitats o institucions: Sra. Sandra Almazán, fotògrafa i dissenyadora gràfica freelance. 

Sra. Gabriela Morell, llicenciada en Història per la Universidad de Salamanca.

Dates

Del 13 al 17 de juliol de 2015, de dilluns a divendres de 15 a 20 hores. 

Lloc

Aula d’informàtica, AIAT7 de l'edifici Anselm Turmeda, campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5

Durada

25 hores

Nombre de places

Preferiblement 20 (o 40 si es comparteix ordinador)

Taula d’avaluació:

Elements rellevants del personatge de Ramon Llull

3 punts

Disseny gràfic

3 punts

Usabilitat i accessibilitat

5 punts

Ús i funcionalitat del WordPress

5 punts

Presentació del treball i justificació

4 punts

Total

20 punts

 

Es considerarà que s’ha aprovat amb una puntuació igual o superior a 15 punts.

Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: en tràmit

Nombre de crèdits ECTS de la UIB: en tràmit

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació: en tràmit

 

Nombre de crèdits ECTS: (avaluació per pràctica, pàgina web final del curs). Es valorarà el compliment de cada apartat en el disseny de la pàgina web.

Introducció

            Aquest curs és una introducció al disseny web usable i accessible aplicat directament a la figura de Ramon Llull. L’estudiant aprendrà a dissenyar un web usable i accessible amb els continguts més rellevants de l'obra de Ramon Llull. Aquesta activitat és totalment innovadora, perquè combina les experiències de ciències i tecnologia amb la figura i les aportacions filosòfiques i matemàtiques de Ramon Llull. D’altra banda, que el web sigui usable i accessible permet que els continguts presentats siguin accessibles per als usuaris amb una discapacitat visual o auditiva, i això fa que la divulgació d'aquesta informació sigui al més àmplia i versàtil possible. L’estudiant aprendrà les bases del disseny web, la creació de pàgines en l’entorn WordPress, i les pautes per complir les normatives actuals de disseny universal (WAI-AAA) i d’usabilitat universal. El nivell del curs serà d’iniciació i divulgació. L’únic requisit previ és tenir una experiència bàsica amb l’ordinador.

Objectius

Generals:

 • Aprendre què són, per a què serveixen i com s’han d’aplicar al disseny universal les pautes d’accessibilitat web, i aplicar-les a la difusió universal de la figura del beat Ramon Llull.

Específics:

 •  Conèixer les principals contribucions de Ramon Llull
 •  Comprendre els conceptes bàsics del disseny
 •  Conèixer les capacitats de WordPress com a eina web
 • Conèixer els diferents principis fonamentals de la usabilitat
 •  Conèixer els diferents nivells i pautes d’accessibilitat web
 •  Aplicar els conceptes anteriors a la figura de Ramon Llull per fer-ne difusió per Internet.

Metodologia

Les classes teòriques i pràctiques s’imparteixen amb un ordinador connectat a un projector. A les classes pràctiques els estudiants desenvoluparan els conceptes apresos a les classes teòriques mitjançant una sèrie d’exercicis proposats. Els alumnes realitzaran pràctiques individualment o en grups de dues persones en un ordinador assignat. L’objectiu final és la implementació d'una pàgina web usable i accessible (nivell AA) sobre la figura de Ramon Llull.

Continguts (teòrics i pràctics)

Tema 1. Figura i aportacions de Ramon Llull (2 hores) 

 •  Introducció a la vida i l’obra de Ramon Llull
 •  Facetes de Ramon Llull (religiós, escriptor, filòsof i científic, poliglot, polític, viatger, etc.)
 •  Aportacions metodològiques a les ciències
 •  Jocs interactius i lògica lul·liana

Tema 2. Bases per al disseny gràfic aplicat al web (5 hores)

 • Elements bàsics de disseny d’una pàgina web (logotip, títol, icona de web o favicon, icones...)
 • Estructura del disseny; disposició d’elements dins la pàgina web
 • Ús de tipografies
 • Gammes de color
 • Imatges, optimització d’imatges per emprar-les al web
 • Creació de bàners en format gif

Tema 3. Fonaments de la usabilitat web (5 hores) 

 • Disseny centrat en l'usuari
 • Conceptes bàsics de la usabilitat
 • Avaluació de la usabilitat en pàgines web
 • Tècniques per a l'avaluació de la usabilitat

Tema 4. Pautes i normatives d'accessibilitat web (5 hores) 

 • Què és l’accessibilitat web?
 • El disseny universal o per a tothom
 • Tipus de discapacitats i possibles solucions
 • Accessibilitat al web
 • Comprovació de l’accessibilitat
 • Normatives i organismes

Tema 5. Disseny web mitjançant WordPress. Aplicació pràctica a la figura de Ramon Llull (8 hores) 

 • Introducció a la plataforma CMS WordPress (presentació, descàrrega, instal·lació del servidor, etc.)
 • Configuració, ajustaments de l’editor de contingut, gestió de continguts, etc.
 • Creació de continguts, connectors (plugins), temes
 • Estructura de WordPress, creació de controls lliscants (sliders), introducció del css
 • Manipulació d’un tema específic, ginys (widgets)
 • Aplicacions pràctiques i implantació de la pàgina web Ramon Llull A. 

Preu de matrícula

 UIB: 45 euros

 • PDI i PAS
 • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
 • Alumni UIB

Estudiants: 45 euros

 • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

Desocupats: 45 euros

 • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs

Altres: 65 euros

 Matrícula

Formalitza la inscripció.

 

XVI Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere

Beijing+20: reptes actuals del feminisme en un món global

COMPLET! NO QUEDEN PLACES

Fullet

Direcció

Esperança Bosch (Departament de Psicologia) i Victòria A.
Ferrer (Departament de Psicologia).

Coordinació

Capilla Navarro (Departament de Psicologia), Virginia
Ferreiro (Departament de Psicologia) i Enrique Urbano (col·laborador).

Professorat

-       Amelia Valcárcel, catedràtica de Filosofia Moral i Política de la UNED. Consellera d’Estat.

-       Anna Tort Pérez, llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i doctora en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

-       Antonina Rodrigo, escriptora especialitzada en la recuperació de la memòria històrica de dones republicanes.

-       Carme Alborch, política, senadora i escriptora.

-    Carmen García Colmenares, professora titular de Psicologia Evolutiva i de l’Educació a la Universitat de Valladolid.

-       Elena Simón Rodríguez, analista de gènere, formadora i escriptora feminista.

-       Francisca Bennàssar, política espanyola.

-    Inés Alberdi, catedràtica de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, àmplia experiència internacional en el sistema de les Nacions Unides focalitzat en el dret de les dones i qüestions de gènere.

-       Josetxu Riviere, especialista en igualtat, gènere i masculinitats. Diplomat en Magisteri, Educació Primària, per la Universitat del País Basc.

-       Leonor Taboada, feminista, activista experta en els drets de la salut sexual i reproducció.

-       Maria Duran, llicenciada en Dret, feminista i advocada defensora dels drets de les dones.

-       Mariano Aguirre, Director del Centro Noruego para la Construcción de la Paz (NOREF), Oslo.

-       Marina Subirats, catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona.

-       Miquel Far, professor associat de Psicologia Social de la Universitat de les Illes Balears.

-    Montserrat Boix, periodista, llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat de Barcelona. Creadora de Mujeres en Red.

-      Nazanín Armanian, professora de Relacions Internacionals de la UNED, llicenciada en Ciències Polítiques i doctora en Filosofia.

-       Teresa Riera, catedràtica de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial a la Universitat de les Illes Balears, ha estat eurodiputada.

-      Zulema Altamirano, Doctora en Psicologia Clínica i experta en intervenció multidisciplinària en violència de gènere.

Dates

Del 8 a l'11 de setembre de 2015

Lloc

Edifici Sa Riera. UIB. C/ de Miquel dels Sants Oliver, s/n, Palma.

Horari

de 10 a 14 hores i 16 a 20 hores.

Durada

25 hores

Nombre de places

99

Nombre de crèdits ECTS de la UIB: 1 ECTS i 2,5 UIB

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació: 25

Introducció

Quan es compleixen 20 anys de la quarta conferència mundial de Nacions Unides sobre les dones, celebrada a Pequín el 1995, i se celebren en tot el món diversos actes per commemorar aquesta fita, però també per valorar els resultats assolits, hem volgut sumar-nos a aquestes iniciatives dedicant-hi aquesta nova edició de la nostra Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere que torna després d’un parèntesi temporal.

Objectius

Quan es compleixen vint anys de la quarta conferència mundial de les Nacions Unides sobre les dones, celebrada a Pequín el 1995, i se celebren en tot el món diversos actes per commemorar aquesta fita, però també per valorar els resultats assolits, hem volgut sumar-nos a aquestes iniciatives dedicant-hi aquesta nova edició de la nostra Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, que torna després d’un parèntesi temporal.

 Metodologia

Desenvoluparem un curs que combini les classes magistrals, el treball de l’alumnat, els debats, les conferències i les activitats lúdiques. Per això proposam la realització d’aquest ventall d’activitats a càrrec de persones de prestigi reconegut en els temes que tractaran.

Dimecres i dijous horabaixa cada persona pot escollir com a màxim un taller, cosa que representa un total de dos tallers durant la setmana. La resta de dies es faran tot un seguit d’activitats conjuntes.

Continguts

Dimarts, 8 de setembre

16 h. Lliurament de material

16.30 h. Inauguració del curs a càrrec de:

-      Hble. Sr./Sra. conseller/a en representació del Govern de les Illes Balears.

-      Magfc. Sr. Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears.

-      Sra. directora de l’Institut Balear de la Dona.

-      Sra. Esperança Bosch, codirectora de la XVI Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere.

17-18.30 h. Conferència inaugural: «La conferència de Beijing vint anys després: hem avançat en aquest temps?», a càrrec de Marina Subirats, catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fou directora de l’Institut de la Dona (1993-1996) i ocupà diferents càrrecs a l’Ajuntament de Barcelona: consellera d’Educació (1999-2006), presidenta del Consell de Sants-Montjuïc (1999-2003), presidenta del Consell de Nou Barris (2003-2006). Com a sociòloga està especialitzada en els camps de la sociologia de l’educació i la sociologia de la dona. És autora de múltiples obres, entre les quals podríem destacar: El empleo de los licenciados (1981), Mujeres y Hombres ¿Un amor imposible? (2007) o, més recentment, Forjar un hombre, moldear una mujer (2013), entre d’altres. L’any 2006 rep la Creu de Sant Jordi. El 2011 l’Associació Catalana de Sociologia li concedeix el Premi Catalunya de Sociologia.  

Coordinació: Esperança Bosch Fiol, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

18.30-20.30 h. Taula rodona: «La participació balear a Beijing l’any 1995»

Coordinació: Victòria A. Ferrer Pérez, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Hi participaran:

Francisca Bennàssar, diputada al Parlament Europeu pel Partit Popular a les eleccions de 1994. D’aquest any fins a 1999 fou vicepresidenta de la Comissió de Drets de la Dona del Parlament Europeu. A més, fou diputada i vicepresidenta del Parlament de les Illes Balears. D’altra banda, també fou tinenta de batlle de l’Ajuntament de Palma i, fins a 2008, regidora a l’oposició de l’Ajuntament de Palma.

Leonor Taboada, premiada en reconeixement al seu compromís amb la salut sexual i reproductiva de les dones, per la dilatada i prestigiosa trajectòria en el món de la salut i el feminisme, per la contribució al moviment associatiu de dones de Mallorca i, especialment, per la generositat a l’hora de compartir els coneixements. Una dona referent del feminisme a Mallorca que va néixer a Buenos Aires. És una activista experta en els drets de salut sexual i reproductiva i ha participat en diverses campanyes contra la hipermedicalització de les dones. També ha contribuït molt al moviment associatiu de dones; va ser fundadora i presidenta de l’Asociación de Mujeres para la Salud. A Mallorca va fundar el col·lectiu Pelvis (actual Associació de Dones per la Salut) i és cofundadora del Lobby de Dones de Mallorca, del qual va ser la primera presidenta. Va rebre la Medalla d’Honor i Gratitud de l’Illa de Mallorca, atorgada pel Consell de Mallorca el 2010. Actualment és la directora de la revista MyS (Mujer y Salud), que edita el Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris.

Teresa Riera, professora catedràtica d’universitat de la Universitat de les Illes Balears, secretària de Comunicació i Imatge de 1988 a 1991 i de Participació de la Dona de 1991 a 1994 dins la Comissió Executiva del PSIB-PSOE. Presidenta del PSIB-PSOE (1994-1997). Membre de la Comissió Executiva Federal del PSOE (1996-2000). Membre de la Comissió Federal de Garanties del PSOE (2000-2004). Diputada al Parlament de les Illes Balears i consellera del Consell Insular de Mallorca (1989-1996). Diputada al Congrés dels Diputats (1996-2004). Membre de l’Assemblea Parlamentària de l’OTAN (2000-2004). Secretària general de la Unió Iberoamericana de la Ciència, Tecnologia i Empresa (2002). 

Maria Duran, llicenciada en Dret, exerceix l’advocacia d’ençà de l’any 1985, especialitzada en la defensa de dones (Dret de família i Dret penal). Professora de Dret i Gènere als Seminaris de Pràctica Jurídica no Discriminatòria organitzats per Themis i, a partir de 1998, dels cursos organitzats pel Ministeri de Justícia a funcionaris judicials sobre els drets de les dones. Els anys compresos entre 1991 i 1994 fou delegada del Col·legi d’Advocats de les Balears al Partit Judicial de Manacor. Cofundadora de la Secció de la Dona de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Balears. Membre de la Coordinadora Estatal de Dones Advocades d’ençà de 1991. Sòcia fundadora del Lobby de Dones de Mallorca. Directora general de Responsabilitat Social Corporativa de la Conselleria de Treball i Formació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 2007 a 2010.

Dimecres, 9 de setembre

10-12 h. Conferència: «La imatge del feminisme», a càrrec d’Inés Alberdi. Fou la darrera directora executiva del Fons de les Nacions Unides per a les Dones (UNIFEM) abans de la fusió amb ONU Dones. L’any 1980 fou nomenada membre del Ministeri de Justícia per a la preparació i l’elaboració de la reforma del Codi Civil pel que fa a família i divorci. A més, gaudeix d’una àmplia experiència internacional focalitzada en els drets de les dones i en qüestions de gènere. Dins el sistema de Nacions Unides, va ser nomenada assessora sènior en qüestions de dones i desenvolupament. També fou membre del Consell de Direcció de l’Institut Internacional per a l’Avanç i la Capacitació de les Dones. Des de l’any 1999 és membre del Consell de European Studies of Population. Ha publicat nombrosos llibres relacionats amb la sociologia, les relacions de gènere i la situació de la dona. Entre els més recents destaquen Los hombres jóvenes y la paternidad (2007), Violencia: Tolerancia cero (amb la col·laboració de Luis Rojas Marcos, 2005), Las mujeres jóvenes en España (2000).

Coordinació: Esperança Bosch Fiol, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

12-14 h. Conferència «La violència de gènere en l’àmbit europeu, avanços i desafiaments» a càrrec de Zulema Altamirano. A Espanya és psicòloga del Cos Superior de Institucions Penitenciàries i ha treballat de forma extensa amb agressors de violència de gènere, i en programes de prevenció i intervenció amb dones víctimes de violència de gènere. D’ençà l’any 2013, treballa en el Institut Europeu de Igualtat de Gènere, com Experta Nacional Destacada en Violència de Gènere. Entre d’altres projectes, ha estat project manager de l’estudi “Fuentes de datos administrativos en violencia de género contra la mujer en la UE”, ha analitzat les dades de la Enquesta de Violència contra la Dona publicada per la Agència de Drets Fonamentals, i ha treballat en l’equip del INDEX per al desenvolupament de Violència contra la Dona en la UE.

Coordinació: Victòria A. Ferrer Pérez, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

14-16 h. Dinar

16-20 h.

Taller 1: «La rebotiga històrica biogràfica de les docents republicanes» 

Coordinació: Esperança Bosch Fiol, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Objectiu: es pretén donar a conèixer la participació de psicòlogues, pedagogues i mestres en l’organització i el manteniment de les colònies escolars o llars d’infants allunyades de les zones de guerra. Mitjançant fonts documentals com són els dibuixos infantils sobre la Guerra Civil, es mostraran les aportacions pioneres d’aquestes dones en l’estudi de l’impacte dels conflictes bèl·lics durant la infància, utilitzant per a aquesta ocasió dibuixos originaris de Catalunya.

Hi participaran:

Antonina Rodrigo, escriptora espanyola, ha destacat per la qualitat dels seus estudis biogràfics. De formació autodidacta, va començar la seva activitat literària col·laborant als diaris Patria i Ideal, on s’encarregava de dur a terme reportatges puntuals combinant la investigació periodística amb la històrica. Anys més tard, va començar a col·laborar amb el Diario de Granada i les revistes Triunfo, Historia y Vida, Norma, Caracol i Ínsula. L’any 1975 va rebre el Premi Internacional de Periodisme Manuel de Falla, i l’any 1981 va ser finalista del Premio Espejo de España amb la seva obra Lorca-Dalí: una amistad traicionada. També ha estat galardonada amb el Premi Internacional Académie Européene des Arts (1988) i el premi Aldaba (1989). L’any 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. L’any 2014, l’Academia de Buenas Letras de Granada la va elegir acadèmica corresponent a Barcelona, per unanimitat de tots els membres.

Carmen García Colmenares, professora titular de Psicologia Evolutiva i de l’Educació a la Universitat de Valladolid. Fou directora del projecte Teacher Education Network (1989-1991), subvencionat per la Comissió Europea i el Ministeri d’Educació i Ciència, pioner en la introducció de la pedagogia de la igualtat d’oportunitats en la formació inicial. Responsable del Seminari Universitari d’Educació no Sexista d’ençà que fou creat l’any 1992, i membre fundadora de la Càtedra d’Estudis de Gènere de la Universitat de Valladolid.

Ha estat directora del curs de postgrau d’Agents d’Igualtat i ha desenvolupat materials coeducatius amb entitats i institucions com la CEAPA, la Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres de Portugal, l’Institut Universitari de Formació del Professorat de la Universitat de Lió II. A la vegada ha impartit conferències sobre la matèria en diferents universitats i institucions europees i americanes. D’altra banda, també ha publicat articles i llibres relacionats amb la formació del professorat i la coeducació.

Taller 2: «Masculinitats, homes i igualtat»  COMPLET

Coordinació: Capilla Navarro Guzmán, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Objectiu: en aquest taller analitzarem els mecanismes de construcció i socialització de les identitats masculines, els canvis que s’han anat produint en els referents masculins actuals, així com intentarem esbrinar on es troben les resistències, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat, al canvi a favor de la igualtat entre homes i dones. 

Hi participaran:

Miquel Far, professor associat de Psicologia Social a la Universitat de les Illes Balears i psicòleg i fundador d’Eima-Psicologia, a més de col·laborar amb l’associació Conexus (Barcelona). Ha desenvolupat una gran experiència en l’àmbit de la docència com a formador, entre d’altres, ha estat formador al CEP d’Inca (2003), formador del curs «Aprenentatge d’habilitats de criança al centre de Salut Coll d’en Rabassa» (2004-2003), formador del curs d’emancipació al mòdul de relacions personals del Centre Universitari d’Alcúdia (2006). Ha participat en nombrosos cursos en matèria social, entre d’altres, d’assetjament psicològic al treball (Ajuntament de Palma) o en passades edicions de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere.

Josetxu Riviere, especialista en igualtat i masculinitats a la consultoria Aizak Masculinidades. Diplomat en Magisteri, Educació Primària, per la Universitat del País Basc (UPV-EHU). Màster en Igualtat entre Dones i Homes 2011-2012. Especialista en igualtat, gènere i masculinitats. Actualment treballa al programa Gizonduz de Emakunde a l’Institut Basc de la Dona, encaminat a promoure la conscienciació i participació dels homes en la lluita per la igualtat entre dones i homes. És integrant de la Xarxa Homes per la Igualtat. Entre els seus darrers treballs trobam diversos articles i ponències sobre els homes i la igualtat, l’amor romàntic i les relacions d’igualtat, o la prevenció de riscs laborals i les masculinitats, entre d’altres.

Dijous, 10 de setembre

10-12 h. Conferència: «Sortir del segon pla. La dona en processos de construcció de la pau», a càrrec de Mariano Aguirre. Director del Centro Noruego para la Construcción de la Paz (NOREF), Oslo. Autor, coordinador i coautor de diversos llibres sobre qüestions internacionals. Ha treballat al Centre d’Investigació per la Pau (Madrid), el Transnational Institute (Amsterdam), la Fundació Ford (Nova York) i FRIDE (Madrid). Escriu al voltant de temes internacionals en premsa espanyola i internacional. És professor en cursos de màster a les universitats de Deusto, Autònoma de Lisboa i la Fundació Ortega i Gasset / José Marañón.

Coordinació: Esperança Bosch Fiol, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

12-14 h. Conferència: «Dones alineades contra la igualtat», a càrrec de Nazanín Armanian, professora de Relacions Internacionals de la UNED, llicenciada en Ciències Polítiques i doctora en Filosofia. Realitza periòdicament cursos i conferències en diferents centres culturals, anàlisis sobre l’actualitat d’Àfrica i l’Orient Mitjà, i publicacions en diversos mitjans de comunicació. Entre els més de quinze llibres que ha publicat, destaquen títols com Mujeres sin hombres (Xalaparta, 2003).

Coordinació: Victòria A. Ferrer Pérez, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

14-16 h. Dinar.

16-20 h.

Taller 3: «Internet lliure per a ciutadanes lliures. Un nou repte a la societat de la informació».

Coordinació: Virginia Ferreiro Basurto, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Objectiu: les possibilitats d’Internet i les oportunitats de comunicació, informació i coneixement que ofereix la societat de la informació són una realitat que a voltes ens impedeix decidir sobre les nostres pròpies llibertats. Decidir com connectar-se al món i a través de quines eines fer-ho requereix un exercici de reflexió necessari per aconseguir la llibertat com a ciutadanes. El públic assistent podrà dur qualsevol tipus de dispositiu electrònic (ordinador portàtil, tauleta, etc.) per utilitzar al llarg del taller. 

Hi participarà:

Montserrat Boix, periodista, llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat de Barcelona. Investigadora, consultora i formadora en comunicació, TIC i gènere. Creadora de Mujeres en Red, una de les xarxes més importants d’intercanvi d’informació a través d’Internet sobre drets humans de les dones i apoderament. Actualment desenvolupa investigacions sobre noves tecnologies i gènere, les TIC com a eina de la societat i la seva democratització en la defensa dels drets socials. A més, col·labora en el manteniment i dinamització d’altres espais a la xarxa com Aula Intercultural i la plataforma digital Educación en Valores. De la seva llarga llista de publicacions destaquen obres com Hacktivismo Feminista (2003), El viaje de las internautas. Una perspectiva de género en las nuevas tecnologías (AMECO, 2001) o Comunicación y educación para la ciudadanía (Revista Andalucía Educativa, 2007).

Taller 4: «En el món de les veritats, ella és la víctima».

Coordinació: Enrique Urbano Ángel, graduat en Dret i col·laborador de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere. 

Objectiu: es vol plantejar una aproximació a l’obra de Chantal Maillard (1951), una de les veus més reconegudes de la poesia espanyola contemporània. Mitjançant un recorregut per alguns dels paratges del seu pensament i la seva poesia, reflexionarem i construirem ponts cap a altres escriptures. Partint de la divisa del poema com a esdeveniment, projectarem diferents lectures sobre una antologia de textos que visitarem amb la voluntat de reviure’ls.

Hi participarà:

Anna Tort Pérez, llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada amb la tesi «Hilando textos. Notas para una lectura hipertextual de la obra de Chantal Maillard», que va rebre la qualificació d’excel·lent cum laude. És membre del grup d’investigació Hermeneia (UB) i de l’ERPIL (de la Universitat de Bordeus). Ha presentat els resultat de les seves investigacions en nombrosos congressos nacionals i internacionals. Ha estat professora a la Universitat de Barcelona i al Consorci per la Normalització Lingüística. D’ençà de l’any 2013, col·labora puntualment com a editora amb la Institució de les Lletres Catalanes.  

Divendres, 11 de setembre

 

10-12 h. Conferència: «Una tasca saludable: coeducar per a la pau, la igualtat i la salut», a càrrec d’Elena Simón Rodríguez, analista de gènere, formadora i escriptora feminista. Ha redactat nombrosos materials didàctics amb perspectiva de gènere. És coautora de 17 llibres col·lectius i autora d’articles i ponències en revistes i publicacions especialitzades. És autora dels següents llibres: Democracia vital: mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía (Narcea ed. 1999), de Hijas de la Igualdad, herederas de injusticias (Narcea ed. 2008) i de La Igualdad también se aprende: Cuestión de Coeducación (Narcea ed. 2010).

Coordinació: Francesca Salvà Mut, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB.

12-12.30 h. Descans.

12.30-14.30 h. Conferència de clausura: «A quatre mans i dues intel·ligències», a càrrec de:

Amelia Valcárcel, l’any 2004 va ser nomenada consellera del Consell d’Estat i a partir de 2008 va començar a formar part de la Comissió d’Estudis d’aquest Consell. La seva vida acadèmica té dues vessants, la filosofia i el feminisme. Les seves primeres publicacions són Hegel y la Ética (1989) i Sexo y Filosofía (1991), destinades a estudiar la capacitat de la filosofia per establir els gèneres sexuals. L’any 2006 rep la Medalla de Plata d’Astúries, en reconeixement tant a la seva tasca en el pensament feminista espanyol com a la seva lluita per la igualtat. L’any 2010 rep la Medalla a la Promoció dels Valors d’Igualtat concedida pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Finalment, l’any 2015 li és concedit el doctorat honoris causa per la Universitat de Veracruz de Mèxic, en reconeixement a la seva destacada trajectòria professional i acadèmica en els àmbits de la filosofia i el feminisme.

Carme Alborch, professora de Dret Mercantil a la Facultat de Dret de la Universitat de València. Ha estat directora general de Cultura de la Generalitat Valenciana i directora de l’Institut Valencià d’Art Modern; ministra de Cultura entre 1993 i 1996; presidenta de la Comissió de Control de Televisió Espanyola en el Congrés dels Diputats; presidenta de la Comissió Mixta dels Drets de les Dones i de la Igualtat d’Oportunitats i portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de València. Actualment és senadora per València. És autora de nombrosos articles sobre cultura, política i feminisme. Ha rebut distints premis al llarg de la seva carrera com, per exemple, el Premi de Dones Progressistes, el Premio Meridiana de la Junta d’Andalusia i el Premio Rosa Manzano, entre d’altres.

Coordinació: Esperança Bosch Fiol, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

 

Barceló, Miró, Gaudí, Palma. Art contemporani a Mallorca

ANUL·LAT

Coordinació

Dra. Maria Josep Mulet, professora titular d’universitat, i Joan Carles Oliver, professor associat. Àrea d’Història de l’Art. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Professorat

Dra. Magdalena Brotons, professora titular d’escola universitària; Joan Carles Oliver, professor associat; Maria Hevia, professora associada; Magdalena Rubí i María Sebastián, becàries predoctoralsper a la formació de personal investigador (Direcció General de Recerca, Govern balear) adscrites al Departament (àrea d’Història de l’Art). Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

El curs se centrarà en tres artistes de projecció internacional: Antoni Gaudí, Joan Miró i Miquel Barceló, i en alguns projectes que han dut a terme a Mallorca. Les exposicions teòriques s’acompanyaran de tres visites guiades per conèixer directament la seva feina: catedral de Mallorca (Palma), Fundació Joan March d’Art Contemporani (Palma) i Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Palma).

Dates

Del 20 al 24 de juliol de 2015

Lloc

Sa Riera. Aula 5

Durada

10 hores

Programa

Dilluns 20 de juliol, de 16 a 18 hores

 • Antoni Gaudí i el Modernisme. Professora: Dra. Magdalena Brotons
 • Joan Miró. Professor: Joan Carles Oliver

Dimarts 21 de juliol, de 16 a 18 hores

 • Miquel Barceló. Professora: Maria Hevia.

Dimecres 22 de juliol, de 16 a 18 hores

 • Visita guiada a la catedral de Mallorca. Professores: Maria Hevia, Antònia Juan i Magdalena Cerdà.

Dijous 23 de juliol, de 16 a 18 h

 • Visita guiada a la Fundació Joan March d’Art Contemporani. Professores: Magdalena Rubí i María Sebastián.

Divendres 24 de juliol, de 17 a 19 h

 • Visita guiada a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Professores: Magdalena Rubí i María Sebastián.

Preu de matrícula

 • per als estudiants:30 euros
 • Altres: 50 euros

Matrícula

Formalitza la inscripció.

Cuina mediterrània

 Anul·lat

Llengua vehicular

Castellà

Dates

Del 6 al 9 de juliol de 2015, de 18.30 a 21 hores

Lloc

Edifici Arxiduc Lluís Salvador. Campus universitari

Durada

12 hores

Nombre de places

20

Formació permanent del professorat: Pendent

Crèdits de lliure configuració: Pendent

Programa

La cuina mediterrània, una de les més saludables i variades de tot el món, es caracteritza per la utilització dels productes propis del lloc i de temporada. S'oferirà una introducció a les receptes i els ingredients més característics de la cuina mediterrània i s'elaboraran i degustaran alguns dels plats més singulars de les illes Balears i s'indicarà el seu valor cultural i dietètic.

Introducció a la dieta mediterrània i elaboració de receptes.

Què és la dieta mediterrània

— Recomanacions bàsiques

Piràmide de la dieta mediterrània

El Mediterrani, qualque cosa més que un mar

Receptes

- Crema de cigrons amb sèsam

- Sardines marinades amb albergínies i iogurt

- Orada a la sal

- Tiramisú

 

Elaboració de receptes

- Coca de verdures

- Arròs amb escamarlans

- Samfaina amb ous

- Gallina en pepitòria

- Crema catalana

 

Elaboració de receptes

- Pasta fresca amb tomàquet i pesto

- Albergínies amb parmesà

- Peix espasa amb ametlles

- Costelles de xai a la provençal

- Arròs amb llet

 

Elaboració de receptes

- Amanida de ruca amb formatge de cabra

- Sopa de peix

- Rossejat de fideus

- Calamars farcits

- Compota de poma i orellanes

Preu de matrícula

100 euros

Matrícula

Formalitza la inscripció.

Cultura espanyola contemporània: creació i pervivència del mite

 

Llengua vehicular

Castellà

Professora

M. Magdalena Brotons, professora titular d’escola universitària. Àrea d’Història de l’Art. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Dates

Del 6 al 10 de juliol de 2015, de 16 a 18 hores

10 hores

Lloc

Aula 5. Edifici Sa Riera. C/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Programa

S’analitzaran els orígens del mite d’Espanya, per incidir especialment en la desconstrucció dels tòpics que circulen sobre «ser espanyol», a partir d'exemples agafats de les arts plàstiques i el cinema. Es farà referència a fets artístics i històrics que han estat determinants per a la cultura i que han estat influents en períodes posteriors.

1. La creació del mite d'Espanya al segle XIX - inicis del segle XX

1.1. A través de la pintura (1 h)
1.2. A través del cinema (3 h)

2. La pervivència del mite de l'espanyolitat al segle XX

2.1. La publicitat i el turisme (1 h)
2.2. El cinema. La saga Torrente com a pervivència de l’estereotip al segle XXI (1 h)

3. Eivissa i Formentera com a epicentre de la cultura hippy. Música, pintura i cinema (2 h)

4. La imatge de Mallorca a través dels pintors estrangers

4.1. Sessió teòrica a l’aula (1 h)
4.2. Visita a la col·lecció de pintura Anglada Camarasa a CaixaFòrum (1 h)

Preu

 • per als estudiants:30 euros
 • Altres: 50 euros

Matrícula

Formalitza la inscripció.

Descobrir la Mallorca arqueològica

 Complet

Llengua vehicular

Castellà

Professors

David Javaloyas i Daniel Albero, professors ajudants. Àrea de Prehistòria i Arqueologia. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. ArqueoUIB, grup de recerca en Cultura Material i Patrimoni Arqueològic.

Dates

Els dies 27 i 28 de juliol de 2015 de 16 a 21 hores

Lloc de trobada

Edifici Sa Riera. C/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Durada

10 hores

Nombre de places

14

 

Formació permanent del professorat: en tràmit

Crèdits de lliure configuració: en tràmit

Introducció

Mallorca ha estat un punt de trobada de diverses cultures a la Mediterrània occidental i això ha quedat imprès en el seu paisatge i les seves restes arqueològiques. En les visites de camp que es duran a terme es podran conèixer alguns dels recintes arqueològics més interessants de l’illa.

En aquest curs, es farà un recorregut complet que abasta diversos períodes històrics i cultures, prehistòria, època romana, edat mitjana, etc. A més, s’explorarà una àmplia varietat de recintes arqueològics com ara jaciments d’hàbitat (per exemple, navetiformes, poblats talaiòtics, ciutats romanes i vil·les) i funeraris (com ara dòlmens, tombes, hipogeus, necròpolis a l’aire lliure) que són característics de les illes Balears.

Programa

 • Dilluns 27 de juliol: arqueologia al sud-oest de Mallorca (visita a la naveta Alemany, el túmul de Son Ferrer, el puig de sa Morisca i la vil·la romana de sa Mesquida).
 • Dimarts 28 de juliol: arqueologia al nord-est de Mallorca (visita a la ciutat romana de Pollentia i a Son Real, amb el naviforme des Figueral, la necròpolis de Son Real i la resta de jaciments de la finca).

Informació addicional

Les rutes es fan en microbús, però s’han de caminar uns 30-45 minuts en cada sessió. Es recomana vestir roba còmoda i fresca i dur sabates còmodes per caminar. També és important dur aigua (1,5 litres per persona), protecció solar (crema i capell), banyador i tovallola.

Preu

 • Estudiants: 30 euros
 • Altres: 50 euros

Matrícula

Formalitza la inscripció.

 

El patrimoni gòtic, «ciutat de Mallorques»

 Noves dates: 14, 15 i 16 de juliol

Llengua vehicular

Castellà

Professores

Magdalena Cerdà i Antònia Juan, professores ajudants. Àrea d’Història de l’Art. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Dates

14, 15 i 16 de juliol de 2015

Lloc de trobada

Edifici Sa Riera

Durada

10 hores (8 hores presencials i 2 hores de treball autònom)

Nombre de places

15

Formació permanent del professorat: pendent

Crèdits de lliure configuració: pendent

Objectiu

L’objectiu del curs és difondre de manera divulgativa el patrimoni cultural gòtic mallorquí a través d’una exposició teòrica en què s'explicarà l'entorn històric i artístic on sorgiren les principals obres gòtiques, i tres visites guiades pel nucli antic de Palma. Les visites (castell de Bellver, catedral, etc.) permetran observar els trets de l'arquitectura, l'escultura i la pintura mallorquines. Cada estudiant lliurarà un resum de les visites guiades.

Programa

 • Dimarts 14 de juliol, 16-19 h (3 h). Breu xerrada sobre el patrimoni cultural de Mallorca de 1229 a 1500 i visita guiada a la Llotja i a les parròquies gòtiques de Palma.
 • Dimecres 15 de juliol, 16-19 h (3 h). Xerrada introductòria sobre l’arquitectura gòtica i les arts visuals a Mallorca i visita guiada al castell de Bellver.
 • Dijous 16 de juliol, 16-18 h (2 h). Visita guiada a la catedral de Mallorca.

Preu

 • per als estudiants:30 euros
 • Altres: 50 euros

Matrícula

Formalitza la inscripció.

 

Relat en Anglès. Creative Writing Workshop

 

Llengua vehicular

Anglès

Professorat

Eva M. Pérez i Paloma Fresno, professores titulars d’universitat. Àrea de Filologia Anglesa. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Requisit

coneixements d'anglès de nivell B1

Dates

Del 20 al 23 de juliol de 2015, de 18 a 20.30 hores

Lloc

Edifici Sa Riera

Durada

10 hores

Nombre de places

15

Formació permanent del professorat: pendent

Crèdits de lliure configuració: pendent

Introducció i objectius

El curs permetrà als alumnes adquirir coneixements sobre les característiques bàsiques d’aquest tipus de narrativa: semblances i diferències amb altres textos narratius (la novel·la en particular), els tipus de contes (en termes d’extensió, temes, etc.), i els seus components narratius essencials, com ara la trama, l’estructura, la caracterització, l’ús del temps i el lloc, i una varietat de tècniques narratives (fluir de la consciència, l’analepsi o flashback i la prolepsi, diàleg versus estil indirecte lliure, i veu narrativa, entre d’altres.

S’estructura en quatre sessions. Cada una se centrarà en l’estudi de diverses de les característiques esmentades, a partir de lectures teòriques, pràctiques o il·lustratives. Els participants hauran de posar en pràctica per escrit el que hagin après en la teoria i, al final del curs, hauran d’escriure una narració d’unes 1.500 paraules que serà objecte de discussió a classe. Això servirà també com a projecte de fi de curs i, si cal, per a l’avaluació de l’alumne.

 

The course “Writing a Short Story” will allow students to acquire knowledge on the basic features of this type of narrative and its essential narrative components, such as plot, structure, characterisation, time and place setting, and a variety of narrative techniques (stream of consciousness, use of flashback and prolepsis, dialogue vs indirect and free indirect speech, and narrative voice, among others).

The course will be structured in four sessions. Each will be devoted to the study of several of the above-mentioned features, starting with theoretical and practical or illustrative readings. The participants will then put these concepts in practice by writing their own short pieces. At the end of the course, the participants will be required to produce a longer piece, of 1000 to 1500 words, which will be circulated or read aloud, and then discussed, by the rest of the group. This will serve also as an end-of-course project, and if necessary, for the teachers’ assessment of the students. 

Programa

Dilluns 20 de juliol

- Discussió dels principals elements en la ficció: tema, personatge, trama, escenari, estil

- Què cal fer i què cal no fer en l'escriptura creativa

- Pensau en la vostra pròpia història: frases d'obertura i idea principal

Dimarts 21 de juliol

- Anàlisi d'un conte publicat

- Discussió de l'estructura i la trama de les històries dels estudiants

Dimecres 22 de juliol

- Anàlisi de la configuració i el personatge

- Discussió d'ambients i de personatges dels estudiants

Dijous 23 de juliol

- Lectura i discussió dels contes dels estudiants

Programme

Monday 20 july

- Discussion of the main elements in fiction: theme, character, plot, setting, style

- Do’s and Don’ts of Creative Writing

- Think of your own story: opening sentences and main idea

Tuesday 21 july

- Analysis of a published short story

- Discussion of structure and plot of students’ stories

Wednesday 22 july

- Analysis of setting and character

- Discussion of students’ settings and characters

Thursday 23 july

- Reading and discussion of students’ stories

 Preu de matrícula

 • Estudiants: 30 euros
 • Altres: 50 euros

Matrícula

Formalitza la inscripció.

 

Literatura espanyola i cultura contemporània

Anul·lat

Llengua vehicular

Castellà

Professor

Josep Servera Baño, catedràtic de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Dates

Del 13 al 16 de juliol de 2015, de 16 a 18.30 hores

Lloc

Edifici Guillem Cifre de Colonya. Aula C3

Durada

10 hores

Programa

Es presentarà una panoràmica general dels escriptors espanyols que han influït més en la cultura contemporània i es farà una menció especial a esdeveniments literaris i històrics que han influït en la cultura espanyola (textos de Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Leopoldo Alas, Clarín, Ramón del Valle-Inclán, Antonio Machado, Federico García Lorca i Gonzalo Torrente Ballester).

1. El Romanticisme espanyol

La poesia romàntica de Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas.
La irrupció de les poetesses: Rosalía de Castro. En las orillas del Sar.

2. El realisme i les tècniques narratives

Leopoldo Alas, Clarín. Cuentos.

3. Del Modernisme a l'esperpent (expressionisme)

Ramón del Valle-Inclán. Luces de bohemia.

4. Del simbolisme poètic a la prosa «compromesa»

Antonio Machado. Antología.

5. La Generació del 27: poesia pura, avantguarda i poesia compromesa

Federico García Lorca. Poeta en Nueva York.

6. L'evolució de la novel·la espanyola des de 1939. Diverses tendències

Gonzalo Torrente Ballester. Don Juan.

Preu

 • per als estudiants:30 euros
 • Altres: 50 euros

Matrícula

Formalitza la inscripció.

 

Activitats culturals i d'oci

L'art de l'Art de Ramon Llull

Amb motiu dels 700 anys de Ramon Llull

 Qualsevol motiu és bo per promocionar i donar a conèixer l'art i, sobretot, la figura de Ramon Llull. Aquest projecte és una mostra de deu creadors de les Illes Baleares nascuts a partir de 1978, any de creació de la Universitat de les Illes Balears, que han tingut algun tipus de relació formativa amb la UIB.

Són onze artistes, vuit de Mallorca, dos de les Pitiüses i un de Menorca. No es tracta d'artistes consagrats, però tampoc no són desconeguts. Molts d'ells han fet exposicions individuals, han guanyat premis...; poden tenir molt de futur.

La primera exposició la va inaugurar el Rector el divendres 17 de juliol a les 20 hores a l’edifici Sa Riera.

Dates i recorregut de l'exposició

 • Del 28 de març a l'1 de juny de 2017. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Espai 36.

Artistes participants

Itineràncies realitzades
 • Del 17 de juliol al 17 de setembre de 2015, edifici Sa Riera.
 • Del 21 de setembre al 9 d'octubre de 2015, edifici Ramon Llull.
 • Del 14 d'octubre al 19 de novembre de 2015, edifici Guillem Cifre de Colonya.
 • Del 23 de novembre al 16 de desembre de 2015, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.
 • Del 28 de gener al 22 de febrer de 2016 al Centre Artesà Tradicionàrius (C.A.T.). Travessera Sant Antoni, 6-8 Barcelona.
 • Del 3 de març al 4 d’abril de 2016, Seu universitària d’Eivissa i Formentera. El dijous 3 de març inauguració de l'exposició després de la conferència Ramon Llull o la fascinació del poder de la paraula, a càrrec de Maribel Ripoll.
 • Del 15 d’abril al 27 de maig de 2016. Seu Universitària de Menorca. Inauguració de l'exposició el divendres 15 d'abril de 2016 a les 19 hores A les 18 hores, abans de la inauguració, el doctor Llorenç Valverde impartirà la conferència Ramon Llull: més enllà del misticisme. Invitació.
 • Del 10 al 19 de juny de 2016. Ajuntament d'Algaida. Sala d'exposicions Casal Pere Capellà. C/ dels Cavallers, 22. Algaida. Inauguració: divendres 10 de juny a les 20.30 hores a càrrec del comissari de l'exposició, Antoni Torres Martorell. Horari de visites: del dissabte 11 al diumenge 19 de juny, de les 18 a les 20 hores. Els matins es reservarà per a les visites dels alumnes del CEIP d'Algaida.
 • Del 29 al 30 de setembre de 2016. Estudi General Lul·lià. C/ de Sant Roc, 4. Palma. Exposició en el marc del Simposi internacional El llegat de Ramon Llull, coorganitzat per la Universitat de les Illes Balears, l'Estudi General Lul·lià, el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca i la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports.
 • Del 28 d'octubre al 18 de novembre de 2016. Octubre Centre de Cultura Contemporània. C/ de Sant Ferran, 2. València. Invitació.

Save

Espectacles

Ramon Llull, avui

Conferència i concert
 El dimecres 29 de juny de 2016 a les 20.30 hores.

Pati de l'edifici Sa Riera.

Gabiel Ensenyat Pujol, professor d’Història de la Cultura Catalana i de Literatura Catalana
Medieval de la Universitat de les Illes Balears.

Maria Lluïsa Gaspar, col·laboradora en totes les produccions discogràfiques i actuacions de Joan Manel.

Joan Manel Escobedo, autor i productor musical.

És una activitat gratuïta.

 

Activitats Realitzades

Cos a Cos: El Llibre d’Amic i Amat de Llull, les Perles de Verdaguer i el Llibre d’amic de Vinyoli

Pepa López & Biel Mesquida

L’actriu Pepa López i l’escriptor Biel Mesquida han llegit fins al plaer total, fins a l’extenuació màxima i fins a l’ofec agònic el Llibre d’Amic i Amat del mestre Ramon Llull. I l’han entrunyellat amb l’orfebreria musical de les Perles del Llibre d’Amic i Amat de Jacint Verdaguer en una mescla euforitzant i volcànica. També han cercat la complicitat fonda i esperitada del Joan Vinyoli del Llibre d’amic. Tot puntejat per cançons tradicionals i anònimes amb l’amor al centre. I combinadors com són han inventat diccions musiqueres que fan sentiguera, que fan mengera, que fan somniera. Un fester de les aventures quotidianes de l’amor més clàssic i més ver! Aquests dos amics i apassionats de la poesia oferiran un recital enlluernador i vital, curull de viaranys plaents per la poesia.

El dimarts 21 de juliol a les 20.30 hores al pati de Sa Riera. C/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Galeria fotogràfica

Save

Avenc de Son Pou

 ANUL·LAT

Data

Divendres 17 de juliol de 2015, hora de sortida: 16.30 hores

Durada

4 hores

Places

30

Preu

 • Estudiants: 15 euros
 • Altres: 20 euros

L'avenc de Son Pou és una cavitat natural situada a la possessió de Son Pou, al camí vell entre Santa Maria del Camí i Orient. S’accedeix a l'avenc després d'un recorregut a peu per la vall de Coanegra, de gran interès geomorfològic, en el qual es troben bones mostres d'arquitectura i enginyeria rural. Fins a final del segle XIX només era accessible pel forat de la part central, a 45 metres d'altura. El túnel d'accés, de més de 50 metres, no va ser construït fins el 1894. Va ser projectat per l'escriptor, pintor, arquitecte i enginyer Pere d'Alcàntara Penya. La catedral de pedra ha estat coneguda com l'avenc d'en Botó (propietari de la possessió al segle XIII) i l'avenc dels Coloms (hi niaven a centenars sense perill de ser molestats). El 18 de setembre de 1856 s’organitza la primera expedició que explora aquest immens «coval», de la qual deixa constància una placa a l'entrada de l'avenc.

Matrícula

Formalitza la inscripció.

 

Palma. Ruta modernista

Data

Dissabte 18 de juliol de 2015, hora de sortida: 9 hores

Lloc de trobada

Plaça de Cort a les 8.50 hores

Durada

3,5 hores

Preu

5 €

Professores

María Sebastián i Magdalena Rubí. Àrea d’Història de l’Art. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

El Modernisme a Mallorca s’emmarca entre 1901, any en què s’inicia la construcció del Grand Hôtel, i 1914, data en què l’arquitecte català Antoni Gaudí abandona les obres de la catedral. Es caracteritza per la realització d’edificis innovadors i habitatges i comerços burgesos. A l’illa conviuen projectes executats per arquitectes catalans com Gaudí i Lluís Domènech i Montaner —que aporten el Modernisme català de tendència propera a l’Art Nouveau— amb els d’arquitectes locals com ara Gaspar Bennàzar, Jaume Alenyar, Josep Alomar, Francesc Roca i Guillem Reynés.

 

Matrícula

Formalitza la inscripció.

Ruta de pedra sec

Anul·lat

Durada

Dissabte 11 de juliol de 2015, hora de sortida: 9 hores

Durada

5 hores (excursió de 3 hores, temps lliure de 2 hores)

Preu

 • Estudiants: 15 euros
 • Altres: 20 euros

Itinerari

L'itinerari, en part urbà, proposa la descoberta de l'arquitectura popular de la Serra. Cases vilatanes, molins, safareigs, marjades i camins es disposen de forma escalonada fins a arribar a la cala de Deià, que, adornada amb les antigues casetes i els varadors de pescadors, ens ofereix un bany reparador a l'estiu o un paisatge digne de ser gaudit amb calma i deteniment durant la resta de l'any.

 

Ruta pel sud de Mallorca

Anul·lat

Data

Dissabte 4 de juliol de 2015, hora de sortida: 17 hores

Durada

4 hores

Places

50

Preu

 • Estudiants: 15 euros
 • Altres: 20 euros

La ruta pel sud de Mallorca comença amb vistes als grans penya-segats que podem trobar a la part més meridional de l'illa, alhora que podem observar tota la badia de Palma. Així mateix, podem visitar antics nuclis de pescadors en què trobarem una gran varietat gastronòmica: sa Ràpita, s'Estanyol i sa Colònia de Sant Jordi, que actualment actuen com a nuclis turístics familiars. En aquesta ruta també trobarem les millors platges de l'illa, com són la de ses Covetes, s'Estanyol, el cap de ses Salines o des Carbó, platges que no tenen res a envejar a les del Carib, ja que hi podrem trobar sorra blanca i aigües cristal·lines.

Matrícula

Formalitza la inscripció.

Sa Dragonera

 ANUL·LAT

Llengua vehicular

Castellà

Data

Dissabte 25 de juliol de 2015, hora de sortida: 8 hores

Durada

9 hores

Places

30

Preu

 • Estudiants: 30 euros
 • Altres: 40 euros

L'illa de sa Dragonera, situada a uns centenars de metres de la costa mallorquina, és el símbol de la lluita ecologista a les Balears. Hi accedim amb barca des de Sant Elm. La mobilització popular va aconseguir salvar-la el 1982 de la construcció d'un port esportiu i d'un complex turístic de 2.000 places. Més tard, va ser adquirida pel Consell Insular i declarada parc natural el 1995. Com tot parc natural, sa Dragonera està regulada per una normativa de visites. Des de fa anys un gran nombre de persones ha lluitat i treballa per sa Dragonera, per fer que sigui possible la seva conservació, que pugui romandre en la memòria de tots nosaltres i de tots aquells que, en un futur, podran gaudir d'aquesta illa. L’hem de respectar, ja que és el refugi de centenars d'animals i el jardí de milers de plantes, és una herència per a tots els mallorquins i les mallorquines i una carta de presentació per a tots els nostres visitants.

 

Matrícula

Formalitza la inscripció.

 

Visita al celler Can Majoral

Anul·lat

Data

Dimecres 29 de juliol, hora de sortida: 17 hores

Sortida

Edifici Sa Riera. C. Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma a les 16.30 h

Durada

3,5 hores

 

A Mallorca hi havia una llarga tradició vinícola que es va interrompre a començament del segle XX. Actualment, molts dels cellers tradicionals i altres de nova creació han revifat el conreu de la vinya i la creació de nous vins de qualitat, en molts casos ecològics, tot respectant escrupolosament el medi ambient. Can Majoral és un petit celler familiar dedicat al cultiu ecològic i interessat en l’experimentació amb varietats autòctones i en l’adaptació de les foranes.

Preu

12 €

 

Matrícula

Formalitza la inscripció.