Treball en equip: tècniques participatives a l'aula

 II UE

Lloc
Anul·lat
Places
25 alumnes
Dies
del 12 al 14 de juliol de 2021
Horari
de 9 a 12.30 hores. El 14, de 9 a 12 hores
Durada
10 hores
Destinataris
professors universitaris i no universitaris que vulguin millorar la manera de treballar en equip, amb els companys i amb els alumnes.
Preu
Professorat UIB: gratuït. Altres membres de la comunitat universitària, estudiants, desocupats i jubilats: 28 euros. Altres col·lectius: 45 euros.

 Matrícula

 

ANUL·LAT                                                                Programa per descarregar

Professor

Ramon Barrera Morales. Llicenciat en Dret, expert en assessorament, especialista universitari en Màrqueting, postgrau en Disseny i Direcció de Projectes. Àmplia formació metodològica i experiència com a docent vinculada a competències com ara comunicació, formació docent, creativitat, lideratge, gestió del canvi, treball en equip, motivació i productivitat personal.

Introducció

Avui en dia, una de les competències clau és, sens dubte, el treball en equip i és una eina essencial per fer tasques de cada vegada més complexes en un món en canvi continu.

Aquesta competència, el professorat l’ha de treballar en diversos nivells, com a membres actius de la seva institució educativa, a través del diàleg amb altres companys, entès com un procés essencial en la millora de la pràctica docent, compartint experiències, perspectives, problemes, propostes o metodologies docents. I, per descomptat, en la nostra relació amb l'alumnat, ensenyar a treballar en equip, integrar aquesta competència en la nostra metodologia docent i avaluar-ne l'acompliment per part de l'alumnat.

Objectius

General:

Valorar la importància d'implementar, a les classes, el treball en equip, transmetre’l i desenvolupar aquesta competència entre l'alumnat.

Específics:

  • Reflexionar sobre les característiques que defineixen un autèntic treball en equip.
  • Estimular la formació d'equips que fomentin la millora i la innovació en la pràctica docent.
  • Conèixer tècniques i eines que generin un ambient que afavoreixi el treball en equip dels alumnes.
  • Diferenciar entre l'avaluació de la competència del treball en equip i l'avaluació del producte que l'equip ha elaborat.

Programa

  1. L'equip docent: una oportunitat per aprendre, per innovar
  2. Extel·ligència, empatia i escolta: tres claus del treball en equip
  3. Metodologies d'aprenentatge participatives
  4. Dinàmiques i tècniques de treball en equip
  5. Avaluació del treball en equip

Metodologia

L'acció formativa presentada es basa en un procés d'aprenentatge experiencial, dinàmic, participatiu i motivador, en què els assistents podran compartir experiències, opinions, idees i propostes.
En el desenvolupament del curs, s'aplicaran recursos pedagògics varis: presentacions, activitats, casos i exemples de bones pràctiques, i es facilitarà material complementari als participants relacionat amb els continguts tractats en el curs.

Llengua vehicular

Castellà

Matrícula