Gestió del canvi en el procés d'ensenyament i aprenentatge

 II UE

Lloc
Anul·lat
Places
15 alumnes
Dies
del 5 al 8 de juliol de 2021
Horari
de 9 a 11.30 hores
Durada
10 hores
Destinataris
Professorat universitari i no universitari que vulgui millorar la manera com imparteixen classe a l’alumnat.
Preu
Professorat UIB: gratuït. Altres membres de la comunitat universitària, estudiants, desocupats i jubilats: 28 euros. Altres col·lectius: 45 euros.

 

 

ANUL·LAT                                                           Programa per descarregar

Professor

Ramon Barrera Morales. Llicenciat en Dret, expert en assessorament, especialista universitari en Màrqueting, postgrau en Disseny i Direcció de Projectes. Àmplia formació metodològica i experiència com a docent vinculada a competències com ara comunicació, formació docent, creativitat, lideratge, gestió del canvi, treball en equip, motivació i productivitat personal.

Introducció

Vivim una època de canvis: les noves tecnologies, les xarxes socials i la seva influència en la comunicació, professions noves i un mercat laboral canviant... També l'educació està en un procés de canvi, transformació, que requereix donar resposta a un nou sentit del coneixement.
I el professorat, com encaixa aquests canvis en la seva tasca docent? Es demanen noves respostes que ens obliguen a replantejar-nos i millorar la manera d'ensenyar. Perquè no hi ha aprenentatge sense canvi de comportament, hem de ser agents del canvi, convertir-lo en una oportunitat de creixement i aprenentatge.

Objectius

General:

Oferir als participants un enfocament estratègic del canvi perquè puguin incorporar i potenciar els conceptes, les habilitats i les actituds necessàries per emprendre un procés de canvi organitzacional i/o personal.

Específics:

  1. Promoure la reflexió sobre la pròpia pràctica docent davant els canvis que responguin a les demandes de la societat actual.
  2. Potenciar a l'aula un entorn d'interacció, facilitador de diàlegs, d'espais d'experimentació, més espontanis, dinàmics i en els quals aconsegueixin captar l'atenció, despertin l'interès i la implicació de l'alumnat.
  3. Conèixer noves metodologies per aplicar-les a l’ensenyament.

Programa

  • El canvi com a constant vital i clau per al futur.
  • El paper del docent com a agent del canvi, dinamitzador i acompanyant en el procés d'aprenentatge.
  • Competències i habilitats del docent del segle XXI.
  • Noves tendències i metodologies en la tasca docent.
  • Motivació: del pensament al moviment.

Metodologia

L'acció formativa presentada es basa en un procés d'aprenentatge experiencial, dinàmic, participatiu i motivador, en què els assistents podran compartir experiències, opinions, idees i propostes.
En el desenvolupament del curs, s'aplicaran recursos pedagògics varis: presentacions, activitats, casos i exemples de bones pràctiques, i es facilitarà material complementari als participants relacionat amb els continguts tractats en el curs.

Llengua vehicular

Castellà