Escoltar

I Universitat d'Estiu de Docència en Línia

 L’objectiu de la I Universitat d’Estiu de Docència en Línia, en col·laboració amb el Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, és facilitar als docents universitaris, i per extensió als de primària, secundària i batxillerat, continguts que els permetin millorar les classes en línia, semipresencials i presencials (quan hi empren eines digitals com a suport).

La I Universitat d'Estiu de Docència en Línia ofereix un total de setze cursos, emmarcats en quatre temàtiques, són els següents:

Comunicació i docència

 1. Cómo atrapar la atención de tu estudiante desde un vídeo que puedas grabarte o autograbarte. Videonarrativa
 2. Cómo lograr la participación de los alumnos en las clases online
 3. Cómo preparar podcasts educativos. Taller práctico
 4. Cómo realizar una infografía para llegar mejor a mi estudiante

Eines

 1. Despierta el interés de tus alumnos con PowerPoint: del puff al wow
 2. Elaboració de videoblogs amb finalitat educativa
 3. Eleva tus apuntes al siguiente nivel: del puff al wow
 4. Millora la participació dels alumnes amb recursos interactius en línia

Metodologies i estratègies docents

 1. Aprenentatge amb dispositius mòbils: recomanacions bàsiques i guies generals
 2. Introducció a les xarxes socials: aplicacions pràctiques per a docents i investigadors
 3. La evaluación continua en entornos semipresenciales o en línea

Ús d’Aula digital (exclusivament per a professorat de la UIB)

 1. Coavaluació entre alumnes a Aula digital
 2. Estratègies per a la docència amb BB Collaborate
 3. Iniciació a Aula digital
 4. Lliurament i avaluació de treballs a Aula digital. Tasques
 5. Ús de qüestionaris a Aula digital