Escoltar

Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera

Lliçó Inaugural

 

El dilluns 7 de setembre de 2015 a les 20 hores a la Seu d'Eivissa i Formentera de la UIB

No tot són nombres en la ciència

 

Jordi Pereyra, eivissenc nascut el 1990, és graduat en Enginyeria Mecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya. A 12 anys va començar a escriure una història de ciència-ficció ambientada en una dimensió paral·lela i desconeguda on no manca l'amor, la venjança i la gelosia: El proyecto Wormhole (que en català significa forat de cuc), que es va materialitzar en la publicació del llibre nou anys després, el 2011.

El 2013 va començar a escriure el blog Ciencia de Sofá, amb la intenció de despertar l'interès per la ciència entre el públic que hi està menys familiaritzat, usant l'humor i un llenguatge proper, una fórmula que l'ha col·locat entre els blogs de ciència en castellà més populars.

El blog té al voltant de 300.000 visites mensuals i 185.000 seguidors a Facebook. I té els apartats següents: astronomia, biologia, física, geologia, matemàtiques, química, i un darrer que és essencial: el que ell anomena patrañas. Com a darreres entrades al blog es plantegen preguntes com ara: «¿Podemos replicar en la Tierra la fusión nuclear, la fuente de energía de las estrellas?, ¿Por qué los gatos siempre caen de pie y cómo lo hacen sin violar las leyes de la física?, ¿Cómo se las apaña internet para atravesar los océanos y a qué peligros está expuesto?»

Arran de Ciencia de Sofá (amb més de 100.000 fans a Facebook!), El Confidencial li va proposar fer una secció de ciència al diari digital. A més, l'editorial Paidós (Grup Planeta) li ha proposat d'escriure un llibre d'astronomia: El universo en una taza de café, que sortirà el 15 de setembre de 2015.

Música electrònica. Cor Elèctric Balear (BEC)

Anul·lat

Coordinació

Pilar Riera Marí, llicenciada en Filologia Hispànica i Grau Professional de Música en les especialitats de Piano i Cant. Curs de postgrau en Rehabilitació i Perfeccionament de la Veu per la Universitat d’Alcalá de Henares.

Dates

del 9 al 12 de setembre de 2015

Lloc

Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. Eivissa (del dimecres 9 al divendres 11 de setembre). El dia 12 les activitats es faran a l’auditori on es durà a terme el concert.

Durada

Hores presencials: 25 hores

Hores de treball individual per a la preparació del repertori: 5 hores

Crèdits de lliure configuració: 2,5

Crèdits ECTS: 1

Formació permanent del professorat: pendent

Avaluació

1. Valoració inicial: per assistir a aquest curs és un requisit la preparació individual de l’alumne de les partitures del curs que estaran disponibles a la pàgina web del BEC.

2. Assistència, com a mínim, a un 80 per cent del total d’hores de les sessions presencials i mostrar una actitud activa i concentrada durant els assaigs.

3. Es valorarà la preparació de les parts de solista així com les iniciatives en el muntatge de les coreografies dels temes que ho requereixen.

4. Assistència obligatòria al concert final.

Destinataris

alumnes d’ESO, batxillerat, formació professional i alumnes de la UIB. Cantaires de cors joves.

INTRODUCCIÓ

El Cor Elèctric Balear (BEC. Balear Electric Choir), és un projecte creat per un col·lectiu de professors de música de diferents àmbits (IES, escoles de música, acadèmies de música moderna…) per dur endavant un espectacle musical de Pep Núñez, basat en música new age en el qual es fusionen tres camps: la música electrònica, un espectacle audiovisual basat en obres d’art de pintors de les Illes Balears i la dansa.

Aquest projecte es va estrenar el passat 19 d’abril a l’auditori del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, amb la participació de 125 alumnes de cinc instituts de Mallorca: IES Joan M. Thomàs, IES Son Pacs, IES Josep M. Llompart, IES Madina Mayurqa i IES Josep Font i Tries, amb l’auditori ple de gom a gom i amb un important ressò mediàtic i de crítica.

Per participar en aquest curs, als inscrits els lliuraran una clau d’accés al repertori que trobaran a la pàgina <becmusic.org>. Allà es podran descarregar les partitures i preparar el repertori amb el mp3 que també hi ha disponible.

Durant el curs es realitzaran audicions als alumnes per determinar quins faran els solos que formen part dels temes. Alhora s’oferirà la possibilitat de crear coreografies per tal de donar l’oportunitat als alumnes d’incorporar dansa a l’espectacle.

Durant el concert es projectaran vídeos dels artistes plàstics següents: Maria Carbonero, Joan Costa, Luis Maraver i Júlia Ribas.

PROGRAMA

1. La música new age: origen i actualitat

Dates: els dies 9, 10 i 11 de setembre, de les 10 a les 11.30 hores

Professor: Pep Núñez, mestre en l'especialitat d'Educació Musical. Grau Elemental de Piano al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. Tècnic auxiliar de so. Com a compositor està especialitzat en new age i en bandes sonores. Entre d'altres destacam: Creació de diverses capçaleres publicitàries per al Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears; sonorització musical per a un documental d'AENA; sonorització i composició de la banda sonora del curtmetratge Socorrista de Biel Fornés, que obtingué el segon Premi Art Jove 2004.

Actualment és mestre al CC Sant Felip Neri i imparteix classes de piano i producció musical a l'Acadèmia de Música Moderna (ADEMM).

2. Educació de la veu: formació vocal i auditiva

Dates: els dies 9, 10 i 11 de setembre, de les 12 a les 14 hores.

Professora: Pilar Riera Marí, llicenciada en Filologia Hispànica i Grau Professional de Música en les especialitats de Piano i Cant. Curs de postgrau en Rehabilitació i Perfeccionament de la Veu per la Universitat d’Alcalá de Henares.

Durant deu anys ha exercit com a professora d’educació de la veu i de formació vocal i auditiva al Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG). Ha format part de l’equip de directors de les Corals Infantils de la Universitat de les Illes Balears durant més de quinze anys. Actualment és directora del Cor de Mestres Cantaires de la UIB, i membre, solista i professora de tècnica vocal de la Coral UIB. És professora de música de l'IES Madina Mayurqa (Palma) i directora del seu Cor Jove.

3. BEC: assaigs del programa del concert

Dates: els dies 9, 10 i 11 de setembre, de les 17 a les 20 hores, i el dissabte 12, de les 11 a les 14 hores i de les 19 a les 21.30 hores.

Es convocarà els alumnes una hora abans del concert per fer l’escalfament vocal.

Direcció: Pilar Riera

Teclats: Pep Núñez

Concert: el dissabte 12 de setembre a les 20.30 hores.

Músics: Laura Baró, M. Antònia Gomis i Pep Núñez, teclats. Petra Maria Català, baix elèctric. Joan Colom, guitarra elèctrica. Julián D. Vich, bateria.

Preu

Si es fa abans del 22 de juny de 2015 s'hi aplicarà un 25% de descompte.

 • UIB: 45 euros  (33 euros fins al 22 de juny)
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Alumni UIB
 • Estudiants: 45 euros (33 euros fins al 22 de juny)
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari 
 • Desocupats: 45 euros (33 euros fins al 22 de juny)
  • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
 • Altres: 65 euros (49 euros fins al 22 de juny)

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs

Termini d'inscripció

Del 28 de maig a l'1 de setembre

Matrícula

Formalitza la inscripció

Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats (segons la normativa interna del Servei d'Activitats Culturals).

No tot és festa: conèixer «l'altra» Eivissa

Professor

Josep Antoni Prats Serra, professor associat del Departament de Ciències de la Terra, UIB.

Dates

del dimarts 8 al divendres 11 de setembre de 2015, de 16.30 a 21.30 hores.

Hores

25 hores (20 hores presencials i 5 de treball de l'alumne, per obtenir un crèdit ECTS).

Crèdits ECTS: 1

Crèdits de lliure configuració: 2,5

Hores de formació permanent: 10

 

Avaluació per als crèdits: l’alumne ha d’assistir al 80 per cent de les sessions presencials i ha de lliurar un treball que consistirà en les reflexions i valoracions dels aspectes més destacats de cadascuna de les sortides didàctiques.

Destinataris

Especialment estudiants, però també qualsevol persona, tenint en compte que hi ha un cert grau de dificultat en algun dels recorreguts.

Requisits: pensau a dur roba i calçat còmodes i aigua.

Altres aspectes

S’entregarà un full explicatiu, incloent mapa, en cadascuna de les sortides.

INTRODUCCIÓ

Es tracta d’un curs que consta de quatre sortides didàctiques, cadascuna amb uns objectius determinats, per tal de conèixer aspectes bàsics de la història, la geografia, les activitats econòmiques, l’evolució urbana o el patrimoni de l’illa d’Eivissa. D’una banda, interessa a persones vingudes de fora de l’illa que vulguin tenir un cert coneixement de la realitat insular més enllà dels tòpics habituals, però també a la gent de la mateixa illa que vulgui aprofundir en el coneixement d’alguns aspectes essencials del nostre territori.

OBJECTIUS

Donar a conèixer la realitat de l’illa d’Eivissa, més enllà de la imatge que transmet cap a l’exterior.

Aprendre a observar i reconèixer els aspectes bàsics d’un territori a través de diversos recorreguts.

Tenir uns coneixements bàsics de la història de l’illa d’Eivissa a partir de la visita a jaciments arqueològics.

Entendre les característiques més importants del territori de l’illa d’Eivissa: el relleu, la vegetació, la distribució del poblament, la distribució de les activitats econòmiques, etc.

Reconèixer les diferències entre els barris de la ciutat d’Eivissa, entenent l’evolució urbana al llarg de la història i les funcions de cada àrea.

Apreciar els diferents sistemes agrícoles de l’illa així com la seua importància en la conformació del paisatge tradicional.

CONTINGUTS

Sortida 1: LA HISTÒRIA. Cala Llonga: de la platja al cap des Llibrell

Partint d’una àrea turística (platja, hotels, apartaments, restaurants, etc.) ascendim al cap des Llibrell, on trobarem un jaciment prehistòric (puig de ses Torretes), un altre de púnic (cap des Llibrell) i unes vistes fantàstiques.

Sortida 2: EL PAISATGE. Sant Josep - sa Talaia - Sant Josep

Des del nucli urbà de Sant Josep de sa Talaia pujam al cim més alt de l’illa, amb magnífiques vistes que permeten apreciar les característiques bàsiques del territori des del punt de vista físic i també de les activitats humanes.

Sortida 3: LA CIUTAT. El desenvolupament històric de la ciutat d’Eivissa

Recorregut per tot el centre històric de la ciutat: Dalt Vila, la Marina, sa Penya, els primers eixamples..., fins a observar la configuració de la ciutat actual. Pot fer-se en sentit cronològic invers: de l’actualitat cap als temps més antics.

Sortida 4: EL CAMP. De Corona a Forada per Buscastell

Una sortida que combina diversos paisatges agraris que permeten entendre com era el món tradicional preturístic. El pla elevat de Corona, la vall de Buscastell amb el seu sistema, encara en ús, de distribució de l’aigua, fins a arribar a les terres més baixes de Forada.

Preu

Si es fa abans del 22 de juny de 2015 s'hi aplicarà un 25% de descompte.

 • UIB: 45 euros  (33 euros fins al 22 de juny)
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Alumni UIB
 • Estudiants: 45 euros (33 euros fins al 22 de juny)
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari 
 • Desocupats: 45 euros (33 euros fins al 22 de juny)
  • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
 • Altres: 65 euros (49 euros fins al 22 de juny)

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs

Termini d'inscripció

Del 28 de maig al 4 de setembre

Matrícula

Formalitza la inscripció

Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats (segons la normativa interna del Servei d'Activitats Culturals).

Qüestions de Fiscalitat

Anul·lat

Coordinació

Vicent Arbona Mas, professor del Departament d'Economia de l'Empresa, UIB

Dates

Del 8 al 11 de setembre de 2015

Lloc

Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. Eivissa

Durada

25 hores (16 hores presencials i 9 de treball de l'alumne, opcional per obtenir un crèdit ECTS)

 

Avaluació: l’alumne ha d’assistir al 80 per cent de les sessions presencials i ha de lliurar un treball que consistirà en les reflexions i valoracions dels aspectes més destacats de cada un dels temes tractats durant el curs.

 

Atenció: teniu l'opció d'apuntar-vos al bloc Qüestions d'actualitat en matèria de fiscalitat o al bloc Aspectes legals del lloguer turístic de vacances a Eivissa i Formentera. Qüestions de fiscalitat del turisme. Us heu d'inscriure posant el títol del curs i el títol del bloc al qual us inscriviu i pagar el 50 per cent de la matrícula. Només podreu obtenir un certificat d'assistència.

CONTINGUTS

BLOC 1. QÜESTIONS D'ACTUALITAT EN MATÈRIA DE FISCALITAT

La recaptació tributària adquireix de forma gradual un pes més gran en l'Administració tributària, la qual està cada vegada més preparada per assumir aquesta potestat. En aquest mòdul analitzarem qüestions d'interès en aquesta matèria com ara les tramitacions d'ajornaments i fraccionaments, derivacions de responsabilitat tributària i el procediment de constrenyiment.

 

D’altra banda, en l'àmbit territorial d'Eivissa i Formentera hi ha nombrosos casos de rendes obtingudes per contribuents no residents. Per aquest motiu, tractarem d'analitzar els principals trets definitoris de la tributació d'aquestes rendes així com les darreres novetats normatives en la matèria.

Objectius

· Exposar la tramitació dels principals procediments recaptadors i analitzar les darreres novetats normatives que els afecten.

· Examinar d'una forma pràctica la tributació de les principals rendes obtingudes per no residents sense establiment permanent.

 

Dimarts 8 de setembre de 17 a 21 hores.

Fiscalitat dels contribuents no residents sense establiment permanent.
Vicent Arbona Mas. Administrador de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Eivissa i Formentera. Professor associat de la UIB.

 

Dimecres 9 de setembre de 17 a 21 hores.

Anàlisi dels procediments tributaris tramitats pels òrgans de recaptació tributària.  Enrique Gallardo Fernández. Tècnic de la Hisenda Pública. Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'Eivissa i Formentera. Professor associat de la UIB.

 

BLOC 2. ASPECTES LEGALS DEL LLOGUER TURÍSTIC DE VACANCES A EIVISSA I FORMENTERA. QÜESTIONS DE FISCALITAT DEL TURISME

En aquest bloc analitzarem les qüestions relatives a la regulació legal del lloguer turístic de vacances, fenomen de gran profusió a Eivissa i Formentera. Com a complement d'aquesta anàlisi, en aquest bloc s'introdueix l'exposició del tractament de la fiscalitat de l'activitat nàutica d'esbarjo.

Objectius

· Examen de la normativa reguladora dels lloguers turístics de vacances.

· Exposició de les diverses posicions en la matèria dels diversos agents socials afectats, així com de l'Administració turística dels consells insulars.

· Anàlisi de la fiscalitat en els diversos tributs dels arrendaments turístics de vacances.

· Exposició de la fiscalitat de l'activitat nàutica d'esbarjo.

 

Dijous 10 de setembre de 18 a 21 hores.

Controvèrsies legals sobre el lloguer d'habitatges a turistes

Dr. Joan Franch Fluxà, professor de Dret Mercantil. Expert en contractació turística UIB

• Taula de debat sobre l'arrendament turístic de vacances

Representants de l'Associació d'Arrendaments Turístics de Vacances de la PIMEEF, la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, la Conselleria de Turisme i els consells insulars d'Eivissa i de Formentera.

 

Divendres 11 de setembre de 17 a 21 hores.

• Aspectes fiscals clau de l'activitat nàutica d'esbarjo.

Miquel Àngel Serra Guasch. Advocat i economista. Garrigues. Assessor fiscal de l'ANEN (Associació Nacional d'Empreses Nàutiques). L’ANEN és l'organització més important del món nàutic a Espanya, que engloba la major part d'associats.

• Últimes novetats en la fiscalitat de l'arrendament turístic de vacances i dels serveis mixtos d'hoteleria.

Vicent Arbona Mas. Administrador de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Eivissa i Formentera. Professor associat de la UIB.

Preu

Si es fa abans del 22 de juny de 2015 s'hi aplicarà un 25% de descompte.

 • UIB: 45 euros  (33 euros fins al 22 de juny)

  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Alumni UIB
 • Estudiants: 45 euros (33 euros fins al 22 de juny)
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari 
 • Desocupats: 45 euros (33 euros fins al 22 de juny)
  • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
 • Altres: 65 euros (49 euros fins al 22 de juny)

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs

Termini d'inscripció

Del 28 de maig a l'1 de setembre

Matrícula

Formalitza la inscripció

Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats (segons la normativa interna del Servei d'Activitats Culturals).

Qüestions de Fiscalitat: Bloc 1

Anul·lat

Coordinació

Vicent Arbona Mas, professor del Departament d'Economia de l'Empresa, UIB

Dates

del 8 al 9 de setembre de 2015

Lloc

antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. Eivissa

Durada

12 hores (8 hores presencials i 4 de treball de l'alumne)

 

Avaluació: l’alumne ha d’assistir al 80 per cent de les sessions presencials i ha de lliurar un treball que consistirà en les reflexions i valoracions dels aspectes més destacats de cada un dels temes tractats durant el curs.

CONTINGUTS

BLOC 1. QÜESTIONS D'ACTUALITAT EN MATÈRIA DE FISCALITAT

La recaptació tributària adquireix de forma gradual un pes més gran en l'Administració tributària, la qual està cada vegada més preparada per assumir aquesta potestat. En aquest mòdul analitzarem qüestions d'interès en aquesta matèria com ara les tramitacions d'ajornaments i fraccionaments, derivacions de responsabilitat tributària i el procediment de constrenyiment.

 

D’altra banda, en l'àmbit territorial d'Eivissa i Formentera hi ha nombrosos casos de rendes obtingudes per contribuents no residents. Per aquest motiu, tractarem d'analitzar els principals trets definitoris de la tributació d'aquestes rendes així com les darreres novetats normatives en la matèria.

Objectius

·      Exposar la tramitació dels principals procediments recaptadors i analitzar les darreres novetats normatives que els afecten.

·      Examinar d'una forma pràctica la tributació de les principals rendes obtingudes per no residents sense establiment permanent.

 

Dimarts 8 de setembre de 17 a 21 hores.

Fiscalitat dels contribuents no residents sense establiment permanent.
Vicent Arbona Mas. Administrador de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Eivissa i Formentera. Professor associat de la UIB.

 

Dimecres 9 de setembre de 17 a 21 hores.

Anàlisi dels procediments tributaris tramitats pels òrgans de recaptació tributària.  Enrique Gallardo Fernández. Tècnic de la Hisenda Pública. Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'Eivissa i Formentera. Professor associat de la UIB.

Preu

Si es fa abans del 22 de juny de 2015 s'hi aplicarà un 25% de descompte.

 • UIB: 25 euros  (20 euros fins al 22 de juny)
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Alumni UIB
 • Estudiants: 25 euros (20 euros fins al 22 de juny)
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari 
 • Desocupats: 25 euros (20 euros fins al 22 de juny)
  • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
 • Altres: 35 euros (27 euros fins al 22 de juny)

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs

Termini d'inscripció

Del 28 de maig a l'1 de setembre

Matrícula

Formalitza la inscripció

Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats (segons la normativa interna del Servei d'Activitats Culturals).

Qüestions de Fiscalitat: Bloc 2

Anul·lat

Coordinació

Vicent Arbona Mas, professor del Departament d'Economia de l'Empresa, UIB

Dates

del 10 al 11 de setembre de 2015

Lloc

antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. Eivissa

Durada

12 hores (8 hores presencials i 4 de treball de l'alumne)

 

Avaluació: l’alumne ha d’assistir al 80 per cent de les sessions presencials i ha de lliurar un treball que consistirà en les reflexions i valoracions dels aspectes més destacats de cada un dels temes tractats durant el curs.

CONTINGUTS

BLOC 2. ASPECTES LEGALS DEL LLOGUER TURÍSTIC DE VACANCES A EIVISSA I FORMENTERA. QÜESTIONS DE FISCALITAT DEL TURISME

En aquest bloc analitzarem les qüestions relatives a la regulació legal del lloguer turístic de vacances, fenomen de gran profusió a Eivissa i Formentera. Com a complement d'aquesta anàlisi, en aquest bloc s'introdueix l'exposició del tractament de la fiscalitat de l'activitat nàutica d'esbarjo.

Objectius

·      Examen de la normativa reguladora dels lloguers turístics de vacances.

·      Exposició de les diverses posicions en la matèria dels diversos agents socials afectats, així com de l'Administració turística dels consells insulars.

·      Anàlisi de la fiscalitat en els diversos tributs dels arrendaments turístics de vacances.

·      Exposició de la fiscalitat de l'activitat nàutica d'esbarjo.

 

Dijous 10 de setembre de 18 a 21 hores.

Controvèrsies legals sobre el lloguer d'habitatges a turistes

Dr. Joan Franch Fluxà, professor de Dret Mercantil. Expert en contractació turística UIB

• Taula de debat sobre l'arrendament turístic de vacances

Representants de l'Associació d'Arrendaments Turístics de Vacances de la PIMEEF, la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, la Conselleria de Turisme i els consells insulars d'Eivissa i de Formentera.

 

Divendres 11 de setembre de 17 a 21 hores.

• Aspectes fiscals clau de l'activitat nàutica d'esbarjo.

Miquel Àngel Serra Guasch. Advocat i economista. Garrigues. Assessor fiscal de l'ANEN (Associació Nacional d'Empreses Nàutiques). L’ANEN és l'organització més important del món nàutic a Espanya, que engloba la major part d'associats.

• Últimes novetats en la fiscalitat de l'arrendament turístic de vacances i dels serveis mixtos d'hoteleria.

Vicent Arbona Mas. Administrador de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Eivissa i Formentera. Professor associat de la UIB.

Preu

Si es fa abans del 22 de juny de 2015 s'hi aplicarà un 25% de descompte.

 • UIB: 25 euros  (20 euros fins al 22 de juny)
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Alumni UIB
 • Estudiants: 25 euros (20 euros fins al 22 de juny)
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari 
 • Desocupats: 25 euros (20 euros fins al 22 de juny)
  • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
 • Altres: 35 euros (27 euros fins al 22 de juny)

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs

Termini d'inscripció

Del 28 de maig a l'1 de setembre

Matrícula

Formalitza la inscripció

Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats (segons la normativa interna del Servei d'Activitats Culturals).

Relat en Anglès. Creative Writing Workshop

— Anul·lat —

Professora

Eva M. Pérez, professora titular d’universitat. Àrea de Filologia Anglesa. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Dates

del 7 al 10 de setembre de 2015

Horari

de les 17 a les 19.30 hores

Durada

10 hores (4 sessions)

Places

20

Crèdits de lliure configuració: 1

Formació permanent del professorat: 10 hores

Requisit: coneixements d'anglès de nivell B1

Introducció i objectius

El curs permetrà als alumnes adquirir coneixements sobre les característiques bàsiques d’aquest tipus de narrativa: semblances i diferències amb altres textos narratius (la novel·la en particular), els tipus de contes (en termes d’extensió, temes, etc.), i els seus components narratius essencials, com ara la trama, l’estructura, la caracterització, l’ús del temps i el lloc, i una varietat de tècniques narratives (fluir de la consciència, l’analepsi o flashback i la prolepsi, diàleg versus estil indirecte lliure, i veu narrativa, entre d’altres.

 

S’estructura en quatre sessions. Cada una se centrarà en l’estudi de diverses de les característiques esmentades, a partir de lectures teòriques, pràctiques o il·lustratives. Els participants hauran de posar en pràctica per escrit el que hagin après en la teoria i, al final del curs, hauran d’escriure una narració d’unes 1.500 paraules que serà objecte de discussió a classe. Això servirà també com a projecte de fi de curs i, si cal, per a l’avaluació de l’alumne.

 

The course “Writing a Short Story” will allow students to acquire knowledge on the basic features of this type of narrative and its essential narrative components, such as plot, structure, characterisation, time and place setting, and a variety of narrative techniques (stream of consciousness, use of flashback and prolepsis, dialogue vs indirect and free indirect speech, and narrative voice, among others).

 

The course will be structured in four sessions. Each will be devoted to the study of several of the above-mentioned features, starting with theoretical and practical or illustrative readings. The participants will then put these concepts in practice by writing their own short pieces. At the end of the course, the participants will be required to produce a longer piece, of 1000 to 1500 words, which will be circulated or read aloud, and then discussed, by the rest of the group. This will serve also as an end-of-course project, and if necessary, for the teachers’ assessment of the students. 

Programa

Dilluns 7 de setembre

- Discussió dels principals elements en la ficció: tema, personatge, trama, escenari, estil

- Què cal fer i què cal no fer en l'escriptura creativa

- Pensau en la vostra pròpia història: frases d'obertura i idea principal

 

Dimarts 8 de setembre

- Anàlisi d'un conte publicat

- Discussió de l'estructura i la trama de les històries dels estudiants

 

Dimecres 9 de setembre

- Anàlisi de la configuració i el personatge

- Discussió d'ambients i de personatges dels estudiants

 

Dijous 10 de setembre

- Lectura i discussió dels contes dels estudiants

Programme

Monday 7 September

- Discussion of the main elements in fiction: theme, character, plot, setting, style

- Do’s and Don’ts of Creative Writing

- Think of your own story: opening sentences and main idea

 

Tuesday 8 September

- Analysis of a published short story

- Discussion of structure and plot of students’ stories

 

Wednesday 9 September

- Analysis of setting and character

- Discussion of students’ settings and characters

 

Thursday 10 September

- Reading and discussion of students’ stories

Si es fa abans del 22 de juny de 2015 s'hi aplicarà un 25% de descompte.

 • UIB: 30 euros  (23 euros fins al 22 de juny)
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Alumni UIB
 • Estudiants: 30 euros (23 euros fins al 22 de juny)
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari 
 • Desocupats: 30 euros (23 euros fins al 22 de juny)
  • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
 • Altres: 50 euros (38 euros fins al 22 de juny)

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs

Termini d'inscripció

Del 28 de maig a l'1 de setembre

Matrícula

Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats (segons la normativa interna del Servei d'Activitats Culturals).

Pinzellades de «trending topics» de les TIC a l'educació

Coordinació

doctora Gemma Tur i doctor Santos Urbina

Dates

Del 7 a l'11 de setembre de 2015

Durada

15 hores presencials i 10 de treball de l'alumne (per al certificat d'aprofitament i crèdit ECTS)

antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. Eivissa

Crèdits de lliure configuració: 2,5

Crèdits ECTS: 1

Formació permanent del professorat: 20

 

Avaluació: l’alumne ha d’assistir al 80 per cent de les sessions presencials i ha de lliurar un treball final. Per fer el treball es podrà escollir entre dues modalitats: o bé fer un disseny d’una estratègia didàctica amb TIC treballada al curs, o bé crear un artefacte digital amb alguna eina treballada.

Introducció

El desenvolupament ràpid dels avenços tecnològics ens porta a un ampli ventall de possibilitats per implementar-los a l’aula, ja que, entenent-se com a nous serveis tècnicament, solen també considerar-se innovadors educativament. Tanmateix, la integració de les TIC a l’educació pot córrer el perill de caure en la proposta de noves activitats sota velles metodologies centrades en el contingut i en la reproducció del coneixement. No obstant això, les TIC a l’aula han de suposar una oportunitat renovada per a la transformació del sistema educatiu. Les innovacions basades en TIC només tenen sentit si suposen una passa, per petita que sigui, cap a l’autonomia de l’aprenent, gràcies al desenvolupament de competències i habilitats, la creativitat, la reflexió i, en definitiva, els processos d’autoregulació del seu propi aprenentatge. Aquest curs pretén oferir una mirada àmplia als temes de major actualitat, identificats com a tendències, per tal d’analitzar les seves implicacions en la pràctica educativa, emfatitzant la seva vessant en la construcció col·laborativa del coneixement.

Objectius

-       Conèixer els corrents de major tendència en l’àrea de les TIC

-       Explorar les possibilitats d’aquestes tendències per a l’aprenentatge

-       Crear artefactes digitals amb les eines TIC proposades

-       Dissenyar propostes d’implementació a l’aula

-       Reflexionar sobre les possibilitats per a la transformació dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

Programa

Dilluns, 7 de setembre de 2015, de 17 a 20 hores

Flipped classroom: una estratègia per atendre la diversitat a l’aula

Ponent: Juan Moreno, professor associat de la Universitat de les Illes Balears

 

Dimarts, 8 de setembre de 2015, de 17 a 20 hores

Artefactes digitals i ABP: una combinació d’èxit

Ponent: Dr. Fernando Trujillo, professor titular de la Universitat de Granada i soci fundador i assessor científic de Conecta13, Educación y Desarrollo Profesional  

 

Dimecres, 9 de setembre de 2015

Conta’m un conte... digital, per favor

Ponents: Jane Challinor, sessió per Skype (de 17 a 18 hores), professora de la Universitat de Nottingham Trent; i Dra. Gemma Tur, professora associada de la Universitat de les Illes Balears (de 18 a 20 hores)

 

Dijous, 10 de setembre de 2015

Moving towards Open Educational initiatives: a European challenge

Ponent: Dra. Maria Perifanou, PAU Education, sessió per Skype en anglès (de 17 a 18 hores)

 

El desafiament personal i professional dels docents: el model TPACK

Ponent: Alexandra Lizana, membre del Grup d’Investigació de Tecnologia Educativa (GTE) de la Universitat de les Illes Balears. Sessió per videoconferència (de 18 a 20 hores)

 

Divendres, 11 de setembre de 2015, de 17 a 20 hores

Geolocalització i realitat augmentada a l'educació

Ponent: Isabel Ferrer, mestra, directora i coordinadora TIC al CEIP Can Cantó.

Si es fa abans del 22 de juny de 2015 s'hi aplicarà un 25% de descompte.

 • UIB: 45 euros  (33 euros fins al 22 de juny)
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Alumni UIB
 • Estudiants: 45 euros (33 euros fins al 22 de juny)
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari 
 • Desocupats: 45 euros (33 euros fins al 22 de juny)
  • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
 • Altres: 65 euros (49 euros fins al 22 de juny)

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs

Termini d'inscripció

Del 28 de maig al 4 de setembre

Matrícula

Formalitza la inscripció

Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats (segons la normativa interna del Servei d'Activitats Culturals).

 

Curs a Formentera

El Patrimoni Cultural de Formentera

 Anul·lat

Professor

Dr. Jaume Escandell, tècnic superior de patrimoni del Consell Insular de Formentera.

Dates

del 7 a l'11 de setembre de 2015

Lloc de trobada

pendent

Horari

de 17 a 20 hores

Durada

15 hores presencials i 10 de treball de l'alumne

Crèdits de lliure configuració: 2,5

Formació permanent del professorat: 10

Avaluació

L’alumnat ha d’assistir a un mínim del 80 per cent de les sessions presencials i presentar un treball que consistirà en una de les dues opcions:

 1. Aprofundir en el coneixement d’algun dels béns o conjunts de béns visitats.
 2. Desenvolupar un text de reflexió i valoració sobre els aspectes més destacats de les sortides realitzades. 
Introducció

Les reduïdes dimensions d’un territori com el de l’illa de Formentera i les limitacions dels recursos del seu entorn natural han condicionat de manera important les formes de vida dels habitants al llarg de la història, des dels primers pobladors fins a l’actualitat. En conseqüència, el patrimoni cultural, entès com el conjunt de les manifestacions –tant materials com immaterials– revestides d’un interès històric, artístic, arqueològic, paleontològic, antropològic, arquitectònic, historicoindustrial, etnològic, bibliogràfic, documental, científic i tècnic, és també un reflex d’aquestes condicions de vida del passat. D’aquesta manera, el patrimoni cultural de Formentera s’allunya de la monumentalitat pròpia dels grans centres de població, però assoleix una extraordinària riquesa en forma de patrimoni etnològic: un ampli ventall de coneixements, sabers, solucions tècniques i maneres de construir que resumeixen a la perfecció com les comunitats humanes de Formentera han sabut aprofitar els recursos naturals de l’entorn amb la finalitat de fer possible la seua subsistència.

Objectius

 • Conèixer les principals categories de béns que integren el patrimoni cultural de Formentera. 
 • Identificar i localitzar els principals béns del patrimoni cultural de Formentera.
 • Ubicar en el marc cronològic i en el context històric corresponent els elements visitats.
 • Aprofundir en el coneixement del patrimoni etnològic, arquitectònic i arqueològic insular.
 • Apreciar la relació existent entre patrimoni cultural i medi natural.
 • Valorar la importància del patrimoni cultural de Formentera com a testimoni del nostre passat històric.

Metodologia

El curs El patrimoni cultural de Formentera es planteja des d’un vessant eminentment pràctic, basat en el coneixement i el contacte directe amb un conjunt d’elements rellevants del patrimoni cultural de l’illa.

Mitjançant cinc rutes per diversos indrets de Formentera es localitzaran, visitaran i explicaran una selecció d’elements destacats del seu patrimoni cultural, amb especial atenció al patrimoni etnològic, arquitectònic i arqueològic.

Continguts

Dilluns 7 de setembre. Raval de Sant Francesc Xavier i molins de sa Mirada: capella de sa Tanca Vella, fites dels establiments de terres concedits a Marc Ferrer i Antoni Blanc el 1695 i el 1699, església i fossar Vell de Sant Francesc Xavier, evolució del nucli urbà i molins de sa Mirada.

 

Dimarts 8 de setembre. Can Marroig: sènia i pou Petit, pedreres de marès, torre de la Gavina, escars des Banc i escars de sa Pedrera.

 

Dimecres 9 de setembre. Vénda de ses Salines: camí de sa Guia, escars des Mollet d’en Guasc, sa Sèquia, pou Marès, església Vella, màquina d’en Palla i jaciment arqueològic de Ca na Costa.

 

Dijous 10 de setembre. Vénda des Pi des Català: camí Vell, pou d’en Pere Blai, pou d’en Marianet, can Marianet Barber, torre des Pi des Català.

 

Divendres 11 de setembre. La Mola: església del Pilar, camí de ses Creus, camí de sa Cala, aljub de la Plaerança, murada de sa Cala, divisions territorials del segle XVIII i molí Vell.

Preu

Si es fa abans del 22 de juny de 2015 s'hi aplicarà un 25% de descompte.

 • UIB: 35 euros  (27 euros fins al 22 de juny)
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Alumni UIB
 • Estudiants: 35 euros (27 euros fins al 22 de juny)
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari 
 • Desocupats: 35 euros (27 euros fins al 22 de juny)
  • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
 • Altres: 55 euros (42 euros fins al 22 de juny)

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs

Termini d'inscripció

Del 28 de maig al 4 de setembre